Vitoplex 200 - nizkotemperaturni ogrevalni kotel na olje/plin - trivlečni


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Nizkotemperaturni oljni/plinski ogrevalni kotli, 440 do 1950 kW
  • Nad 700 kW pohodno prekritje kotla – poenostavi montažo in vzdrževanje
  • Koriščenje kondenzacijske toplote preko prenosnika toplote iz plemenitega jekla za večjo energetsko učinkovitost naprave (opcija)
  • Okolju prijazno obratovanje zaradi dolgih obratovalnih časov gorilnika in manj vklopnih intervalov zaradi velike količine kotlovne vode Skozi celo podoročje nazivnih moči zgoreva ta trivlečni kotel okolju prijazno, z malo škodljivih snovi z nizkimi emisijami NOx.

Skozi celo podoročje nazivnih moči zgoreva ta trivlečni kotel okolju prijazno, z malo škodljivih snovi in z nizkimi emisijami NOx. Vitoplex 200 je pravi trivlečni kotel z nizko obremenitvijo gorilnega prostora s posebno nizkimi emisijami Nox in škodljivih snovi. Za območje zmogljivosti od 440 do 1950 kW so na voljo predhodno usklajeni in gotovo ožičeni oljni/plinski gorilniki Weishaupt ali Elco.

Udobna in učinkovita regulacija

Za gospodarno in varno obratovanje ogrevalne naprave skrbi komunikacijski, digitalni regulacijski sistem Vitotronic. Posebno učinkovita je regulacija Vitotronic 300-K za obratovanje večkotlovnih naprav z do šitirimi ogrevalnimi kotli in postopoma znižano temperaturo kotlovske vode. Regulirajo se lahko ogrevalne naprave z enim ali dvema ogrevalnima krogotokoma in opcijskim mešalnim ventilom. V primeru, da se mora regulirati več ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom, prevzame to Vitotronic 200-H. Na ta način se lahko regulira do 96 dodatnih ogrevalnih krogotokov.

Svetovanje

Vaš partner v bližini

Viessmannovi strokovni partnerji v vaši bližini vam nudijo brezplačno, neobvezujoče in individualno svetovanje.

Vitoplex 200 | 440 do 560 kW

Pregled

Zmogljivost (kW)
440 do 1950 kW
Normiran izkoristek
za obratovanje s kurilnim oljem: 89 % (Hs)/95 % (Hi)
Gorivo
icon-oel.png icon-gas.png
Zemeljski plin E. Mogoče je uporabiti vsa standardna EL kurilna olja. Primerni gorilniki za kotel Vitoplex 200 od 350 kW podjetij Weishaupt in ELCO.
Področje uporabe
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Večstanovanjski objekt, velike stanovanjske zgradbe, gospodarski obrat, občine, novogradnja in posodabljanje
Upravljanje
Einfaches RGB
Regulacija Vitotronic s preprostim upravljanjem ter z besedilnim in grafičnim prikazom, odvisno od tipa regulacije je možno upravljanje preko aplikacije Vitotrol App
Ogrevanje sanitarne vode
Potreben(-ni) je/so dodatni ogrevalnik(-i) sanitarne vode, da je zagotovljeno veliko udobje tople vode
Dodatne značilnosti
Od 700 kW s pohodnim prekritjem kotla – olajša montažo in vzdrževanje
Vitoplex-200-560kW-Schnitt.png

Vitoplex 200 | 700 do 1950 kW

Pregled

Zmogljivost (kW)
440 do 1950 kW
Normiran izkoristek
za obratovanje s kurilnim oljem: 89 % (Hs)/95 % (Hi)
Gorivo
icon-oel.png icon-gas.png
Zemeljski plin E. Mogoče je uporabiti vsa standardna EL kurilna olja. Primerni gorilniki za kotel Vitoplex 200 od 350 kW podjetij Weishaupt in ELCO.
Področje uporabe
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Večstanovanjski objekt, velike stanovanjske zgradbe, gospodarski obrat, občine, novogradnja in posodabljanje
Upravljanje
Einfaches RGB
Regulacija Vitotronic s preprostim upravljanjem ter z besedilnim in grafičnim prikazom, odvisno od tipa regulacije je možno upravljanje preko aplikacije Vitotrol App
Ogrevanje sanitarne vode
Potreben(-ni) je/so dodatni ogrevalnik(-i) sanitarne vode, da je zagotovljeno veliko udobje tople vode
Dodatne značilnosti
Od 700 kW s pohodnim prekritjem kotla – olajša montažo in vzdrževanje
Vitoplex-200-1950-kW-Schnitt.png

warmwasserspeicher.jpg

Med seboj usklajeno: Sistemska tehnika

"Celota je več, kot le vsota posameznih delov". V skladu s tem načelom podjetje Viessmann ne ponuja le posameznih ogrevalnih komponent, ki izpolnjujejo visoke Viessmannove standarde glede kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti. Prav nasprotno, vsi naši proizvodi so vključeni v usklajen celostni sistem, v katerem se vsaka komponenta do potankosti prilega vsem drugim komponentam. Kajti le do popolnosti razdelano součinkovanje v sistem integriranih komponent lahko izkoristi celoten zmogljivostni potencial inovativne vrhunske tehnike.

Viessmannova sistemska tehnika zajema vse, s čimer se ponaša zanesljivo in gospodarno ogrevanje. Od regulacije Vitotronic z brezžičnim daljinskim upravljanjem preko zmogljivih ogrevalnikov sanitarne vode Vitocell za največje udobje tople vode pa vse do kakovostnih solarnih sistemov za varčno podporo ogrevanja.