Viessmann Climate Solutions: podjetje s tradicijo in vizijo

Podjetje Viessmann Climate Solutions že desetletja prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ljudi z inovativnimi tehnologijami - prvenstveno na področju toplote. V tem času se je podjetje razvilo iz proizvajalca ogrevalnih naprav v ponudnika inteligentnih ogrevalnih in energetskih rešitev. Vendar pa tehnični napredek ni edini cilj podjetja Viessmann Climate Solutions: trajnostno razmišljanje in delovanje sta trdno zasidrana v vrednotah podjetja. Na ta način Viessmann  Climate Solutions prispeva k ustvarjanju in ohranjanju bivalnih prostorov za prihodnje generacije.

Podjetje  Viessmann Climate Solutions je veliko in mednarodno

Iz Allendorfa v svet. Od ustanovitve leta 1917 se je podjetje Viessmann neprestano razvijalo. Z našimi partnerji iz različnih panog si prizadevamo zadovoljiti nenehno spreminjajoče se potrebe strank in trajnostno preoblikovati oskrbo z energijo.

Živeti in uresničevati trajnost

Kot podjetje z več kot 100-letno zgodovino se Viessmann Climate Solutions osredotoča na dolgoročne cilje, zlasti na enega največjih izzivov današnjega časa - prehod na trajnostno energetsko oskrbo. Trg ogrevalnih naprav ponuja ogromen potencial za varčevanje z energijo. Kot del tega trga se  Viessmann Climate Solutions zaveda svoje odgovornosti. Eden od ciljev je aktivno oblikovati preobrazbo panoge in spodbujati zamenjavo fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije. To se odraža v portfelju izdelkov podjetja in tudi na drugih področjih.

Združevanje gospodarskih, ekoloških in družbenih ciljev

Podjetje  Viessmann Climate Solutions se osredotoča na trajnost kot preplet gospodarstva, okolja in družbene zavezanosti. To ponazarjajo številne rešitve in projekti - od inovativnih ogrevalnih sistemov na vodik do mednarodnih projektov pogozdovanja. Drugi ambiciozni cilji, ki jih  Viessmann Climate Solutions trenutno uresničuje, so prikazani v podnebnem poročilu, objavljenem konec leta 2021. Cilj neto ničelnih emisij naj bi bil dosežen do leta 2050, in sicer tako pri lastnem poslovanju kot tudi v vrednostnih verigah, katerih del je  Viessmann Climate Solutions.

Pomemben mejnik pri preobrazbi Viessmann Climate Solutions   v vodilnega svetovnega ponudnika inteligentnih klimatskih in energetskih rešitev je partnerstvo s Carrier. Več o tem si lahko preberete  tukaj.

Partnerstvo Viessmann Climate Solutions s Carrier

26. 04. 2023