Portret Viessmann Group

Viessmann Group je eden izmed vodilnih mednarodnih proizvajalcev ogrevalnih, industrijskih in hladilnih sistemov. Leta 1917 ustanovljeno družinsko podjetje zaposluje 12.000 sodelavcev, promet skupine pa znaša preko 2,25 milijarde evrov.

Viessmann je mednarodno usmerjeno podjetje s 22 proizvodnimi družbami v 11 državah, prodajnimi družbami in zastopstvi v 74 državah ter 120 prodajnimi podružnicami po vsem svetu. 54 odstotkov prometa je ustvarjenega v tujini (izven Nemčije).

> Portret podjetja Viessmann (PDF 1 MB)

 


Unternehmensfilm

Za aktiviranje video vsebin kliknite na gumb Play. Upoštevajte prosim, da se s prikazom videa, podatki prenesejo na YouTube. Podrobnosti k temu si lahko preberete v naši Izjavi o varstvu podatkov.

Viessmann Unternehmensfilm
100 Jahre Viessmann! Wir starten in ein neues Jahrhundert, in dem wir uns auch weiterhin zur Nachhaltigkeit bekennen und unseren Beitrag zur Erhaltung der Lebensgrundlage für künftige Generationen leisten wollen. Viessmann Unternehmensfilm (2:30) Jetzt anschauen!

Za aktiviranje video vsebin kliknite na gumb Play. Upoštevajte prosim, da se s prikazom videa, podatki prenesejo na YouTube. Podrobnosti k temu si lahko preberete v naši Izjavi o varstvu podatkov.

viessmann_allendorf.jpg
Film o podjetju Viessmann

Energiemanagement

Energiemanagement

Innovationen

mehr zu Innovationen

Allendorf? – Kann man mal machen.

Za aktiviranje video vsebin kliknite na gumb Play. Upoštevajte prosim, da se s prikazom videa, podatki prenesejo na YouTube. Podrobnosti k temu si lahko preberete v naši Izjavi o varstvu podatkov.

Allendorf? - Kann man mal machen.
A wie Allendorf – A wie arbeiten bei Viessmann. Kann man hier machen:
nachhaltigkeit.jpg

Spodbujanje trajnostnega razvoja

Viessmann kot družinsko podjetje posebno pozornost posveča odgovornemu in v prihodnost usmerjenemu ravnanju, zato je trajnost čvrsto zasidrana v temeljnih načelih podjetja. Spodbujanje trajnosti pri podjetju Viessmann pomeni uravnovešenje ekonomske, ekološke in socialne odgovornosti v celotnem podjetju, tako da skušamo zadovoljiti potrebe današnjega časa, ne da bi s svojim ravnanjem poslabšali življenjske pogoje prihodnjih generacij.

Kot pionir na področju varovanja okolja in tehnološkega razvoja v ogrevalni panogi podjetje Viessmann že desetletja dobavlja izredno energetsko učinkovite plinske in oljne ogrevalne sisteme z nizkimi emisijami škodljivih snovi ter solarne sisteme, kurilne naprave na lesno biomaso in toplotne črpalke. Številne razvojne rešitve podjetja Viessmann veljajo kot mejniki v ogrevalni tehniki.

Das Viessmann Komplettangebot

Das Viessmann Komplettangebot bietet individuelle Lösungen mit effizienten Systemen und Leistungen von 1 bis 120.000 Kilowatt für alle Anwendungsbereiche und alle Energieträger. Dazu gehören wandhängende Brennwertgeräte von 1,9 bis 150 kW und bodenstehende Brennwertsysteme von 1,9 bis 6.600 kW sowie Blockheizkraftwerke (BHKW) von 0,75 bis 530 kWel bzw. von 1,0 bis 660 kWth.

Das Angebot an regenerativen Energiesystemen umfasst thermische Solaranlagen mit Flach- und Vakuum-Röhrenkollektoren zur Trinkwassererwärmung, Heizungsunterstützung und zur Prozesswärmeerzeugung, Biomassekessel von 2,4 kW bis 50 MW für Scheitholz, Hackschnitzel und Holzpellets, Wärmepumpen von 1,7 bis 2.000 kW zur Nutzung von Wärme aus dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Umgebungsluft sowie Photovoltaiksysteme.

Auch für Nahwärmenetze und Bioenergiedörfer bietet Viessmann alles aus einer Hand – von ersten Machbarkeitsstudien und Detailplanungen über die Lieferung aller benötigten Komponenten wie Wärmeerzeuger, Blockheizkraftwerke, Erdwärmeleitungen und Wohnungsübergabestationen bis hin zu Bau und Inbetriebnahme.

Mit einem umfassenden Produktsortiment an temperaturkontrollierten Räumen, leistungsstarken Kühlzellen und -aggregaten, Kältelösungen für den Lebensmitteleinzelhandel sowie Zubehör und Dienstleistungen deckt die Viessmann Group den Bereich Kältetechnik ab.


effizienz-plus.png

Kompletna ponudba Viessmann

Kompletna ponudba Viessmann vključuje individualne rešitve z učinkovitimi sistemi in močjo od 1,5 do 120.000 kilovatov za vsa področja uporabe in vse nosilce energije. Sem sodijo kondenzacijski kotli od 1,9 do 150 kW in talni kondenzacijski sistemi od 1,9 do 6.000 kW ter naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) od 1,0 do 530 kWel oz. od 5,3 do 660 kWth. SPTE so zasnovane za obratovanje z zemeljskim plinom ali biometanom ter so na voljo s pogodbo o dobavi biometana.

Ponudba obnovljivih energetskih sistemov vključuje termične solarne solarne sisteme s ploščatimi in vakuumskimi cevnimi kolektorji za ogrevanje sanitarne vode, podporo ogrevanja prostorov in solarno hlajenje zgradb, posebne ogrevalne kotle in kurilne naprave od 4 kW do 50 MW za polena, lesne sekance in lesne pelete, toplotne črpalke od 1,7 do 2.000 kW za koriščenje toplote iz zemljišča, podtalnice ali zraka okolice in fotonapetostne sisteme.

Tudi za lokalna ogrevalna omrežja in bioenergetske vasi ponuja Viessmann vse na enem mestu – od študij izvedljivosti in podrobnih načrtov do dobave vseh potrebnih komponent kot so bioplinske naprave, proizvajalci toplote, naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije, geotermalna napeljava, predajne postaje za stanovanja do postavitve in izročitve v obratovanje.

Viessmann Group z obsežno ponudbo proizvodov, ki vključuje prostore z nadzorovano temperaturo, zmogljive hladilne komore in agregate, rešitvami hlajenja za prodajalne in priborom ter storitvami pokriva celotno področje hladilne tehnike.

Program proizvodov

za stanovanjske zgradbe

na informacije o proizvodih

za gospodarske in industrijske obrate

na informacije o proizvodih
infocenter.jpg

Vseobsegajoča ponudba storitev

Za kompletno ponudbo je podjetje Viessmann pripravilo obsežno izbiro spremljajočih storitev. Tako Viessmann Akademija pripravlja obširen program šolanj in dodatnega izobraževanja za instalaterje ogrevalnih naprav, projektante, arhitekte, družbe za stanovanjsko gradnjo, dimnikarje, tehnične izobraževalne ustanove in tudi za lastne sodelavce. Na ta način podjetje upošteva vedno večjo potrebo tržnih partnerjev po kvalificiranih sodelavcih, ki izhaja iz razvoja struktur na trgu ogrevalnih sistemov v smeri vse bolj učinkovitih tehnologij in obnovljivih virov energije ter s tem povezanih razširitev spektra tehnologij. Letno se po vsem svetu 92.000 strokovnjakov udeležuje izpopolnjevalnih izobraževalnih programov Viessmann akademije.

Ponudba storitev podjetja Viessmann ob tem zajema tudi pomoč s strani naše tehnične službe, ponudbo potrebam prilagojene programske opreme, podporo pri oglaševanju in prodaji ter enostaven sistem informacij in naročanja, ki je preko interneta na voljo 24 ur na dan.

Energetski in strokovni forumi

Redno se cenjeni energetski in podnebni strokovnjaki srečujejo na energetskih in strokovnih forumih akademije Viessmann za razprave in izmenjavo izkušenj. Od prve prireditve leta 2008 se jih je udeležilo že približno 2.500 tržnih partnerjev – strokovnjaki za ogrevanje, pa tudi projektanti, arhitekti in inženirji. To priča o veliki potrebi po strokovnih informacijah in razlagah političnih ter tehnoloških povezav.

Na prireditvah priznani strokovnjaki s področja politike, gospodarstva in ogrevalne tehnike predstavljajo svoje strokovno znanje in predloge rešitev, v razpravah pa odgovarjajo tudi na vprašanja.

foren.jpg
ueberreichung_stiftungsurkunde.jpg

Fundacija Viessmann Allendorf: Prevzemanje odgovornosti

Podjetje Viessmann prevzema svojo družbeno in socialno odgovornost. Ob sledenju temu načelu se podjetje zavzema za znanost, umetnost, kulturo in družbo. Za podpiranje projektov v Nemčiji in na mednarodni ravni vsako leto nameni donacije v šestmestnih zneskih.

Da bi vzpostavili enotne pogoje za ta raznoliki angažma in zagotovili njegovo kontinuiteto tudi v prihodnje, je bila ustanovljena "funkcija Viessmann Allendorf". Avgusta 2010 je predsednik vlade dr. Walter Lübcke izročil ustanovno listino dr. Martinu Viessmannu.

magazin aktuell

Revija Aktuell

Viessmann revija za vse sodelavce in prijatelje podjetja Viessmann

Auszeichnungen

Priznanja

Nagrade in priznanja za podjetje in proizvode

Zertifikate

Certifikati

Tukaj najdete izčrpne informacije o vseh certifikatih

Sejmi

Informirajte se o ogrevalnih, hladilnih in klimatskih sistemih, usmerjenih v prihodnost

Sejemski termini
Start_Landebahn.jpg

Prometno letališče Allendorf (Eder)

Prometno letališče Allendorf (Eder) je bilo zgrajeno leta 1966 in leta 2005 temeljito posodobljeno oziroma razširjeno, tako da danes izpolnjuje vse zahteve, ki veljajo za sodobno poslovno letališče. Dodatno služi tudi kot sedež športnega letalskega društva Ederbergland, ki ga uporablja predvsem za delo z mladino.