Trajnost

Kot družinsko podjetje v tretji generaciji se podjetje Viessmann zavezuje družbeni odgovornosti in ohranjanju naravnih virov za prihodnje generacije. Ukrepi za varovanje virov in okolja v smislu trajnostnega ravnanja so prav tako sestavni del strukture podjetja kot nenehno povečevanje učinkovitosti v celotni procesni verigi od dobaviteljev do končnih strank.

> Trajnostno poročilo (PDF 8 MB)

> Okoljska izjava (PDF 1 MB)

nachhaltigkeitspreis.jpg
Trikrat nagrajeni

Nagrada za trajnost

Nachhaltigkeitsstrategie.jpg

Trajnostna strategija

­Trajnostna strategija Viessmann zajema celotno vrednostno verigo:

- raziskave & razvoj
- nabavo
- proizvodnjo
- prodajo
- logistiko
- uporabo proizvodov
- predelavo & recikliranje

Koordinacijska skupina in delovne skupine

V ospredju trajnostne strategije podjetja Viessmann so postopki, ki so neposredno povezani z življenjskim ciklom proizvoda (glejte grafiko). Vključuje pa tudi ekološke dejavnike, kot so energetska učinkovitost in učinkovitost materialov, emisije škodljivih snovi in biološka raznolikost, ter socialne teme kot so kadrovska struktura, varnost pri delu in varovanje zdravja, usposobljenost in zadovoljstvo zaposlenih.

Razdelitev področij dejavnosti na štiri delovne skupine zagotavlja popolnost pri analizi:

- strategija & nadzor
- proizvodi & postopki
- viri & infrastruktura
- sodelavci & delovno okolje

Vse dejavnosti koordinira koordinacijska skupina, ki delovnim skupinam dodeljuje naloge in zbira njihove rezultate. Koordinacijska skupina poroča upravnemu odboru in pripravlja odločitve.

Trajnostna strategija v dveh fazah

Operativno izvajanje trajnostne strategije je razdeljeno v dve fazi:

V prvi fazi se izvede obsežen pregled stanja. V ta namen se s pomočjo karakteristik izvede opis dejanskega stanja na vseh zadevnih področjih dejavnosti. Del analize dejanskega stanja je tudi obsežna analiza potreb in zahtev najpomembnejših interesnih skupin, med katere sodijo stranke, dobavitelji, sodelavci, uradi, občine, društva in zveze.

V drugi fazi se najprej zberejo in ocenijo rezultati pregleda stanja. Nato sledi sprejemanje oz. prilagajanje standardov za celotno podjetje. Za najpomembnejše karakteristike (jedrne indikatorje) se določijo cilji s termini in posredujejo odgovornim v družbah in podjetjem družb.

pdca-zyklus.jpg

Cikel PDCA

Vse dejavnosti, ki so povezane s trajnostjo, koordinira koordinacijska skupina, ki poroča upravnemu odboru.

Nadzorni sistem zagotavlja spremljanje doseganja ciljev in zahtevanje povratnih informacij. Tako iz določanja ciljev (načrt), izvajanja ukrepov (Do), nadzora in povratnih informacij (Check) ter izpeljevanja novih ciljev (Act) nastane neprekinjen postopek ("cikel PDCA"), ki je namenjen izboljšanju trajnosti proizvodov in postopkov v podjetju.

Allianz pro Nachhaltigkeit

Za širšo javnost je podjetje Viessmann ustanovilo spletni forum Allianz pro Nachhaltigkeit. Na spletni strani so zbrane in združene informacije o trajnostni gradnji, bivanju in prenovah, ki do sedaj niso bile na voljo v celoti ali pa v preveč kompleksni obliki.

Dolgoročni cilj foruma Allianz pro Nachhaltigkeit je doseganje trajne rabe naravnih virov in CO2-nevtralna oskrba zgradb. Trajnost naj bi se prenesla v vsakdan družbe in tam zasidrala.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png
energiezentrale.jpg

„Učinkovitost Plus“ - učinkovitost z viri, varovanje okolja in zagotavljanje delovnih mest na sedežu podjetja  Viessmann v Allendorf (Eder)

Strateški trajnostni projekt„Učinkovitost Plus“

S svojim strateškim trajnostnim projektom „Učinkovitost Plus“ je Viessmann pokazal, da se lahko energijski in okoljsko-politični cilji za 2050 dosežejo že danes. Z uporabo tržno razpoložljivih tehnik se je zraven delovne in materialne učinkovitosti, predvsem povečala energijska učnkovitost. Poraba fosilnih goriv je padla za 2 %, izpust CO2 se je znižal za 80 %.

 

Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg

Podjetje Viessmann je član skupine za varovanje podnebja in energijsko učinkovitost nemškega gospodarstva

Kot eno izmed skupaj 15 podjetij je podjetje Viessmann član skupine za varovanje podnebja nemškega gospodarstva. Ministrstvo za okolje. ministrstvo za gospodarstvo in DIHK so partnerstvo ustanovili leta 2009 – sprva s štirimi ustanovnimi podjetji. Poleg podjetja Viessmann so pobudniki kot zgledna podjetja na področju energetske učinkovitosti in varstva podnebja izbrali podjetja berolina Schriftbild GmbH, ebm-papst Mulfingen GmbH in Prinovis GmbH.

Pridružena podjetja morajo izpolnjevati stroge kriterije. Tako morata biti na primer varovanje podnebja in energijska učinkovitost obvezno del politike podjetja in redno je treba javno objavljati rezultate. Dodatno je treba sistematično zbirati in izkazovati podatke porabe in emisij toplogrednih plinov, temi varovanje podnebja in energijska učinkovitost pa morata biti vključeni v ponudbo podjetja za dodatno usposabljanje.

Cilj partnerstva za varovanje podnebja, energijsko učinkovitost in inovacije je v podjetjih odkriti potenciale za varovanje podnebja in energijsko učinkovitost. Dodatno želi spodbujati uporabo inovativnih tehnologij za izkoriščanje teh potencialov v poslovni praksi in zagotoviti pogoje za doseganje ambicioznih ciljev za varovanje podnebja in za povečanje energijske učinkovitosti na gospodarsko vzdržen način.

Dodatne informacije o skupini za varstvo podnebja na