Pogoji uporabe spletnega mesta družbe Carrier

To spletno mesto, vključno z vsemi podstranmi, ki so na voljo preko domače strani (skupaj imenovane "spletno mesto"), upravlja družba Carrier Global Corporation, njene hčerinske družbe, povezane družbe in/ali povezane družbe (skupaj imenovane "Carrier"). Družba Carrier daje to spletno mesto na voljo vam in subjektu, ki ste ga pooblaščeni zastopati (v nadaljevanju "vi" ali "vaš"), da vam omogoči spletni dostop do informacij o družbi Carrier ter njenih proizvodih, storitvah in priložnostih. Ti pogoji uporabe urejajo vaš dostop do spletnega mesta in njegovo uporabo. Z UPORABO SPLETNEGA MESTA SE STRINJATE S TEMI POGOJI UPORABE; ČE SE Z NJIMI NE STRINJATE, SPLETNEGA MESTA NE UPORABLJAJTE.

1.  Omejene licence

V skladu s tukaj navedenimi pogoji uporabe in vsemi veljavnimi lokalnimi zakoni in predpisi vam družba Carrier podeljuje neizključno, neprenosljivo, osebno, omejeno pravico do dostopa, uporabe in prikaza tega spletnega mesta ter povezanih gradiv in/ali informacij o proizvodih, storitvah in zmogljivostih družbe Carrier. To dovoljenje ne prenaša lastništva spletnega mesta in gradiv, ki jih vsebuje, in zanj veljajo naslednje omejitve: (1) s kopij spletnega mesta in gradiv ne smete odstraniti nobenih obvestil o avtorskih pravicah ali drugih lastniških pravicah; (2) spletnega mesta ali gradiv ne smete spreminjati ali na kakršen koli način reproducirati ali javno prikazovati, izvajati ali distribuirati ali kako drugače uporabljati spletnega mesta in gradiv za kakršne koli javne namene, razen če je to izrecno dovoljeno s temi Pogoji uporabe. Družba Carrier ne zagotavlja, da vaša uporaba gradiv na tem spletnem mestu ne bo kršila pravic tretjih oseb, ki niso povezane z družbo Carrier.

2.  Pridržek pravic in lastništva

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, prikazane na tem spletnem mestu, so registrirane in neregistrirane blagovne znamke družbe Carrier, njenih dajalcev licenc, ponudnikov vsebin ali drugih tretjih oseb. Vse te blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke so last njihovih lastnikov. Ničesar na spletnem mestu ne smemo razumeti tako, da implicitno, s posredovanjem ali kako drugače podeljuje licenco ali pravico do uporabe katere koli blagovne znamke, logotipa ali storitvene znamke, prikazane na spletnem mestu, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika, razen če je v tem dokumentu navedeno drugače. Carrier si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno podeljene, v zvezi s spletnim mestom in njegovo vsebino.

3.  Zavrnitev odgovornosti

Informacije, predstavljene na tem spletnem mestu, so zgolj informativne narave in so na voljo v takšni obliki, kot so, ter se nanje ne smete zanašati ali jih uporabljati kot edino podlago za sprejemanje odločitev brez posvetovanja s primarnimi, natančnejšimi, popolnejšimi ali aktualnejšimi viri informacij. Čeprav si družba Carrier prizadeva zagotoviti, da so informacije in dokumenti na tej spletni strani točni, popolni in posodobljeni, ne daje nobenih zagotovil ali jamstev v zvezi s to spletno stranjo ali njeno vsebino. Če se zanašate na katero koli gradivo na tej spletni strani, to počnete na lastno odgovornost. Spletno mesto lahko vsebuje določene zgodovinske informacije. Zgodovinske informacije niso nujno aktualne in so vam na voljo le za referenco.

4.  Spremembe

Carrier lahko te pogoje uporabe občasno spremeni. Spremembe ne veljajo za nazaj in za vaše razmerje z družbo Carrier bo veljala najnovejša različica Pogojev uporabe, ki bo vedno objavljena na spletnem mestu. Družba Carrier vas bo poskušala obvestiti o bistvenih spremembah, na primer z obvestilom, objavljenim na spletnem mestu. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta pomeni, da se strinjate z vsemi spremembami. Občasno obiščite to stran in si oglejte veljavne pogoje uporabe.

5.  Omejitve uporabe spletnega mesta

Pri dostopu do spletnega mesta in njegovi uporabi vam je prepovedano storiti naslednje:

 1. Uporaba katere koli naprave, programa ali metodologije ali podobnega ročnega postopka za dostop, pridobitev, kopiranje ali spremljanje katerega koli dela spletnega mesta ali vsebine ali za kakršno koli reprodukcijo ali izogibanje navigacijski strukturi ali predstavitvi spletnega mesta ali njegove vsebine, za namerno pridobivanje ali poskus pridobitve materialov, dokumentov ali informacij, ki niso na voljo prek spletnega mesta, na kakršen koli način;

 2. Poskus nepooblaščenega dostopa do kateregakoli dela ali funkcije spletnega mesta ali drugih sistemov ali omrežij, povezanih s spletnim mestom ali katerim koli strežnikom Carrier, ali do katerih koli storitev, ponujenih na spletnem mestu ali prek njega, z vdorom v sistem, iskanjem gesla ali na kakršen koli drug nepooblaščen način;

 3. Preverjanje ranljivosti, skeniranje ali testiranje spletnega mesta ali omrežij, povezanih s spletnim mestom, ali kršitev varnostnih ukrepov ali ukrepov za preverjanje pristnosti spletnega mesta ali katerega koli omrežja, povezanega s spletnim mestom;

 4. Povratno iskanje, sledenje ali iskanja izvora katerih koli informacij o katerem koli drugem uporabniku ali obiskovalcu spletnega mesta ali kateri koli drugi stranki Carrier, vključno s katerim koli računom Carrier, ki ni v vaši lasti, ali izkoriščanja spletnega mesta ali katere koli storitve ali informacij, ki so na voljo ali ponujene na spletnem mestu ali prek njega, za razkritje katerih koli informacij, vključno z osebno identifikacijo ali podatki, razen vaših podatkov, kot je določeno na spletnem mestu. Strinjate se, da se boste vzdržali vseh dejanj, ki bi nerazumno ali nesorazmerno obremenila infrastrukturo spletnega mesta ali sisteme ali omrežja Carrier ali katere koli sisteme ali omrežja, povezana s spletnim mestom ali Carrier;

 5. Uporaba kakršno koli naprave, programske opreme ali rutine za poseganje ali poskus poseganja v pravilno delovanje spletnega mesta ali katero koli transakcijo, ki se izvaja na spletnem mestu, ali v uporabo spletnega mesta s strani katere koli druge osebe;

 6. Ponarejanje glave ali kako drugače manipulirati z identifikatorji, da bi prikrili izvor katerega koli sporočila ali prenosa, ki ga pošljete Carrierju na spletnem mestu ali preko njega ali katere koli storitve, ponujene na spletnem mestu ali prek njega;

 7. Pretvarjanje, da ste ali predstavljate drugo osebo ali da delujete kot druga oseba ali podjetje;

 8. Uporaba spletnega mesta ali katere koli vsebine v kakršen koli namen, ki je nezakonit ali prepovedan s temi pogoji uporabe, ali nagovarjanje k izvajanju nezakonite dejavnosti ali druge dejavnosti, ki krši pravice Carrier ali katere koli druge osebe;

 9. Uporaba kontaktnih podatkov, navedenih na spletnem mestu, v nedovoljene namene, vključno z oglaševanjem;

 10. Uporaba kakršne koli strojne ali programske opreme z namenom poškodovanja ali oviranja pravilnega delovanja spletnega mesta ali poskusa poškodovanja ali prikritega prestrezanja kakršnih koli sistemov, podatkov ali osebnih podatkov s spletnega mesta;

 11. Prekinitev ali poskus prekinitve delovanja spletnega mesta na kakršen koli način.

Carrier si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli brez predhodnega obvestila omeji ali prekine vaš dostop do ali uporabo spletnega mesta. Prenehanje vašega dostopa ali uporabe ne bo odpovedalo ali vplivalo na nobeno drugo pravico ali olajšavo, do katere je lahko Carrier upravičen po zakonu ali lastništvu.

6.  Predložitve s strani uporabnikov

Potrjujete, da ste odgovorni za kakršno koli gradivo, ki ga lahko predložite preko spletnega mesta, vključno z zakonitostjo, zanesljivostjo, primernostjo, izvirnostjo in avtorskimi pravicami katerega koli takega gradiva. Na to spletno mesto ne smete nalagati, distribuirati ali kako drugače objavljati vsebine, ki:

 1. je zaupen, lastniški, lažen, goljufiv, klevetniški, obrekljiv, nespodoben, grozeč, krši pravice do zasebnosti ali javnosti, krši pravice intelektualne lastnine, je žaljiv, nezakonit ali kako drugače sporen;
 2. lahko pomenijo ali spodbujajo kaznivo dejanje, kršijo pravice katere koli stranke ali drugače povzročijo odgovornost ali kršijo kateri koli zakon; ali
 3. vsebujejo programske viruse, politične kampanje, verižna pisma, množičnega pošiljanja ali kakršne koli oblike "neželene pošte".

Če predložite gradivo in če ne navedemo drugače, Carrier podeljujete neomejeno, neizključno, brezplačno, trajno, nepreklicno in v celoti podlicenčno pravico do uporabe, razmnoževanja, spreminjanja, prilagajanja, objavljanja, prevajanja, distribucije, prikazovanja in ustvarjanja izpeljank iz takega gradiva po vsem svetu v vseh medijih. Poleg tega se strinjate, da lahko Carrier prosto uporablja vse zamisli, koncepte ali strokovno znanje in izkušnje, ki jih vi ali kdo drug, ki deluje v vašem imenu, posredujete Carrierj. Družbi Carrier podeljujete pravico, da po lastni presoji uporabi ime, ki ga predložite v povezavi s takšnim gradivom.

Nekatere funkcije, ki so na voljo na tem spletnem mestu, lahko zahtevajo registracijo in/ali uporabo gesla. Za varovanje gesla ste odgovorni sami. Strinjate se, da ste odgovorni za vse izjave in dejanja ali opustitve, ki so posledica uporabe vašega gesla. Če upravičeno domnevate ali ste seznanjeni z izgubo, krajo ali nepooblaščeno uporabo svojega gesla, morate o tem nemudoma obvestiti Carrier.

7.  Hiperpovezave in spletna mesta tretjih oseb

Nekatere povezave na tem spletnem mestu vas bodo vodile na spletna mesta, ki niso pod nadzorom Carrier. Carrier vam te zunanje povezave zagotavlja le za lažjo uporabo in vključitev katere koli povezave ne pomeni, da Carrier potrjuje spletno mesto ali katero koli vsebino, proizvode ali storitve, ki jih vsebuje ali ponuja. Zato Carrier ne daje nobenih zagotovil ali jamstev glede razpoložljivosti katere koli vsebine, ki se nahaja na takih spletnih mestih, vključno s podpovezavami.

Ko se registrirate, naročite ali kupite proizvode ali storitve pri stranki, katere spletna povezava je vključena v to spletno mesto, s tem sklenete pogodbo s to tretjo stranko. V takih primerih morate pred registracijo, naročilom ali nakupom prebrati in potrditi pogoje, pravilnik o zasebnosti in pravilnik o piškotkih, ki jih objavijo te tretje osebe. Če v tem dokumentu ni izrecno navedeno drugače, se v takih primerih ne uporablja tukaj navedena pogodba Carrier. Carrier si prizadeva zagotoviti povezave do podjetij, katerih pristop k vprašanjem zasebnosti je podoben njenemu. Vendar pa Carrier ne more nadzorovati in ne nadzoruje, kako te stranke uporabljajo ali zbirajo informacije ali kako poslujejo.

8.  Zavrnitev jamstev in omejitev odgovornosti

V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, CARRIER IZRECNO ZAVRAČA VSA JAMSTVA, IZRECNA ALI IMPLICITNA, VKLJUČNO Z IMPLICITNIMI JAMSTVI O PRODAJLJIVOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN TER JAMSTVI, DA JE GRADIVO NA SPLETNEM MESTU POPOLNO, PRAVILNO, NATANČNO, UPORABNO, ZANESLJIVO ALI NEŠKODLJIVO, KOT TUDI JAMSTVA, KI IZHAJAJO IZ NAČINA DELOVANJA ALI UPORABE V POSLOVANJU; DA BO DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA POTEKAL NEPREKINJENO ALI BREZ NAPAK; DA JE SPLETNO MESTO VARNO; DA SPLETNO MESTO ALI STREŽNIK, KI OMOGOČA DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA, NE VSEBUJETA VIRUSOV; ALI DA SO INFORMACIJE NA SPLETNEM MESTU POPOLNE, TOČNE ALI POSODOBLJENE.

ČE S TEGA SPLETNEGA MESTA PRENESETE GRADIVA, TO STORITE PO LASTNI PRESOJI IN NA LASTNO ODGOVORNOST. ZA VSE POŠKODBE VAŠEGA RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA ALI IZGUBO PODATKOV, KI JE POSLEDICA PRENOSA KAKRŠNEGA KOLI TAKŠNEGA GRADIVA BOSTE ODGOVORNI IZKLJUČNO VI.  

POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA PREVZEMATE POLNO ODGOVORNOST ZA UPORABO SPLETNEGA MESTA. PRIZNAVATE IN SE STRINJATE, DA INFORMACIJE, KI JIH POŠLJETE ALI PREJMETE MED UPORABO SPLETNEGA MESTA, MORDA NISO VARNE IN JIH LAHKO PRESTREŽE NEPOOBLAŠČENA TRETJA OSEBA. PRIZNAVATE IN SE STRINJATE, DA SPLETNO MESTO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST IN DA VAM JE SPLETNO MESTO NA VOLJO BREZPLAČNO. OB UPOŠTEVANJU ZGORAJ NAVEDENEGA POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA V NAJVEČJEM ZAKONSKO DOVOLJENEM OBSEGU NITI NOSILEC NITI NJEGOVI DOBAVITELJI ALI TRETJI PONUDNIKI VSEBIN NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI NEPOSREDNE, POSREDNE (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NEIZVAJANJE, RAČUNALNIŠKE VIRUSE, POŠKODBE DATOTEK, OKVARE KOMUNIKACIJSKIH LINIJ, IZPADE OMREŽJA ALI SISTEMA, IZGUBLJENI DOBIČEK NA VAŠI STRANI, KRAJO, UNIČENJE, NEPOOBLAŠČEN DOSTOP DO, SPREMINJANJE, IZGUBA ALI UPORABA ZAPISOV ALI PODATKOV), KAZENSKO, VZORČNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJA IZ ALI JE KAKOR KOLI POVEZANA S SPLETNIM MESTOM ALI KATERIM KOLI DRUGIM SPLETNIM MESTOM, DO KATEREGA DOSTOPATE PREK POVEZAVE NA TEM SPLETNEM MESTU, ALI S KAKRŠNIM KOLI UKREPOM, KI GA CARRIER SPREJME ALI NE SPREJME KOT ODGOVOR NA SPOROČILO, KI GA POŠLJETE CARRIERJU ALI Z ZAMUDO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE SPLETNEGA MESTA  ALI ZA KAKRŠNE KOLI INFORMACIJE, PROIZVODE ALI STORITVE, OGLAŠEVANE NA SPLETNEM MESTU ALI PRIDOBLJENE PREK NJEGA, ODSTRANITEV ALI IZBRIS KAKRŠNEGA KOLI GRADIVA, PREDLOŽENEGA ALI OBJAVLJENEGA NA SPLETNEM MESTU, ALI KAKO DRUGAČE POVEZANO Z UPORABO SPLETNEGA MESTA, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJI NA POGODBI, PREKRŠKU, STROGI ODGOVORNOSTI ALI KAKO DRUGAČE, TUDI ČE CARRIER ALI KATERI KOLI OD NJENIH DOBAVITELJEV VE ZA MOŽNOST NASTANKA ŠKODE.  

9.  Odškodninska odgovornost

Strinjate se, da Carrier in njenim vodjem, direktorjem, delničarjem, zaposlenim, izvajalcem, zastopnikom, dajalcem licenc, ponudnikom storitev, podizvajalcem in dobaviteljem ne boste povzročili škode zaradi kakršnega koli zahtevka, izgube, odgovornosti, zahteve ali stroškov (vključno z odvetniškimi stroški), ki jih tretja oseba uveljavlja proti družbi Carrier zaradi ali v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta in vsebine, ki jo posredujete, ter kršitve teh pogojev uporabe.

Če povzročite tehnično okvaro spletnega mesta ali sistemov, s katerimi je spletno mesto na voljo vam ali drugim, se strinjate, da prevzemate odgovornost za vse izgube, obveznosti, izdatke, škodo in stroške, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji in sodnimi stroški, ki izhajajo iz take okvare ali so posledica take okvare. Carier si pridržuje pravico, da na lastne stroške prevzame izključno obrambo in nadzor nad katero koli zadevo, za katero sicer zahtevate odškodnino, in v tem primeru se strinjate, da boste sodelovali z njim pri obrambi take zadeve.

10.  Veljavno pravo in sodna pristojnost

To spletno mesto vzdržuje in nadzoruje Carrier v zvezni državi Florida, Združene države Amerike. Carrier ne zagotavlja, da so materiali na tem spletnem mestu primerni ali na voljo za uporabo na drugih lokacijah zunaj Združenih držav in dostop do tega spletnega mesta z ozemelj, kjer je vsebina tega spletnega mesta nezakonita, je prepovedan. Če do tega spletnega mesta dostopate z lokacij zunaj Združenih držav, ste odgovorni za skladnost z vsemi lokalnimi zakoni. Zakoni zvezne države Florida urejajo vsebino in uporabo tega spletnega mesta, ne da bi pri tem upoštevali kolizijska načela ali pravila.

  

Zadnja posodobitev: 25. marec, 2020