Vrednote podjetja

Že leta 1966 smo v obliki naših načel podjetja določili vrednote, ki so po skrbni prilagoditvi še danes smernice za našo samopodobo. Vse skupaj določajo karakterističen profil osebnosti naše blagovne znamke. Posamezno opisujejo duh, atmosfero in pravila ravnanja, ki odlikujejo našo kulturo, po drugi strani pa tudi specifične zahteve glede zmogljivosti, ki izhajajo iz tega.

Druck

Inovacija

Smo tehnološki dajalnik impulzov in vzpodbujevalnik v naši stroki. Vedno znova smo razvili vrhunske proizvode in rešitve težav, ki so postali mejniki ogrevalne tehnike. Tudi v prihodnje bomo soodločali o tehničnem napredku.

Druck

Vrhunska kakovost

Ponujamo vrhunsko kakovost in si prizadevamo za popolnost na vseh področjih našega podjetja. Pri našem ravnanju sledimo sloganu: "Nič ni tako dobro, da se ne bi dalo še izboljšati". Naše proizvode odlikujejo preprosta uporaba, dolga življenjska doba in usmerjenost v prihodnost.

Druck

Kompletna ponudba

V skladu s specifičnimi zahtevami mednarodnih trgov ponujamo individualne sistemske rešitve za vse nosilce energije in vsa področja uporabe ogrevalne in klimatizacijske tehnike ter obsežne storitve. Naši proizvodi so varčni z energijo in prijazni do okolja.

Druck

Učinkovitost

Delamo v vitkih strukturah in postopkih s poudarkom na največji možni učinkovitosti materialov, dela in energije. Na ta način zagotavljamo gospodarnost našega dela in varovanje omejenih naravnih virov.

Druck

Trajnost

Zavezali smo se naši ekonomski, ekološki in družbeni odgovornosti. Pozorni smo na okoljsko sprejemljivost vseh postopkov in spodbujamo uporabo obnovljivih virov energije. Naš cilj je zaščititi podnebje in ohraniti naravne vire. Zavzemamo se za znanost, umetnost in kulturo kot družbene vrednote.

Druck

Zanesljivost

Smo neodvisno družinsko podjetje in zanesljivi poslovni partner. Z našimi strankami in dobavitelji sodelujemo partnersko in pošteno s ciljem obojestranskega uspeha. Zavedamo se vrednosti ljudi v podjetju in komuniciramo odkrito in z zaupanjem. Sposobnim in ambicioznim sodelavkam in sodelavcem nudimo dobre možnosti za razvoj.