Uživajte v garanciji Viessmann do 10 let

Foto: © sutadimage Konstantin / Shutterstock.com

Ne glede na to, ali gre za prenosnike iz nerjavnega jekla v kondenzacijskem kotlu, ogrevalnike sanitarne vode ali nadzor ogrevanja preko aplikacije: Za vse Viessmannove proizvode so značilni izjemna kakovost, tehnologija, ki varčuje z viri, in najvišja učinkovitost. Zato za številne sestavne dele nudimo do 10-letno garancijo.

Osnovne informacije o garanciji Viessmann

Poleg zakonskega jamstva nudimo tudi dodatne garancijske storitve. Garancija za Viessmann proizvode velja 24 mesecev od izročitve. Za izročitev se šteje datum izročitve proizvoda potrošniku s strani prodajalca - instalaterja. V kolikor se izročitev naprave končnemu potrošniku izvrši kasneje kot v 12 mesecih od dneva prodaje podjetja Viessmann instalaterju, velja garancija za proizvod največ 12 mesecev od dneva izročitve. S takšnimi garancijami držimo svojo zavezo, da lastnikom proizvodov in izvajalcem zagotavljamo visokokakovostne izdelke, ki delujejo brezhibno. Viessmann ponuja brezplačno odpravo napak. To velja pod pogojem, da so te dejansko posledica napak v materialu ali proizvodnji.

Dodatne zahteve za uveljavljanje zahtevka v okviru garancije

 • Strokovna zasnova in vgradnja sistema.
 • Vgradnjo, vzdrževanje, pregled, servisiranje in garancijska dela mora opravljati izključno pooblaščeni serviser.
 • Letni pregled in vzdrževanje, kot je določeno v Viessmannovih servisnih navodilih.
 • Uporabljati je treba samo originalne rezervne dele Viessmann.
 • Račun mora biti v celoti poravnan (tako glede same naprave kot glede plačila za garancijo)
 • Izdelek se mora nahajati in uporabljati v Sloveniji.

Kaj je izključeno iz garancije?

Viessmannovo jamstvo ne krije nekaterih napak ali poškodb. Mednje spadajo vse napake ali poškodbe, ki so posledica napačne zasnove ali montaže. Enako velja, če so bila uporabljena neustrezna sredstva za delovanje ali neustrezna goriva. Tudi nepravilne spremembe sistema ali delov tuje proizvodnje lahko povzročijo poškodbe, ki jih naše jamstvo ne krije. Prav tako je treba obrabljive dele vedno zamenjati v skladu z navodili podjetja Viessmann. V nasprotnem primeru ne boste mogli izkoristiti ugodnosti, ki jih ponuja Viessmannova garancija. Med te napake spadajo tudi poškodbe, ki nastanejo zaradi zunanjih vplivov, kot je na primer zmrzal.

Poleg teh osnovnih pogojev ponujamo tudi številne posebne garancijske storitve, ki so opisane v nadaljevanju.

Pregled

Garancija za prenosnike toplote iz nerjavnega jekla do 150 kW

Viessmann nudi 10-letno garancijo za prenosnike toplote iz nerjavnega jekla z močjo do 150 kW. Garancija velja za netesna mesta  nastala zaradi korozije, od datuma dobave aprila 2012.

Za jamstvo veljajo naslednji pogoji:

 • Za uveljavitev garancije NI POTREBNO skleniti pogodbe o vzdrževanju, ampak je potrebno predložiti potrdilo o rednih servisih naprave (na vsaj 2 leti).  
 • Servisiranje mora biti opravljeno v skladu s servisnimi navodili kotla
 • Lastnosti plina, kurilnega olja, vode in zgorevalnega zraka, morajo ustrezati Viessmann zahtevam.

  

Obseg podaljšanega jamstva GARANCIJA+:

 • 5 let jamstva za vse ogrevalne naprave, vključno z regulacijo
 • 10 let jamstva na kompresor pri toplotnih črpalkah Vitocal  za ogrevanje in sanitarno vodo do 117,8 kW
 • 10 let jamstva za vse prenosnike toplote  iz nerjavnega jekla pri plinskih/oljnih kondenzacijskih ogrevalnih kotlih do 150 kW

Pogoji uveljavljanja podaljšanja garancije:

 • Podpisana servisna pogodba končnega uporabnika naprave s podjetjem Viessmann najkasneje v 6 mesecih od dneva zagona naprave.
 • Ogrevalna naprava mora biti priključena na internet in povezana z aplikacijo ViCare ves čas garancijskega obdobja.
 • Ogrevalna naprava je bila instalirana v skladu z veljavnimi standardi in predpisi ter upoštevanju Viessmann navodil za projektiranje in montažo.
 • Izročitev v obratovanje ogrevalne naprave, pregledi in vzdrževanje so opravljeni s strani Viessmann servisa oz. pooblaščenih Viessmann servisnih partnerjev.
 • Strošek podaljšanja garancije je vključen v letni servis oz. pregled ogrevalne naprave.
 • Velja za ogrevalne naprave kupljene od 1. 1. 2019.  
 • Cene  letnega stroška podaljšanja garancije in servisnega pregleda lahko preverite v prospektu.

Z novim ogrevalnim sistemom Viessmann lahko računate na zanesljivo in učinkovito delovanje ter dolgo življenjsko dobo. Ob nakupu in vgradnji paketa Vitoset Protect prejmete dodatno 1 -letno garancijo System Plus za Viessmannov proizvajalec toplote z močjo do 60 kW, kupljen po 1. 4. 2023. Da bi bili upravičeni do te garancije, morate vzpostaviti spletno povezavo prek aplikacije ViCare. Originalna dodatna oprema Vitoset Protect vsebuje mehčalno napravo za vodo in lovilec nečistoč. Ti sestavni deli pomagajo zagotoviti pravilno delovanje in zaščito vašega ogrevalnega sistema.

Za samodejno podaljšanje garancije (za nekatere komponente) je potrebna registracija proizvoda. Za registracijo morate v naš sistem vnesti podatke o svojem sistemu, nato pa boste prejeli potrdilo o sistemu. To poleg vseh pomembnih podatkov o sistemu vsebuje tudi podaljšanje garancije. Za postopek registracije potrebujete samo serijsko številko. Svoj Viessmannov proizvod lahko registrirate sami ali pa prosite svojega izvajalca ogrevalnih del, da to stori namesto vas.