Najpogostejša vprašanja o ogrevanju

Zahtevajte brezplačno svetovanje
Foto: © Polarpx / Shutterstock.com

Kako pogosto je treba servisirati ogrevalni sistem? Ali Viessmann poskrbi za vzdrževanje ogrevalnega sistema? Kaj morate storiti, če se prikaže sporočilo o napaki? Tukaj boste našli odgovore in koristne informacije na najpogosteje zastavljena vprašanja o vašem ogrevalnem sistemu in ogrevanju na splošno.

1. Ogrevalna sezona in temperatura

Ta vidik se nanaša predvsem na razmerje med najemnikom in najemodajalcem. Poletni meseci niso del dejanskega ogrevalnega obdobja. Ker pa to ni zakonsko urejeno, je vprašanje, ali je ogrevanje potrebno ali ne, odvisno od več stvari, vključno z zunanjo temperaturo. Če se temperatura v stanovanju ali hiši preveč ohladi in se več dni ne zviša, bo treba ogrevanje ponovno vklopiti. Kot lastnik stanovanja se lahko odločite, kdaj naj bo ogrevanje vklopljeno ali izklopljeno.

Udobna temperatura je zelo individualna - nekaterim ljudem ustreza nekoliko višja temperatura, drugim pa nižja. Kljub temu obstajajo nekatere okvirne vrednosti za optimalno sobno temperaturo za orientacijo. Te so za različne dele stanovanja naslednje:

  • 20 do 22 stopinj Celzija v dnevni sobi
  • 16 do 18 stopinj Celzija v spalnici
  • 18 stopinj Celzija na hodniku in v kuhinji
  • 22 stopinj Celzija v otroški sobi
  • 23 do 24 stopinj Celzija v kopalnici

V zakonu ni predpisanega trenutka, od katerega morajo najemodajalci zagotoviti ogrevanje, in na splošno obdobja ogrevanja niso opredeljena v zakonu. Kljub temu se je obdobje med oktobrom in aprilom uveljavilo kot tipično obdobje ogrevanja. Zato se oktober marsikje šteje za začetno točko. Vendar pa imajo zunanje temperature in najnižje temperature v prostorih veliko pomembnejšo vlogo kot datum.

April je običajno najbolj priljubljen konec kurilne sezone. V nekaterih delih Nemčije velja tudi za sredino maja. Bolj kot datum pa sta pomembni zunanja temperatura in, kar je najpomembneje, najnižja temperatura v prostoru.

Splošno veljavne idealne temperature pretoka ni. Idealna temperatura pretoka je odvisna od številnih dejavnikov, kot so energetsko stanje stavbe in samega ogrevalnega sistema, vrsta in velikost ogrevalnih površin ter vrsta vgrajenega ogrevalnega sistema. Temperatura pretoka mora zato ustrezati hiši in načinu ogrevanja njenih prebivalcev. Previsoke temperature pretoka namreč povzročajo visoke stroške ogrevanja. Če je temperatura pretoka prenizka, bo v hiši ostalo neprijetno hladno. Najbolje je, da se za nasvet obrnete na Viessmannovega trgovskega partnerja, ki ne bo določil le pravilnih vrednosti za hidravlično uravnoteženje, temveč vam bo pomagal tudi pri nastavitvi optimalne temperature pretoka.

2. Vzdrževanje in popravila

Z rednim vzdrževanjem in ustrezno nego ne ohranjate le funkcionalne in obratovalne zanesljivosti vašega ogrevalnega sistema, temveč tudi njegovo vrednost. Gorilnik, kotel in krmilno enoto je treba pregledati enkrat na leto. Z rednim pregledovanjem in vzdrževanjem boste podaljšali življenjsko dobo vašega ogrevalnega sistema ter zagotovili njegovo varno in učinkovito delovanje. To pomeni, da bo porabljena energija porabljena čim bolj učinkovito in čim bolj čisto. To prispeva k varovanju okolja in prihranku pri stroških ogrevanja. V Nemčiji več kot pet milijonov ogrevalnih sistemov sploh ni servisiranih ali pa so servisirani šele, ko gre kaj narobe, čeprav sta redni pregled in vzdrževanje del obveznosti upravljavcev ogrevalnih sistemov in sistemov za toplo vodo (odstavek 60 GEG).

Ogrevalni sistem deluje s polno obremenitvijo tri do pet mesecev na leto. Zato je treba ogrevalni sistem redno vzdrževati. Tako boste lahko prepričani, da bo dolgo časa pravilno deloval. Vendar v zvezi s tem ni nobenih zakonskih predpisov. V praksi se je za večino vrst ogrevalnih sistemov uveljavil dvanajstmesečni cikel. Zato se priporoča letni pregled. Poleg tega lahko sklenete tudi pogodbo o vzdrževanju. Tako vam nikoli ne bo treba skrbeti za servis vašega ogrevalnega sistema.

Servisiranje ogrevalnih sistemov opravljajo naši usposobljeni in ustrezno certificirani strokovni partnerji. Če želite naročiti servis za vaš ogrevalni sistem Viessmann, se obrnite na monterja, ki je namestil vaš ogrevalni sistem. Če trenutno nimate trgovskega partnerja, lahko z naslednjim gumbom zahtevate ponudbo za servisiranje pri pooblaščenih izvajalcih ogrevalnih sistemov:

Da, pridruženi izvajalci ogrevalnih del lahko naročijo storitve, kot je servisiranje pri tehnični službi Viessmann Deutschland GmbH. Poslovni partnerji lahko najdejo veljavne cene servisiranja v ceniku storitev ter prek portala za tržne partnerje zahtevajo naročila in pogodbe o vzdrževanju.

Če je porazdelitev toplote v hiši zelo neenakomerna, je treba izvestihidravlično uravnoteženje. Brez tega bodo nekateri radiatorji ostali popolnoma hladni, drugi pa bodo veliko pretopli. Hidravlično uravnoteženje je priporočljivo tudi ob zamenjavi posameznih ogrevalnih elementov ali ob izvedbi posodobitvenih ukrepov. Pri modernizaciji se namreč spremenijo energetske potrebe hiše. Poleg tega je lahko hidravlično uravnoteženje v določenih okoliščinah tudi obvezno, na primer, ko zaprosite za subvencijo.

Hidroničnega uravnoteženja ne bi smeli izvajati iz previdnosti, temveč le, če je to potrebno - npr. če se toplota v stanovanju porazdeli zelo neenakomerno in so nekateri prostori še vedno hladni. V skladu s tem velja naslednje: hidravlično uravnoteženje je treba izvesti samo enkrat. Ponovno ga je treba izvesti le, če se je v samem ogrevalnem sistemu kaj spremenilo, na primer zamenjava posameznih sestavnih delov. Ponovno uravnoteženje je priporočljivo tudi pri projektih posodobitve. Energijsko učinkovita posodobitev namreč vedno povzroči spremembo potreb po energiji. Sistem je mogoče prilagoditi spremembam s pomočjo hidravličnega uravnoteženja.

Hidravličnega uravnoteženja ni priporočljivo izvajati sami, saj je treba ogrevalni sistem čim bolj natančno optimizirati, za kar so potrebni številni izračuni. Brezplačni kalkulatorji ponujajo le okvirne vrednosti in naj služijo le kot vodilo. Ne morejo nadomestiti hidravličnega uravnoteženja, ki ga opravi izvajalec ogrevalnih del.

S preverjanjem ogrevalnega sistema določite možnosti optimizacije in prihrankov ogrevalnega sistema. Pri tem izvajalec ogrevalnih del temeljito pregleda ogrevalni sistem in odkrije šibke točke, ki zmanjšujejo energetsko učinkovitost. Rezultat je kakovostna energetska ocena ogrevalnega sistema v obliki poročila. Kdaj je treba opraviti pregled ogrevalnega sistema, ni zakonsko predpisano. Prav tako ni treba opravljati pregledov v rednih časovnih presledkih. Bolj gre za to, kje so možne izboljšave. V najboljšem primeru je treba ogrevalni sistem pregledati poleti ali jeseni. Takrat je dovolj časa za izvedbo potrebnih ukrepov pred začetkom naslednjega ogrevalnega obdobja.

Če je v zaprtem ogrevalnem sistemu zrak, se toplota težko porazdeli in radiatorji so topli le na eni strani. Prav tako ni redko, da ob vklopu ogrevanja slišite zvoke, kot sta trkanje ali piskanje. V tem primeru je treba radiator odzračiti. S tem omogočite, da iz sistema uide odvečni zrak.

3. Napake in poškodbe

Če pride do poškodbe ogrevalnega sistema zaradi nevihte ali udara strele, je treba v primeru dvoma zamenjati vse dele pod napetostjo. Strokovnjak bo moral opraviti oceno. Kot izvedenec ne moreta delovati niti Viessmann sam niti izvajalec ogrevalnih del. Stroški, ki bodo kriti, so odvisni od sklenjene zavarovalne pogodbe. Odvisno od konkretnega primera je lahko pogodba zavarovalna polica za zavarovanje stvari, stavb ali naravnih nesreč.

Viessmannova regulacijska tehnika je skladna s predpisi in standardi za odpornost proti motnjam. Poleg tega je lahko koristna tudi uporaba strelovodov ali odvodnikov toka strele. Tudi same posamezne enote so opremljene s fino zaščito. S tem se dejavniki motenj neposredno odvajajo prek zaščitnega ozemljitvenega vodnika.

Tudi nevihte lahko povzročijo škodo zaradi vode, zato je potrebna posebna previdnost pri elektroniki ogrevalnega sistema. V določenih okoliščinah lahko te poškodbe privedejo celo do požara. Zato je priporočljivo zamenjati vse poškodovane komponente. Oceno škode in vprašanje, ali bodo stroški kriti, bo moral pojasniti strokovnjak. Družba Viessmann in njeni trgovinski partnerji ne morejo delovati kot strokovnjaki. Posvetovati se morate z ustrezno zavarovalno pogodbo, ki jo imate sklenjeno.

Viessmann vam pri tem pomaga s poizvedbo po podatkovni zbirki navodil za uporabo. Za uporabo te funkcije potrebujete serijsko številko, ki jo najdete na tipski ploščici na ogrevalnem sistemu, ali ime izdelka, vključno s približnim datumom nakupa. Če nobena od teh možnosti ne bo uspešna, imate še vedno možnost, da navodila zahtevate prek spleta.

Serijsko številko najdete na sami napravi. Na njej je nalepka s črtno kodo in 16-mestno številko. Če te nalepke ne morete najti, se lahko obrnete tudi na izvajalca ogrevalnih storitev Viessmann. Leto izdelave lahko najdete na tipski ploščici kotla ali v poročilu inšpektorja za dimne pline. Če želite izvedeti, koliko je star vaš ogrevalni sistem Viessmann, vam lahko pomaga 16-mestna številka - poglejte le osmo številko.

Če morate ogrevalni sistem nenehno odzračevati, je morda tlak v sistemu prenizek. Tlak vode v ogrevalnem sistemu lahko odčitate na manometru. Zeleno območje na merilniku tlaka je optimalni tlak vode. Če je tlak vode prenizek, boste morda morali dodati vodo.

Poleg tega je lahko okvarjena tudi ekspanzijska posoda, v tem primeru bo v sistemu podtlak in bo v sistem stalno pritekal zrak. V vsakem primeru se je najbolje posvetovati z monterjem.

V našem vodniku je podrobno pojasnjeno, kako poiskati ustreznega izvajalca ogrevalnih del.

Morda je na vašem kotlu prišlo do okvare gorilnika. Kode napak se lahko razlikujejo glede na model. Vzroki napak so prav tako različni. Informacije o tem, kako ravnati v posameznih primerih, najdete v navodilih za uporabo. Za vas smo pripravili nekaj splošnih nasvetov na temo okvar.

4. Funkcija in tehnologija

Viessmann sodeluje z izvajalci ogrevalnih storitev, ki opravljajo storitve za vse vidike ogrevalnih sistemov. To zagotavlja, da so izvajalci ogrevalnih del na kraju samem seznanjeni z lokalnimi posebnostmi.

V toplejših mesecih leta mora ogrevalni sistem delovati v poletnem načinu. To je učinkovito in, če vaš kotel poleg ogrevalne vode zagotavlja tudi toplo vodo za gospodinjstvo, zagotavlja ogrevanje tople vode za gospodinjstvo. Sodobni modeli omogočajo tudi nastavitev mejnih sobnih in zunanjih temperatur. Na ta način zagotovite, da se sistem zažene ob hladnejših dnevih spomladi ali poleti, vendar ne ob vsakem hladnem jutru.

Da bi prihranili energijo, je v času poletnih počitnic smiselno izklopiti ogrevanje tople sanitarne vode. Če imate decentraliziran sistem za ogrevanje tople sanitarne vode, je to preprosto in se običajno izplača, zlasti če gre za precej majhen zalogovnik. Večje jeklenke s prostornino od 250 do 300 litrov pa je treba popolnoma izklopiti šele takrat, ko vas več tednov verjetno ne bo doma. To pa zato, ker se za segrevanje ohlajene jeklenke te velikosti med drugim porabi veliko energije.

Obstajajo številni razlogi, zaradi katerih mora lastnik sistema dopolniti vodo v Viessmannovem ogrevalnem sistemu. Na to lahko kaže prenizki tlak ogrevalne vode. Drugi znaki so hladni radiatorji ali nadležni zvoki, ki so lahko posledica ujetih zračnih mehurčkov.

Pri pravilnem polnjenju ogrevalnega sistema je treba upoštevati nekaj stvari. Poleg navodil v navodilih za uporabo bodite še posebej pozorni na kakovost vode. Ogrevalna voda mora ustrezati tako Odloku o pitni vodi [Nemčija] kot smernici VDI 2035, da se izognete poškodbam sistema zaradi onesnaženja in usedlin.

Upoštevati je treba naslednje korake:

  1. ogrevalni sistem z ustrezno cevjo priključite na vodovodno omrežje. Poseben polnilni ventil pri ogrevalnih sistemih Viessmann zagotavlja, da v omrežje za pripravo tople sanitarne vode ne more priteči ogrevalna voda.
  2. Prepričajte se, da je cev napolnjena do preliva, da v sistem ne pride preveč zraka.
  3. Ventili na armaturah in na dovodu vode morajo biti popolnoma odprti.
  4. Ogrevalno vodo je treba dolivati, dokler se tlak v sistemu ne dvigne na približno 1,5 bara.
  5. Ventile ponovno zaprite in izpustite zrak iz radiatorjev.

Če ste v dvomih, se obrnite na enega od naših Viessmannovih trgovskih partnerjev.

Vodik za hladno zgorevanje v ogrevalnem sistemu na gorivne celice je pridobljen iz zemeljskega plina. Ta je v veliki meri sestavljen iz metana, ki je sestavljen iz ogljika in vodika. Za ločevanje teh dveh elementov je potreben reformer - pri tem iz vodne pare nastajata vodik in ogljikov dioksid.

Kotel je priporočljivo zamenjati najpozneje po 15 do 20 letih. Zastarela tehnologija ogrevanja namreč porabi sorazmerno veliko energije, zlasti če gre za plinske ali oljne ogrevalne sisteme brez kondenzacijske tehnologije. Novi modeli povečajo učinkovitost, zmanjšajo porabo goriva in znižajo stroške ogrevanja. Modernizacija lahko zagotovi dodatno varnost.

Izvajalec, ki bo namestil ogrevalni sistem, vam bo po opravljenem delu pokazal, kako ogrevalni sistem deluje. Poleg prikaza pravilnega delovanja vam bo dal tudi navodila, kaj storiti v primeru sporočil o napaki ali kaj upoštevati pri nastavitvi ogrevalne krivulje.