Industrijski in komercialni kotli Vitomax

K ponudbi proizvodov

Vitomax - energetsko učinkovita in zanesljiva oskrba z energijo s parnimi in vročevodnimi kotli

Viessmann s svojimi industrijskimi kotli Vitomax ponuja idealne celovite rešitve za proizvodnjo procesne pare in procesne toplote v industrijskih, komercialnih in komunalnih aplikacijah. Energetsko učinkovita, stroškovno varčna in okoljsko prijazna oskrba z energijo ter visoka stopnja zanesljivosti obratovanja in varnosti oskrbe so temeljni stebri parnih in vročevodnih kotlov Vitomax.

Katere so značilnosti industrijskih/komercialnih kotlov Vitomax?

Vsi sestavni deli industrijskih/komercialnih kotlov so optimalno usklajeni. Posamezni sestavni deli sistema prihajajo iz enega samega vira in jih je mogoče prilagoditi individualnim zahtevam strank. Poleg tega so izdelki Vitomax vedno opremljeni s celovito ponudbo storitev. Vse stranke od začetka do dokončanja njihovega sistema podpirajo in jim svetujejo naši strokovnjaki za tehnologijo industrijskih/komercialnih kotlov in naši lokalni partnerji, in sicer od začetnega posvetovanja, izvedbe projekta in zagona do vzdrževalnih storitev med obratovanjem. Skupaj s temi strokovnjaki razvijete ekonomične in v prihodnost usmerjene rešitve za vaše podjetje, pri čemer upoštevate vse zahteve ter varnostne predpise za vse sestavne dele opreme. Kotli Vitomax so zasnovani v skladu z direktivo o tlačni opremi in specifičnimi predpisi.

H2  ready 100 % ter znatno zmanjšanje emisij CO2

Industrijske/komercialne kotle iz programa Vitomax je mogoče opremiti z ustreznimi gorilniki in jih nato upravljati z do 100-odstotnim deležem vodika. S tem tehnologija ni le pripravljena na prihodnost, temveč tudi znatno zmanjša emisije CO2. Običajno se ob uporabi vodika povečajo emisije NOx. Zaradi posebne opreme kotlov Vitomax pa jih je mogoče znatno zmanjšati. Vrednosti ostajajo celo pod zakonskimi zahtevami. To pomeni, da lahko načrtujete dolgoročno. Tudi če se zakonske zahteve zaostrijo, je vaš novi kotel Vitomax ustrezno opremljen.

Področja uporabe kotla Vitomax

Področja uporabe parnih in vročevodnih kotlov Vitomax so zelo raznolika. Vitomax pokaže svoje prednosti pri uporabi povsod, kjer je poleg tradicionalnih medijev, kot so elektrika, ogrevanje in hlajenje, potrebna tudi procesna energija v obliki pare in vroče vode.

Prednosti ponudbe izdelkov Vitomax na prvi pogled

 • Varčevanje z energijo, oskrba s čisto energijo
 • Optimalno usklajene komponente
 • Sistemska tehnologija iz enega samega vira
 • Individualno prilagodljiv zahtevam strank
 • Celovita ponudba storitev
 • Prilagodljiva uporaba
 • Dolgoletne izkušnje na področju tehnologije industrijskih/komercialnih kotlov
 • Visoka zanesljivost načrtovanja in izračunov
 • Visoka kakovost vseh sestavnih delov
 • Dolga življenjska doba
 • Visoka zanesljivost delovanja
 • Pripravljenost naH2

Optimalno usklajena sistemska tehnologija v skladu z zahtevami strank

Kotli Vitomax so na voljo v celovitem paketu. Poleg različnih modelov je na voljo tudi možnost zasnove kotla po meri projekta. Vsem je skupna standardna dobava. Poleg samih zgorevalnih sistemov, vključno z oskrbo z gorivom, je celoten paket sestavljen tudi iz dodatnih komponent. Za vsak kotel so našim strankam na voljo naslednje razširitve:

 • Avtomatizacija in nadzorna tehnologija
 • Instrumentacija in nadzorna tehnologija
 • Sistemi zgorevanja z oskrbo z gorivom
 • Sistemi za obdelavo vode in analize
 • Rezervoar za napajalno vodo in drugi rezervoarji
 • Sistemi za rekuperacijo toplote
 • Cevovodi in sistemi za odvod dimnih plinov

Vročevodni in parni kotli - Kateri modeli Vitomax so na voljo?

V osnovi je treba razlikovati med parnimi in vročevodnimi kotli iz serije izdelkov Vitomax. Ti so na voljo v nizkotlačni ali visokotlačni izvedbi in kot kotli za odpadno toploto. Ponudba izdelkov vključuje tudi električne in hibridne kotle, ki se prav tako lahko uporabljajo za proizvodnjo pare ali vroče vode. Dodatne razlikovalne lastnosti določajo značilnosti in dodelitve izdelkov. Ključne značilnosti so tlačna in temperaturna območja ter vrsta oskrbe z energijo.

Nasičena para / pregreta para

Oskrba z energijoVarnostni tlak (< 1,0 bar)Varnostni tlak (> 1,0 bar)OpombeH2 pripravljen?
Fosilna/biogena goriva (tekoča/plinska)Vitoplex LSVitomax HSKotel z opremo za zgorevanje100 %
Električna energija  Vitomax HS-EKotel z električnimi grelnimi telesi  
Fosilna/biogena goriva (tekoča/plinska) + elektrika  Vitomax HS-EHKotel z zgorevalno opremo in dvema dodatnima električnima grelnima telesoma100 % za zgorevalni del
Odpadna toplota  Vitomax RSKotel s priključki za vir(e) odpadne toplote  
Fosilna/biogena goriva + odpadna toplota  Vitomax RSKotel z opremo za zgorevanje in dodatnimi priključki za vir(e) odpadne toplote100 % za zgorevalni del

Vroča voda

Oskrba z energijoVarnostna temperatura (< 110 °C)Varnostna temperatura (> 110 °C)OpombeH2 pripravljen?
Fosilna/biogena gorivaVitomax LWVitomax HWKotel z opremo za zgorevanje100 %
Električna energijaVitomax LWVitomax HW-EKotel z električnimi grelnimi telesi  
Fosilna/biogena goriva + elektrikaVitomax LWVitomax HW-EHKotel z zgorevalno opremo in dvema dodatnima električnima grelnima telesoma100 % za zgorevalni del
Odpadna toplotaVitomax RWKotel s priključki za vir(e) odpadne toplote  
Fosilna/biogena goriva + odpadna toplotaVitomax RWKotel z opremo za zgorevanje in dodatnimi priključki za vir(e) odpadne toplote100 % za zgorevalni del

Kotla za odpadno toploto Vitomax RW in Vitomax RS

Kotli za odpadno toploto izkoriščajo toploto vročih dimnih plinov, ki nastajajo med procesi zgorevanja, ali vročega odpadnega zraka iz industrijskih procesov,   za proizvodnjo nasičene pare ali vroče vode. Njihova uporaba tako znatno zmanjša tekoče obratovalne stroške, saj je treba uporabljati manj ali nič fosilnih goriv. Zaradi svoje individualne zasnove se lahko kotli za odpadno toploto prožno uporabljajo v industrijskih, komercialnih ali komunalnih aplikacijah. Zaradi svoje individualne zasnove kotli za odpadno toploto Vitomax zagotavljajo okolju prijazno proizvodnjo toplote in pare, hkrati pa so zelo varčni in zagotavljajo visoko zanesljivost oskrbe.

Izbirate lahko med kotli s pomožnim zgorevanjem ali brez njega. Kotli Vitomax s pomožnim zgorevanjem so naši običajni kotli z gorilnikom in izkoriščanjem odpadne toplote. Ne glede na to, ali gre za parno ali vročevodno različico, so primerni za zgorevanje 100-odstotnega vodika pod ustreznimi pogoji za njihovo uporabo. Kotli brez pomožnega zgorevanja za proizvodnjo vroče vode ali nasičene pare uporabljajo samo dimne pline ali vroč odpadni zraka. Ti kotli Vitomax so na voljo le v izvedbah, ki so prilagojene posameznim projektom. Kotli na odpadno toploto Vitomax pogosto delujejo tudi v kombinaciji s plinskimi turbinami ali enotami za soproizvodnjo toplote in električne energije, zato so idealni za kompleksnejše energetske koncepte.

Nizkotlačni vročevodni kotli Vitomax LW

Toplovodni kotli Vitomax so tradicionalni mnogovodni kotli za proizvodnjo tople vode (varnostna temperatura TS <110 °C), vroče vode (varnostna temperatura >110 °C) ali nasičene pregrete pare. Zaradi svoje zasnove ti izdelki, ki so bili že tisočkrat preizkušeni, ponujajo idealne pogoje za čisto zgorevanje fosilnih ali biogenih goriv. Izvedbe kotlov namenjene nizkim vsebnostim NOx že pri običajnem obratovanju dosegajo vrednosti pod zahtevo BImschV.

 • Delovanje s plinom pod 70 mg/Nm³
 • Delovanje z oljem pod 150 mg/Nm³
 • Delovanje na plin pod 30 mg/Nm³ z zunanjo recirkulacijo dimnih plinov

Poleg tega so nizkotlačni toplovodni kotli Vitomax opremljeni z ekonomajzerjem   (prenosnik toplote dimni plini/voda) (kot dodatna oprema). To izboljša učinkovitost kotlov na več kot 95,5 odstotka.

Načeloma lahko kotli Vitomax LW delujejo na zemeljski plin ali na lahko ali težko kurilno olje. Za kotle Vitomax so značilne prilagodljive možnosti uporabe v industriji, proizvodnem sektorju ter v daljinski oskrbi s toploto, tako pri projektih posodobitve kot pri novogradnjah. Ta preizkušena in zanesljiva tehnologija je primerna za projekte modernizacije in tudi   za projekte novogradenj v komercialnem, industrijskem in komunalnem sektorju. V vsaki situaciji industrijski/komercialni kotli Viessmann Vitomax ponujajo visoko raven inženirske in računske zanesljivosti.

Nizkotlačni parni kotli spadajo v program izdelkov Vitoplex. Ustrezen model boste našli pod Vitoplex LS.

Visokotlačni vročevodni in visokotlačni parni kotli - Vitomax HW in Vitomax HS

Program izdelkov Vitomax vključuje tudi visokotlačne vročevodne kotle in parne kotle. Pri uporabi s toplotnim prenosnikom dosegajo izkoristek več kot 95,5 odstotka. Vročevodni kotli proizvajajo moč do 20 megavatov v tlačnih stopnjah od 6 do 20 barov in pri temperaturah pretoka nad 110 stopinj Celzija. Parni kotli izkazujejo impresivno zmogljivost pri nasičeni pari od 0,5 do 31,5 t/h in tlačnih stopnjah od 0,5 do 30 barov. Obe različici sta primerni za uporabo z lahkim in težkim kurilnim oljem, bio oljem, zemeljskim plinom in bioplinom. Pri obeh veljajo tudi prilagodljive možnosti uporabe. Visokotlačni vročevodnivodni kotli Vitomax se uporabljajo predvsem v predelovalni industriji ter v lokalnih in daljinskih ogrevalnih omrežjih. Učinkovitost parnih kotlov se je izkazala tudi v predelovalni industriji ter v bolnišnicah in rafinerijah.

Hibridni in popolnoma električni kotli - Vitomax HS-E, Vitomax HW-E/LW-E in Vitomax HS-EH, Vitomax HW-EH/LW-EH

Električni kotli se lahko uporabljajo za popolnoma električno delovanje ali kot hibridna različica, ki združuje tlačne gorilnike na fosilno gorivo in električne grelne vložke. Obe različici uporabljata odvečno električno energijo ali obnovljive vire energije. Na ta način je mogoče ekološko in ekonomično izkoristiti proizvodne konice pri proizvodnji električne energije, na primer ob nizkih tarifah na trgu električne energije. Prav tako imajo podjetja s temi kotli možnost, da ekonomično uporabljajo lastno proizvedeno električno energijo. V vseh primerih je mogoče znatno zmanjšati emisijeCO2. Pri popolnoma električnih kotlih - Vitomax HS-E in Vitomax HW-E/LW-E - emisij celo ni. Njihova moč je od 0,5 do 5,0 t/h in od 0,45 do 4,5 MW. Proizvodnja pare in toplote s hibridnim kotlom, ki združuje kotla Vitomax HS-EH in Vitomax HW-EH/LW-EH, ne zagotavlja le čiste in energetsko varčne energije, temveč tudi dodatno, visoko raven tako obratovalne zanesljivosti kot razpoložljivosti pare in vroče vode. Ti hibridni kotli zagotavljajo moč: 1,2 do 8,4 t/h in približno 0,8 do 5,6 MW.

Zgodnje svetovanje in zanesljiv servis za proizvode Vitomax

Sistemska tehnologija Vitomax - vse iz enega samega vira, v tesnem sodelovanju z lokalnimi specializiranimi trgovci in velikimi tehnološkimi strokovnjaki. To se ne odraža le v samih izdelkih, temveč tudi v paketu storitev. Viessmannovi strokovnjaki zagotavljajo potrebno podporo, ki je potrebna za projektiranje in načrtovanje že v zgodnji fazi. Vse se začne z obsežnim in strokovnim svetovanjem. To pa zato, ker nam je pomembno, da skupaj z vami najdemo ustrezne rešitve.

Bogate izkušnje naših inženirskih in prodajnih ekip so ključnega pomena pri prepoznavanju potrebnih ukrepov in načrtovanju sistema, ki je primeren za stranko. Strokovna podpora v vsaki fazi projekta je samoumevna. Rezultat tega so prilagojene rešitve, ki jih dosežemo z uporabo modularnih izdelkov in pravilnim izborom ustreznih dodatnih funkcij in opreme. Vendar se naše storitve ne končajo po namestitvi opreme. Takrat je na voljo strokovna podpora usposobljenega tehničnega osebja, ki odgovori na vsa vprašanja o vzdrževanju, popravilih in drugih težavah. Zadovoljstvo strank je naša glavna prednostna naloga!

Ponudba proizvodov