Izjava o varstvu podatkov

Osnovne informacije

Mi, podjetje Viessmann d.o.o., Slovenija, kot del skupine Viessmann Group, obravnavamo varstvo vaših osebnih podatkov zelo resno in dosledno izpolnjujemo pravila trenutno veljavnih predpisov o varstvu podatkov. Del tega je predvsem „Osnovna uredba o varstvu podatkov“ (v nadaljevanju: Uredba “DS-GVO”,(EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta oz. Splošna uredbo o varstvu podatkov (ang. General Data Protection Regulation – GDPR). Viessmann Group so podjetja, ki so povezana z Viessmann GmbH & Co. KG. To so podjetja, na delovanje katerih imamo določen vpliv.

Osebni podatki se na naših spletnih straneh ob uporabi naših aplikacij in servisnih storitev pojavljajo le v potrebnem obsegu in se obdelujejo le v skladu z namenom. Osebni podatki so tisti podatki, preko katerih se vas lahko prepozna osebno, ali z vami povezani ostali podatki.

Odgovorna služba za varstvu podatkov pod GDPR:

Viessmann d.o.o.
Cesta XIV. divizije 116a, SI-2000 Maribor
Telefon:  +386 2 48055 50
Telefaks: +386 2 48055 56
E-Mail: info@viessmann.si

Obdelava znotraj Viessmann Group

Po naročilu našega podjetja, Viessmann d.o.o., Slovenija delajo:

 • Viessmann Deutschland GmbH za prodajne namene in marketing
 • VC/O GmbH za izdelavo  spletnih strani in aplikacij ter marketing
 • Viessmann IT Service GmbH izvajanje Backend sistemov
 • Viessmann Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG za prodajne namene in marketing

Nadaljnja podjetja skupine Viessmann Group lahko pridobljene podatke obdelujejo ali se jim lahko posreduje, če:

 • ste bili o tem na drugem mestu (npr. opozorilo v obrazcu za povpraševanje) izrecno obveščeni in ste v to privolili,
 • če je to potrebno zaradi namenske povezave in delitve dela znotraj Viessmann Group; v ta namen se sklenejo ustrezni pogodbeni dogovori znotraj Viessmann Group,
 • Se podatki preko odgovorne službe dajo na razpolago v psevdonimni obliki in odgovorna služba zagotovi, da pooblaščena podjetja skupine te podatke ne more razpsevdominirati, ali
 • odgovorna služba podatke shrani v anonimni obliki in potem shranjeni podatki ne podlegajo več določilom o varstvu podatkov.

Posredovanje v drugih državah

Podjetja skupine Viessmann Group obdelujejo (posredujejo njim na razpolago dane podatke na njihovih sedežih v Nemčiji, Evropski Uniji ter v tujih državah (med drugim ZDA), ki zagotavljajo ustrezno varstvo podatkov v skladu s členom 45 DS-GVO ali nudijo ustrezne garancije v skladu s členom 46 DS-GVO.

Obseg izjave o varstvu podatkov

Naslednja izjava vam daje pregled o tem, kako zagotavljamo varstvo podatkov in katere vrste podatkov se s katerim namenom in na kateri pravni podlagi zajemajo in obdelujejo. Izjava ima načelno veljavo za vse spletne strani in aplikacije pod odgovornostjo podjetja Viessmann. Če Viessmann spletne strani ali aplikacije odstopajo od teh načel obdelave podatkov ali se slednje dopolnjujejo z lastnimi, je to na primeren način označeno na ustreznih spletnih straneh oz. v aplikacijah.

Ta izjava o varstvu podatkov je sestavljena iz petih delov:

Nadalje lahko naše spletne strani vsebujejo povezave s spletnimi stranmi drugih ponudnikov, ki jih ta izjava o varstvu podatkov ne zajema.


I. Določila za zasebne uporabnike

Ta del izjave o varstvu podatkov velja za zasebne uporabnike storitev podjetja Viessmann. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov temelji na vašem danem soglasju v tej izjavi o varstvu podatkov, kot privolitev. 

Uporaba in verifikacija osebnih podatkov

Osebni podatki, ki ste jih navedli, so med drugim naslednji:

 • Vaše ime in priimek
 • Vaš naslov (poštna številka, kraj, ulica in hišna številka, dodatki k naslovu)
 • Vaš naslov elektronske pošte
 • Vaš rojstni datum
 • Vaš spol
 • Vaša številka stacionarnega in/ali mobilnega telefona
 • Vaša država
 • Vaše plačilne informacije
 • Vaše dosedanje strokovno podjetje ogrevalne tehnike
 • Ime proizvoda vašega Viessmann proizvoda
 • Tovarniška številka vašega Viessmann proizvoda

Če ste nam posredovali vaše osebne podatke, jih bomo uporabili za odgovarjanje na vaša vprašanja, za obdelavo in izvedbo vašega povpraševanja po svetovanju, za tehnično administracijo, za dejavnosti prijave in znotraj trenutnih internetnih strani ali aplikacij za dostop do ponujenih storitev. Pravna podlaga za to je člen  6 pogl. 1  stavek 1 b DS-GVO oz. vaša privolitev. Privolitev za uporaba osebnih podatkov, ki ste jih dali na razpolago, lahko kadarkoli prekličete. Prosimo, obrnite se v ta namen, po možnosti z navedbo uporabljanega/uporabljanih servisa/-ov na: datenschutz@viessmann.com.

Vzpostavitev telefonskega stika s strani podjetja Viessmann

Če ste privolili v našo izjavo o varstvu podatkov in nam pri povpraševanju za svetovanje sporočili vašo telefonsko številko, se bomo pred posredovanjem našega povpraševanja za svetovanje našemu partnerskemu podjetju, z vami telefonsko povezali, da preverimo pravilnost vaših podatkov, se pogovorimo o vašem načrtu in vam posredujemo primerno strokovno podjetje.

Informacija o posredovanju vaših podatkov in ocenitev

Če ste privolili v našo izjavo o varstvu podatkov in nam pri povpraševanju za svetovanje sporočili vaš naslov elektronske pošte, vas bomo preko našega servisa po elektronski pošti obvestili o trenutnem stanju vašega povpraševanja za svetovanje. Ob tem vam bomo poslali med drugim sporočilo s kontaktnimi podatki posredovanega strokovnega podjetja ter v nadaljevanju svetovanja možnost za ocenitev tega strokovnega podjetja. V kolikor nam vašega naslova elektronske pošte ne navedete, vam žal ne moremo omogočiti servisa strokovnega svetovanja.

Nadaljnje posredovanje osebnih podatkov

Za opravljanje servisa strokovnega svetovanja oz. posredovanja strokovnega podjetja za svetovanje in/ali nakup, vzdrževanje ali popravilo ogrevalne naprave ali drugega proizvoda iz Viessmannovega proizvodnega programa bomo z vašo privolitvijo osebne podatke, ki ste jih navedli, posredovali eksternim strokovnim podjetjem, ki z nami sodelujejo kot poslovni partnerji in so dejavni v vaši regiji.

Tega poslovnega partnerja bomo pozvali, da se znotraj določenega časovnega obdobja poveže z vami, da lahko izvede z vaše strani zahtevano strokovno svetovanje in/ali poda ponudbo. V ta namen se bo strokovno podjetje z vami povezalo po elektronski pošti in/ali telefonu.

Nadaljnja obdelava in brisanje vaših podatkov

Razen navedenega se vaši osebni podatki ne bodo posredovali tretjim osebam, to je osebam ali podjetjem izven Viessmann Group ali prodali. Izbris shranjenih osebnih podatkov se izvede če prekličete vašo privolitev za shranitev osebnih podatkov, če podatki niso več potrebni za izpolnitev s shranitvijo povezanega namena ali je shranitev teh podatkov nedopustna iz drugih zakonskih vzrokov.

Reklama in privolitev za reklamo

Mi, Viessmann d.o.o., Slovenija, vas po elektronski pošti, pošti ali telefonu obveščamo le o Viessmann proizvodih in storitvah in vas v danem primeru povprašamo po vašem mnenju, če ste izrecno podali vašo privolitev za uporaba vaših osebnih podatkov za reklamne namene (Opt-In).

To izvedete z aktivno postavitvijo kljukice pod našimi obrazci ob izjavi „Da, dovoljujem, da podjetje Viessmann d.o.o., Slovenija uporablja moj naslov elektronske pošte in/ali telefonsko številko in me obveščata o najnovejših proizvodih, storitvah in prodajnih akcijah. S tem izkoristim tudi možnost, da preko tržnih in javnomnenjskih raziskav izražam tako kritiko, kot tudi pohvalo. To privolitev lahko z vplivom na prihodnost kadarkoli prekličem.”

Prosimo upoštevajte: Besedilo, ki je prikazano na posamezni spletni strani /aplikaciji lahko vsebuje druga podjetja, če jih zadeva vaše vprašanje.

Če ste nam podali vašo privolitev za to vrsto uporabe, vendar v prihodnje od našega podjetja ne želite več reklame ali anketiranja, lahko vašo privolitev, kadarkoli z vplivom na prihodnost, prekličete. Vaši podatki se bodo potem izbrisali ali, v kolikor so še potrebni za obračunske ali knjigovodske namene, shranili vezani v te namene. Za preklic nam pišite na elektronski naslov: odjava@viessmann.si.

Uporaba osebnih podatkov pri prijavi na E-novice

Če se na Viessmann spletnih straneh ali v Viessmann aplikacijah prijavite za eno od naših e-novic, se vaš naslov elektronske pošte uporablja v namen informiranja in reklame, dokler se ne odjavite od teh novic. S prijavo na novice bomo shranili vaš naslov elektronske pošte, vaš IP naslov in datum prijave. Ta hramba podtkov služi le kot dokazilo v primeru, da tretja oseba zlorabi vaš naslov elektronske pošte in se brez vednosti upravičenca prijavi za prejemanje novic.

Vašo privolitev in prejemanje e-novic lahko kadarkoli z vplivom na prihodnost prekličete. Če ne želite več prejemati e-novic, lahko kadarkoli preko odpovedne povezave v e-novicah zahtevate izbris iz našega razdelilnika ali pa nam pišete na elektronski naslov odjava@viessmann.si.

Uporaba osebnih podatkov pri uporabi kontaktnega obrazca

Če nam pošljete vprašanja preko enega naših kontaktnih obrazcev, bomo vaše podatke iz kontaktnega obrazca, vključno s tam navedenimi kontaktnimi podatki shranili z namenom obdelave vašega povpraševanja in za primer dodatnih vprašanj k isti temi. Teh podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

Privolitev za uporabo na kontaktnem obrazcu posredovanih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Prosimo, da se glede tega obrnete na: odjava@viessmann.si.

Uporaba osebnih podatkov pri uporabi Viessmann Community

Če se s privolitvijo s to izjavo o varstvu podatkov in odprtju uporabniškega računa prijavite v Viessmann Community, se bodo vaši posredovani podatki uporabljali za razpoložljivost Viessmann Community in za obdelavo vaših vprašanj in opomb. To zajema tudi privolitev v vzpostavitev stika s strani podjetja Viessmann po elektronski pošti in/ali telefonu, strogo vezano na vsebino vašega vprašanja.

Vašo privolitev lahko kadarkoli, z vplivom na prihodnost, prekličete z izbrisom vašega uporabniškega računa. Vaši podatki se v tem primeru izbrišejo, razen če so še potrebni v druge pravno utemeljene namene. V tem primeru se bodo shranili vezano samo za te namene. Vsebine vaših Community prispevkov se po izbrisu vašega uporabniškega računa znotraj Viessmann Community anonimizirajo in ostanejo ohranjeni. Vendar teh prispevkov ni več možno dodeliti vaši osebi.

Uporaba osebnih podatkov pri prijavi na prireditve ali informacijske obiske

Na nekaterih naših spletnih straneh lahko vnesete osebne podatke, da se prijavite na informacijske obiske, šolanja ali prireditve, ki jih nudi podjetje Viessmann. Te podatke bomo uporabili le za obdelavo vašega povpraševanja. Če kot udeleženec naše prireditve vnesete vaš naslov elektronske pošte in telefonsko številko boste prejeli potrditveno elektronsko pošto in, odvisno od prireditve, SMS 30 minut pred vašim časovnim oknom / pred pričetkom vaše prireditve. Po zaključku prireditve se podatki shranijo, npr. za ocenitev prireditve. Ti podatki se najkasneje po 6 mesecih izbrišejo, če temu ne nasprotujejo zakonski roki shranjevanja, npr. strokovna dokazila, pogostitev, stroški in slično.  

Privolitev za uporabo pri prijavi posredovanih podatkov lahko do pričetka prireditve prekličete. Prosimo, obrnite se na: odjava@viessmann.si.


II. Določila za poslovne uporabnike

Ta del določil o varstvu podatkov velja le za poslovne uporabnike, kot so montažna podjetja, industrijska podjetja, zadruge, obrt, projektanti, arhitekti in le v takšni meri, kot te zadevajo osebne podatke kontaktnih partnerjev na naših spletnih straneh in v naših aplikacijah.

Osebne podatke Viessmann zajema in obdeluje v naslednje namene:

 • Posredovanje povpraševanj strank
 • Posredovanje strankam, ki so poslale povpraševanje
 • Prikaz v seznamu strokovnih podjetij, ki sodelujejo s podjetjem Viessmann (n.pr. Partnerji v vaši bližini > iskanje na www.viessmann.si)

Če nam posredujete osebne podatke, bomo slednje uporabili le za odgovore na vaša vprašanja, za odvijane z vami sklenjenih pogodb, za tehnično administracijo, za prijavne aktivnosti in za storitve, ki so na voljo znotraj spletnih strani inaplikacij.

Izbris shranjenih osebnih podatkov se izvede, če prekličete vašo privolitev za shranjevanje podatkov, če ni več potrebna vaša obveščenost za izpolnitev s shranitvijo zasledovanega
namena ali če je shranitev iz drugih zakonskih vzrokov nedopustna. V ta namen se prosim obrnite na widerruf@viessmann.com. Vaši podatki se potem izbrišejo ali, če se še potrebujejo za dokazne, obračunske in/ali knjigovodske namene shranijo, vezano samo v te namene.


III. Določila za kandidate/prosilce

Ta del določil o varstvu podatkov velja za prosilce/kandidate za razpis, ki se prijavljajo za delovna mesta v podjetjih Viessmann Group ali tretjih podjetjih, katerim Viessmann daje platformo oz. partnerski program za razpise/posredovanje delovnih mest. To velja le takrat, kadar ti prosilci osebne podatke posredujejo v okviru prošnje, npr. prošnje v papirni obliki, prošnje po elektronski pošti, na kontaktnih obrazcih s prilogami oz. preko portalov, ki jih upravlja Viessmann, ali koristijo elektronske zaposlitvene borze tretjih v skladu z ustreznimi vsebinami tudi v skladu z nadaljnjimi državno pravnimi pogoji, ki se posredujejo podjetju. V papirni obliki posredovane priloge prošnjam se skenirajo in shranijo v naših sistemih, papirna prošnja se potem v skladu z zakonom o varstvu podatkov uniči s strani certificiranih ponudnikov takšnih storitev.

Vaše osebne podatke uporabljamo le za obdelavo vaše prošnje in na osnovi vaše privolitve tej izjavi o varstvu podatkov. Vpogled v vaše podloge imajo odgovorni kadrovske službe podjetja Viessmann Werke GmbH & Co. KG, posameznega podjetja v sklopu Viessmann Group ter predpostavljeni in drugi odgovorni za kadrovsko akvizicijo, v katerih področju odgovornosti je razpisano delovno mesto. Nadaljnja obdelava se izvede anonimno z namenom merjenja uspeha zasedbe delovnih mest in uporabljenih tehničnih kanalov pridobivanja prošenj  ter, prav tako anonimno, posredovanih sposobnosti prosilcev. 

Obdelava podatkov se izvaja s pomočjo sistemov Greenhouse Software, Inc., podjetja s sedežem v ZDA. Viessmann Werke GmbH & Co. KG ima v ta namen v skladu s členom 46 DS-GVO s podjetjem Greenhouse sklenjeno pogodbo na osnovi Standardnih zaščitnih določi o varovanju podatkov, ki veljajo v EU.

Izbris shranjenih osebnih podatkov kandidata se izvede avtomatsko najhitreje po 4 in najkasneje po 6 mesecih od trenutka, ko je bil prosilec obveščen, da razpisano delovno mesto ni bilo dodeljeno njemu in temu ne nasprotujejo drugi zakonski razlogi. Rok izhaja iz določil Splošnega zakona o enakem pravnem položaju. Le z vašo izrecno privolitvijo na naše povpraševanje ostajajo vaši podatki shranjeni v našem sistemu in se lahko obravnavajo za morebitne bodoče prošnje za delovna mesta.

Če pošljete prošnjo na delovno mesto in podloge k njej v papirni obliki, brez nanašanja na razpisano delovno mesto v elektronskih formatih, npr. iniciativno prošnjo, prejmete povzetek te izjave o varstvu podatkov, skupaj s potrdilom prejema vašega dopisa, ali pa to sledi najkasneje pri zavrnitvi z naše strani.

 

 


IV.  Splošne informacije in določila za Viessmann spletne strani in aplikacije 

Ta določila veljajo dodatno k določilom za zasebne uporabnike ter določilom za poslovne uporabnike za spletne strani in aplikacije podjetja Viessmann. Za naše aplikacije delno obstajajo dodatne izjave o varstvu podatkov. Izjava o varstvu podatkov za Viessmann Apps ViCare in Vitotrol Plus se nahaja v naslednji povezavi: https://www.viessmann.de/de/misc/apps/vicare-vitotrol/privacy-policy.html

Obdelava podatkov s priklicom naših spletnih strani in uporaba naših aplikacij

Viessmann zajema in shranjuje avtomatsko v vaših Server Log datotekah informacije, ki nam
jih posreduje vaš brskalnik ali aplikacija. Teh podatkov Viessmann ne more dodeliti posamezni osebi. Združevanje teh podatkov z drugimi viri podatkov se ne izvaja. Slednje je:

 • Tip brskalnika/ -verzija
 • Uporabljen operacijski sistem
 • Referrer URL (predhodno obiskana stran)
 • Hostname dotičnega računalnika (IP naslov)
 • Čas/ura strežniškega povpraševanja

Teh podatkov Viessmann ne dodeljuje določenim osebam. Združevanje teh podatkov z drugimi viri podatkov se ne izvaja. Podatki služijo le internemu statističnemu vrednotenju.

Povezovanje z eksternimi spletnimi stranmi

Predmetna izjava o varstvu podatkov velja izključno za spletne strani in aplikacije podjetja Viessmann. Te lahko vsebujejo povezave s spletnimi ponudbe tretjih ponudnikov. Ta izjava o varstvu podatkov ne zaobsega teh strani. Če zapustite spletne strani ali aplikacije podjetja Viessmann, da obiščete strani tretjega ponudnika priporočamo, da skrbno preberete tudi izjavo o varstvu podatkov tega ponudnika.  

Piškotki in uporaba orodij za analizo

Internetne strani in aplikacije podjetja Viessmann na več mestih uporabljajo tako imenovane piškotke. S pomočjo teh lahko ustvarimo uporabniku bolj prijazno, učinkovito in varno ponudbo. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se odložijo v vašem računalniku, shranjuje pa jih vaš brskalnik. Večina piškotkov, ki jih uporabljamo, so tako imenovani "sejni piškotki". Ti se po koncu vašega obiska samodejno izbrišejo. Piškotki v računalniku ne naredijo škode in ne vsebujejo virusov.

Viessmann v te namene uporablja tudi orodja za analizo, na primer Webtrends ali Google Tag Manager (Firebase). Uporabljeni podatki dani na razpolago se shranjujejo popolnoma anonimno. Shranjevanje teh podatkov lahko pod določenimi pogoji poteka tudi izven Nemčije ali Evropske unije.

Z implementacijo in uporabo orodij za analizo in sledilnih tehnologij v najkrajšem času anonimiziramo osebne podatke – tako na straneh ponudnikov z ustreznimi pogodbami, ali v okviru našega prvega koriščenja, tako da vaše informacijske pravice ni možno izvesti na vse sledilne naštete tehnologije.

 

Third-Party piškotki

Viessmann se poslužuje nekaterih reklamnih partnerjev, ki pomagajo pri tem, da so internetna ponudba in spletne strani za vas privlačnejše. Zato se pri obisku Viessmann spletnih strani na vašem disku shranijo tudi piškotki partnerskih podjetij. To so začasni/ stalni piškotki, ki se po določenem času avtomatsko izbrišejo. Ti začasni ali tudi stalni piškotki (trajanje od 14 dni do 10 let) se shranijo na vašem disku in se po podanem času sami od sebe izbrišejo. Tudi piškotki naših partnerjev vsebujejo le psevdonime, po navadi celo anonimne podatke. To so na primer podatki o tem, katere proizvode ste si pogledali, ali je bilo kaj kupljeno, kateri proizvodi se iščejo, itd. 

Pri tem nekateri naši partnerji zajemajo tudi širše od spletnih strani, informacije o tem, katere spletne strani ste predhodno obiskali, ali za katere proizvode se zanimate, da vam lahko s pomočjo tega prikažejo reklamo, ki v največji meri ustreza vašim interesom. Ti psevdonimski podatki se nikoli ne povezujejo z vašimi osebnimi podatki. Njihov namen je
izključno, da se našim reklamnim partnerjem omogoči, da vam ponudijo reklamo, ki bi vas lahko dejansko zanimala.

Re-Targeting tehnologija

Naše spletne strani pri tem uporabljajo tako imenovane Re-Targeting tehnologije. Te tehnologije uporabljamo, da za vas naredimo internetno ponudbo bolj zanimivo. Ta tehnika omogoča, da uporabnike interneta, ki so se že zanimali za naše trgovine in naše proizvode, z reklamo nagovorimo na spletnih straneh naših partnerjev. Prepričani smo, da je personalizirana, interesno orientirana reklama za uporabnika interneta praviloma zanimivejša kot reklama, ki nima te osebne usmerjenosti. Prikaz teh reklamnih sredstev na straneh naših partnerjev se izvaja na osnovi tehnologije piškotkov in analizi predhodnega uporabniškega obnašanja. Ta oblika reklame poteka popolnoma pseudonimno. Uporabniški profili z vašimi osebnimi podatki se ne združujejo.

Z uporabo naše strani privolite, da se lahko uporabljajo t.i. piškotki in se tako zajemajo, shranjujejo in uporabljajo vaši uporabniški podatki. Nadalje se vaši podatki v piškotkih shranijo preko konca brskalniškega obiska, da se lahko npr. pri vašem naslednjem obisku spletnih strani ponovno prikličejo. To privolitev lahko kadarkoli, z vplivom na prihodnost, prekličete s tem, da v svojih nastavitvah brskalnika preprečite sprejem piškotkov.

 


V. Informacije za oškodovance

Ta del izjave o varstvu podatkov nudi dodatne informacije o uresničevanju pravic oškodovancev nasproti podjetju Viessmann.

Vaša identiteta

Za izpolnitev pravic prizadetih DS-GVO / GDPR je lahko potrebno, da Viessmann v primeru osebnih podatkov, ki so se pridobili na osnovi pogodbenih odnosov, naključno ali pri upravičenem dvomu, zahteva dodatne informacije za dokazilo vaše identitete. To se zgodi predvsem v primeru če je informacijska prošnja v elektronski obliki, pa iz podatkov pošiljatelja ni možno sklepati o naravni osebi.

Imate pravico, 

 • da v skladu s členom 15 DSGVO zahtevate informacije o vaših osebnih podatkih, ki jih obdelujemo. Predvsem imate pravico zahtevati podrobne informacije o namenih obdelave, kategoriji osebnih podatkov, kategoriji prejemnikov, katerim se vaši osebni podatki razkrivajo ali bodo razkrili, načrtovanem obdobju shranjevanja, obstoječi pravici do popravkov, izbrisa, omejitvi obdelave ali pravici ugovora, obstoju pravice do pritožbe, izvoru vaših podatkov v primeru, da slednjih nismo zajemali mi ter o obstoju avtomatizirane možnosti rešitev vključno s profiliranjem in informacij k temu;
 • da v skladu s členom 16 DSGVO zahtevate takojšen popravek nepravilnih ali nepopolnih vaših dosedaj pri nas shranjenih osebnih podatkov;
 • da v skladu s členom 17 DSGVO zahtevate izbris vaših, pri nas shranjenih osebnih podatkov, če slednji niso potrebni za obdelavo in izvajanje pravice svobode izražanja ali informacij za izpolnitev pravnih obveznosti na temelju javnega interesa ali uveljavitev, izvajanje ali zagovor pravnih zahtev;
 • da v skladu s členom 18 DSGVO zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, v primeru, da osporavate pravilnost podatkov ali je njihova obdelava nezakonita, vendar odklanjate izbris vaših podatkov in mi podatkov ne potrebujemo več, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali zagovarjanje pravnih zahtev ali se v skladu s členom 21 DSGVO vložili ugovor proti obdelavi;
 • da v skladu s členom 20 DSGVO zahtevate prejem vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih dali na razpolago, v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki ali prenos drugi odgovorni osebi; 

Za uveljavitev teh pravic se obrnite prosim na:

Pooblaščenec za varstvo podatkov v Viessmann Group:
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
E-mail: datenschutz@viessmann.com 

 • V skladu s členom 7 odstavek 3 DSGVO lahko vašo enkratno privolitev oz. soglasje, ki ste nam ga dali, kadarkoli prekličete. To ima za posledico, da obdelavo podatkov, za katero ste dali privolitev ne smemo več izvajati;

Vašo privolitev lahko prekličete, če nam pišete na: odjava@viessmann.si.

V skladu s členom 77 DSGVO se lahko pritožite pri nadzornem organu. Za pritožbo lahko uporabite nadzorni organ v vašem kraju ali državi ali naš naslov podjetja za pritožbe.

Pristojni nadzorni organ:
Republika Slovenija - Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59, SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 230 97 30
Telefaks: +386 1 230 97
78
E-mail: gp.ip(at)ip-rs.si

Nadaljnje informacije – kontaktni podatki

Vaše zaupanje nam je pomembno. Zato smo vam pripravljeni kadarkoli odgovarjati na vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov. Če imate vprašanja, na katere vam ta izjava o varstvu podatkov ni mogla odgovoriti, ali če želite o posamezni točki podrobne informacije, se povežite z nami.

Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo podatkov
Pooblaščenec za varstvo podatkov pri Viessmann Group:
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefaks: +49 6452 70-2780
E-Mail: datenschutz@viessmann.com

Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo podatkov Viessmann Slovenija:
Cesta XIV. divizije 116a
SI-2000 Maribor
Telefon: +386 2 480 55 50
Telefaks: +386 2 480 55 56
E-Mail: info@viessmann.si

V skladu s členom 13 pogl. 2 d) DS-GVO vam tukaj dajemo potrebne informacije za uveljavljanje pravic pritožbe:

Pristojni nadzorni organ:
Republika Slovenija - Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59, SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 230 97 30
Telefaks: +386 1 230 97 78
E-Mail: gp.ip(at)ip-rs.si

Varnostno opozorilo

Trudimo se, da vaše osebne podatke s tehničnimi in organizacijskimi možnostmi shranimo tako, da da niso dostopni tretjim osebam. Vendar pri komunikaciji preko elektronske pošte ni možno zagotoviti popolnega varstva osebnih podatkov, tako da vam pri zaupnih informacijah priporočamo pošiljanje preko pošte.

Spremembe Izjave o varnosti podatkov

Ta Izjava o varnosti podatkov je aktualno veljavna in ima stanje maj 2018.

Z nadaljnim razvojem naše spletne strani in naše ponudbe ali zaradi spremenjenih zakonskih in uradnih zahtev, lahko postane nujno, to Izjavo o varnosti spremeniti. Vedno aktualno Izjavo o varnosti podatkov si lahko ogledate in natisnete pod://dieseurl.