Podatki o podjetju in pravne informacije

Založnik
Viessmann d.o.o.
Cesta XIV. divizije 116
SI-2000 Maribor

Telefon: +386 2 480 55 50
E-naslov: info@viessmann.si

Generalni direktorji:  Thomas Heim, Dr. Markus Klausner
Predsednik upravnega odbora:  David Gitlin
Registrsko sodišče:  AG Marburg (Lahn) – HRB 7562 – USt-IdNr.: DE 294 946 574

Spletne strani Viessmanna so bile sestavljene z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu Viessmann ne more zagotoviti, da so vsebovane informacije brez napak ali točne. Kakršna koli odgovornost za škodo je izključena, razen če je ta posledica naklepa ali hude malomarnosti s strani Viessmanna.
Viessmann si pridržuje pravico, da po lastni presoji in brez predhodnega obvestila kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani.

Spletne strani Viessmann vsebujejo povezave do drugih spletnih strani. Viessmann ni odgovorna za strategijo varstva podatkov ali vsebino teh spletnih strani.

Informacije o reševanju sporov pred potrošniškimi arbitražnimi komisijami

Viessmann ne sodeluje pri reševanju sporov pred potrošniškimi arbitražnimi komisijami in mu tega ni treba storiti.

Etični kodeks Carrier

Sistem za prijavo nepravilnosti/program Carrier Speak Up

Da bi živeli v skladu s svojimi vrednotami, je pomembno, da se poučimo o morebitnem neprimernem ravnanju in ga ustavimo. Nepravilno vedenje lahko kadar koli prijavite prek programa Carrier Speak Up in naših drugih kanalov za prijavo (po telefonu, e-pošti, pismu itd.).

Posebna zahvala gre  shutterstock.com,  bildagentur.panthermedia.net  in  Unsplash  za zagotavljanje slik in grafik za ponazoritev spletne strani.