Company

Carrier je zaključil prevzem Viessmann Climate Solutions

Pomemben mejnik pri preobrazbi družbe Carrier v vodilnega svetovnega ponudnika inteligentnih klimatskih in energetskih rešitev

PALM BEACH GARDENS, Florida., 2. januar 2024Carrier Global Corporation (NYSE: CARR)  je danes objavil, da je zaključil nakup podjetja Viessmann Climate Solutions od Viessmann Group. Transakcija pomeni še en pomemben korak naprej pri preoblikovanju Carrierjevega portfelja, s čimer dodatno krepi globalni vodilni položaj podjetja na področju inteligentnih podnebnih in energetskih rešitev.

Kombinacija dodaja Carrierjevemu obstoječemu portfelju vrhunsko blagovno znamko z diferenciranim prodajnim kanalom neposredno do inštalaterja in ključnega vodilnega ponudnika visoko učinkovitih in obnovljivih podnebnih rešitev s 100+ letno zgodovino inovacij in trajnostjo. 12.000 zelo nadarjenih članov ekipe Viessmann Climate Solutions dodatno krepi položaj Carrierja kot vodilnega ponudnika HVAC na svetovni ravni, s čimer se Carrier zdaj umešča v hitro rastoče Residential and Light Commercial (RLC) področje v Evropi. Thomas Heim, ki je prej vodil Viessmann Climate Solutions, bo vodil Carrier RLC HVAC v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, kar vključuje Viessmann Climate Solutions in Carrierjev RLC posel v regiji, vključno z Riello.

"Kombinacija z Viessmann Climate Solutions ustvarja najbolj celovit in diferenciran nabor trajnostnih podnebnih tehnologij in storitev v današnji panogi," je povedal predsednik & CEO družbe Carrier David Gitlin. "Transakcija bo skupaj z načrtovanimi izstopi našega posla na področju požarne varnosti ter komercialnega hlajenja (Fire & Security and Commercial Refrigeration) preoblikovala poslovanje podjetja Carrier v podjetje z večjo rastjo, z jasnim poudarkom in mandatom na globalnem vodilnem položaju na področju inteligentnih podnebnih in energetskih rešitev."

S takojšnjim učinkom se Max Viessmann, izvršni direktor Viessmann Group, pridruži upravnemu odboru družbe Carrier. "Veselim se tesnega sodelovanja z Davom in njegovo vodstveno ekipo ter mojimi kolegi direktorji odbora, da bi zgradili resnično globalnega podnebnega prvaka, pripravljenega na prihodnost," je dejal Viessmann. "Ne bi mogel biti bolj navdušen nad to kombinacijo, ki postavlja odlično osnovo večanja priložnosti za rast in maksimiranje vpliva za prihodnje generacije."

S pridružitvijo podjetja Viessmann Climate Solutions postaja Carrier digitalno podprt, razširljiv, celovit ponudnik trajnostnih podnebnih in energetskih rešitev, ki rešuje vse potrebe po ogrevanju, hlajenju, obnovljivih virih energije, fotovoltaiki, baterijskih hranilnikih energije in upravljanju energije za dom.

O Carrierju

Carrier Global Corporation, globalno vodilno podejtje na področju inteligentnih podnebnih in energetskih rešitev. Zavezan je ustvarjanju rešitev, ki so pomembne za ljudi in naš planet za prihodnje generacije. Že od samega začetka smo vodilni pri izumljanju novih tehnologij in povsem novih panog. Danes nadaljujemo vodilni položaj saj imamo vrhunsko in raznoliko delovno silo, ki v središče vsega, kar počnemo, postavlja stranko.  Za več informacij obiščite  corporate.carrier.com  ali sledite Carrierju na družbenih omrežjih  @Carrier.

###

Opozorilo

To sporočilo vsebuje izjave, ki v obsegu, v katerem niso izjave o zgodovinskih ali sedanjih dejstvih, predstavljajo "izjave o prihodnosti" v skladu z zakonom.  Te izjave o prihodnosti so namenjene podajanju trenutnih pričakovanj in načrtov vodstva za prihodnjo operativno in finančno uspešnost družbe Carrier, ki temeljijo na predpostavkah, za katere trenutno veljajo. Izjave o prihodnosti je mogoče prepoznati po besedah, kot so "verjeti", "pričakovati", "pričakovanja", "načrti", "strategija", "obeti", "ocena", "projekt", "cilj", "predvideti" , »bo«, »bi moral«, »predvideti«, »upoštevati«, »obeti«, »prepričan«, »po načrtu« in druge besede s podobnim pomenom se lahko identificirajo v povezavi z razpravo o prihodnji poslovni ali finančni uspešnosti . Izjave o prihodnosti lahko vključujejo, vendar niso omejene na: izjave v zvezi s spremenjenimi obeti in smernicami, prihodnjo prodajo, zaslužki, vrednostmi denarnih tokov, rezultati poslovanja, porabo denarja, odkupi delnic, davčnimi stopnjami in drugimi merili finančne uspešnosti; izjave o pričakovanem učinku in koristih transakcij za preoblikovanje našega portfelja, vključno s prevzemom in integracijo Viessmann Climate Solutions, Carrierjevi prihodnji načrti, strategije ali transakcije; izjave o Carrierjevih načrtih za zbiranje dolžniškega kapitala; in druge izjave, ki niso zgodovinska dejstva. Vse izjave o prihodnosti vključujejo tveganja, negotovosti in druge dejavnike, ki bi lahko povzročili, da se dejanski rezultati bistveno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali nakazani v izjavah o prihodnosti. Za nadaljnje informacije o prepoznavanju dejavnikov, ki bi lahko povzročili, da se dejanski rezultati bistveno razlikujejo od tistih, opisanih v napovednih izjavah, glejte Carrierjeva poročila na obrazcih 10-K, 10-Q in 8-K, ki se občasno vložijo pri Securities and Exchange Commission („SEC“). Izjave o prihodnosti veljajo le za datum, ko so bile podane. Carrier se ne zavezuje, da bo posodobil ali popravil te izjave, bodisi zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali kako drugače, razen če veljavna zakonodaja zahteva drugače.

CARR-IR

Kontakt:

Investor Relations
Sam Pearlstein
561-365-2251
Sam.Pearlstein@Carrier.com

Media Inquiries
Ashley Barrie
860-416-3657
Ashley.Barrie@Carrier.com