Toplotna črpalka Vitocal 200-A v monoblok izvedbi koristi okolju prijazno in stroškovno ugodno toploto, ki jo vsebuje zunanji zrak.

Toplotna črpalka zrak/voda v monoblok izvedbi se odlikuje z deljeno notranjo in zunanjo enoto, pri čemer so povezovalni vodi napolnjeni z vodo.


Prednosti

 • Toplotne črpalke zrak/voda v monoblok izvedbi, 4 do 12 kW pri (A–7/W35)
 • Nizki obratovalni stroški zaradi visoke COP vrednosti po EN 14511: do 5,0 (A7/W35) in do 4,1 (A2/W35)
 • Ogrevanje in hlajenje v eni napravi z reverzibilnim obratovanjem
 • Posebno tihe zaradi Advanced Acoustic Design (AAD), idealne za uporabo v naseljih z vrstnimi hišami
 • Izjemno visoka kakovost proizvoda in sodoben, brezčasen dizajn – Made in Germany
 • Maksimalna temperatura vtoka do 60 °C
 • Monoblok notranja enota z visoko učinkovito obtočno črpalko, 3-potnim preklopnim ventilom in regulacijo, pri varianti ogrevanje/hlajenje z integriranim pretočnim grelnikom ogrevalne vode 
 • Preprosto upravljanje z regulacijo Vitotronic z besedilnim in grafičnim prikazom n
 • Možno je reguliranje Viessmann prezračevalnih naprav
 • Preizkus tesnosti za krogotoke hladilnega sredstva ni potreben, ker je krogotok hladilnega sredstva hermetično zaprt 
 • Minimalni razmiki med zunanjo in notranjo enoto niso potrebni 
 • Pripravljena za porabo lastno proizvedene električne energije, npr. iz fotonapetostne naprave Viessmann Vitovolt 300
 • Sposobna internetnega komuniciranja preko brezplačne aplikacije Vitotrol App in komunikacijskega modula Vitocom 100
 • Možnost pridobitve subvencije Eko sklad
 • Razred energijske učinkovitosti* A++ / A++
*po Uredbi komisije (EU) št. 811/2013 Ogrevanje, povprečne podnebne razmere - uporaba pri nizkih (35 °C) / srednjih temperaturah (55 °C)
Informacije o hladilnem krogu/hladilnem sredstvu si lahko preberete v prospektu pdf.


Svetovanje

Partnerji v vaši bližini

Brezplačno, nezavezujoče in individualno svetovanje na vašem objektu


Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-A

Die Wärmepumpe Vitocal 200-A in Monoblock-Bauweise nutzt umweltfreundlich und kostengünstig die in der Außenluft enthaltene Wärme. Sie ist wahlweise nur zum Heizen oder zum Heizen und Kühlen erhältlich.

Kompakte Monoblock-Außeneinheiten

Die neuen Außeneinheiten im zeitlosen Design fallen angenehm ins Auge. Die Geräte mit einem oder zwei Ventilatoren stammen aus eigener Entwicklung und Herstellung. Sie verfügen daher neben sehr guten Leistungswerten über eine hervorragende Verarbeitungs- und Produktqualität – Made in Germany.

grundgruener-waermestrom-nio.jpg
Für Viessmann Wärmepumpen-Kunden

Extra-Bonus

Toplotna črpalka zrak-voda Vitocal 200-A

Toplotna črpalka zrak/voda Vitocal 200-A

Toplotna črpalka Vitocal 200-A v monoblok izvedbi koristi okolju prijazno in stroškovno ugodno toploto, ki jo vsebuje zunanji zrak. Po izbiri se dobavlja le za ogrevanje ali za ogrevanje in hlajenje.

Kompaktne monoblok zunanje enote

Nove zunanje enote z uveljavljenim, lepim videzom, so prijetne na pogled. Naprave z enim ali dvema ventilatorjema so proizvod lastnega razvoja in lastne proizvodnje. Razen zelo dobrih zmogljivosti se odlikujejo tudi z zelo visoko kakovostjo izdelave proizvoda – Made in Germany.

Kratek čas montaže

Kompaktna notranja enota za montažo na steno s hidravliko in regulacijsko enoto obratuje zelo tiho in jo je možno montirati v bivalnih prostorih. Povezovalni vodi z zunanjo enoto se napolnijo z vodo, za kar strokovnjak ogrevalne tehnike ne potrebuje certifikata usposobljenosti (izkaz za delo s hladilnim sredstvom). Ker je večina komponent že instaliranih in so deli pribora usklajeni, je možno toplotno črpalko Vitocal 200-A vgraditi v najkrajšem času.

Bivalentno obratovanje z obstoječo ogrevalno napravo

Pri prenovi ogrevalnega sistema je toplotna črpalka zelo primerna za bivalentno obratovanje. V takšnem primeru obstoječa ogrevalna naprava obratuje dalje za pokrivanje koničnega bremena ob posebno nizkih temperaturah. S tem se učinkovitost naprave občutno poveča.

Naselje z vrstnimi hišami

Izredno tiha v delovanju, idealna za vgradnjo v naselja z vrstnimi hišami 

Daleč najtišja zunanja enota te vrste izvedbe

Zunanje enote toplotnih črpalk v monoblok izvedbi sledijo z upoštevanjem akustičnih zahtev Advanced Acoustic Designu (AAD). Frekvenčni spekter se je optimiral v smeri premika nižjih tonov v višje frekvenčno območje. V tem frekvečnem območju se ti toni zaznavajo kot manj moteči in jih lahko gradbena substanca bolje duši.

Vitocal 200-A je tako izredno primerna za vgradnjo v gosto pozidanih področjih, kot so npr. naselja vrstnih hiš.

EHPA certifikat

EHPA certifikat

EHPA je evropski certifikat, ki služi kot dokazilo o učinkovitosti toplotne črpalke COP (Coefficient of Performance) v programih za subvencioniranje.

Toplotna črpalka Viessmann Vitocal 200-A ustreza vsem tem zahtevam in je certificirana po evropskem certifikatu EHPA.


Subvencije

*Napotek glede vloge za subvencioniranje

Informacije in podatki, objavljeni preko spletnega povpraševanja, so skrbno izdelani. Vendar ne moremo jamčiti za pravilnost in popolnost podatkov. Merodajni so izključno veljavni zakoni, uredbe in direktive - pravno zavezujoče podatke dobite pri posameznih navedenih institucijah.

Zakonita pravica do subvencije ne obstaja. Izjeme lahko izhajajo iz zakonskih določil, npr. glede povračil za napajanje v omrežje po zakonu o obnovljivih energetskih virih in zakonu o soproizvodnji toplotne in električne energije.

Dodelitev subvencijskih sredstev lahko odobri izključno posamezen pristojni urad v okviru svojih razpoložljivih sredstev.

Seznam toplotnih črpalk za subvencijo Eko sklad. 

Regulacija Vitotronic 200

Vitotronic regulacija z WLAN opcijo

Z regulacijo Vitotronic se rokuje enostavno in intuitivno. V kolikor se toplotna črpalka kombinira s centralnim prezračevalnim sistemom Vitovent, lahko s to regulacijo rokujete z obema napravama. Z internet komunkacijskim modulom Vitocom 100 in brezplačnim Vitotrol App je mogoče rokovanje na daljavo in preko pametnega telefona.

Vitocom 100 omogoča internetno povezavo

Vmesnik med ogrevalno napravo in internetom je komunikacijski modul Vitocom 100 (tip LAN1). Za preprečevanje zlorabe podatkov uporablja Vitocom 100 visoke varnostne standarde. Modul vzpostavi kontakt tudi k Viessmann Vitodata serverju. Preko brezplačne aplikacije Vitotrol App lahko dostopate do regulacije ogrevalne naprave.

Vitocom 100
fernbedienungen.jpg

Med seboj usklajeno: sistemska tehnika

"Celota je več, kot le vsota posameznih delov". V skladu s tem načelom podjetje Viessmann ne ponuja le posameznih ogrevalnih komponent, ki izpolnjujejo visoke Viessmannove standarde glede kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti. Prav nasprotno, vsi naši proizvodi so vključeni v usklajen celostni sistem, v katerem se vsaka komponenta do potankosti prilega vsem drugim komponentam. Kajti le do popolnosti razdelano součinkovanje v sistem integriranih komponent lahko izkoristi celoten zmogljivostni potencial inovativne vrhunske tehnike.

Viessmannova sistemska tehnika zajema vse, s čimer se ponaša zanesljivo in gospodarno ogrevanje. Od regulacije Vitotronic z brezžičnim daljinskim upravljanjem preko zmogljivih ogrevalnikov sanitarne vode Vitocell za največje udobje tople vode pa vse do kakovostnih solarnih sistemov za varčno podporo ogrevanja.

Podatki o proizvodu

Pregled

Nazivna toplotna moč (kW)
4 do 12 kW
COP pri ogrevanju
do 5,0 (A7/W35) in do 4,2 (A2/W35) po EN 14511
Razred energijske učinkovitosti po EU-uredbi št. 811/2013 ogrevanje, povprečne klimatske razmere, uporaba pri nizki temperaturi (35 °C) / srednji temperaturi (55 °C)
energieeffizienklasse.png
A++ / A++
Področja uporabe
icon-wohngebaeude.png
Enodružinska hiša, novogradnja
Regulacija
Einfaches RGB
Vitotronic 200 regulacija s tekstovnim in grafičnim prikazom, rokovanje možno tudi na daljavo in preko pametnega telefona, preko brezplačne aplikacije Vitotrol App
Priprava tople sanitarne vode
Potreben dodaten ogrevalnik vode, s tem veliko udobje pri topli vodi
Druge značilnosti
Fleksibilna montaža zunanje enote (stoječa talna, stenska). Udobna zaradi reveziblne izvedbe, ki omogoča tako ogrevanje kot hlajenje.
Prerez toplotne črpalke zrak-voda Vitocal 200-A

erklaervideo-waermepumpe.jpg

Toplotna črpalka - enostavna razlaga

Način delovanja toplotne črpalke kot tudi fizikalne osnove preprosto razloži naš strokovnjak Carsten Kuhlmann.

Youtube
erklaervideo-wp-umgebungswaerme.jpg

Odkod prihaja okoliška toplota?

Carsten Kuhlmann razloži, odkod prihaja okoliška toplota in kako jo izkoriščajo različni tipi toplotnih črpalk.

Youtube