Vitovolt 300: Donosni fotonapetostni moduli, kvaliteta brez kompromisa in garantirana varnost 


Prednosti:

  • Zajamčena moč fotonapetostnih modulov po preteku 25 let še vedno 80 %
  • Usklajene sistemske komponente, kot so podkonstrukcija, priključne napeljave, razsmernik in optimizatorji zagotavljajo optimalno delovanje
  • Rešitve za lastno porabo proizvedene električne energije, shranjevanje energije in oddajanje v javno omrežje 
  • Hitra montaža zaradi gotovo ožičenih električnih komponent
  • Integrirane bypass diode skrbijo za visok izkoristek tudi pri delno zasenčenih površinah (preprečevanje hot spots)
  • Prekrivno steklo z nizkim deležem železa in visokimi transmisijskimi vrednostmi, za optimalen obsevalni rezultat
  • Visoka kvaliteta in varnost, certificirani po IEC, EWG 89/392 in varnostni razred II

Fotonapetostni moduli Vitovolt 300

Proizvodni program Vitovolt 300 zajema module iz monokristalinov s črnim dizajnom, moči 300 Wp in polikristalinske module do 60 celic, z močjo 270 Wp.

Vitovolt 300 fotonapetostni moduli vas prepričajo z visokimi izkoristki in kvaliteto brez kompromisa, kakor tudi 10 letnim jamstvom podjetja Viessmann na vse komponente sistema fotonapetostne naprave. K temu imajo vsi moduli pozitivno toleranco moči že v dobavnem obsegu, kar pomeni do 5 Wp več zmogljivosti. Fotonapetostni moduli so primerni za vgradnjo na strehe eno in več družinskih hiš, kakor tudi na večjih industrijskih objektih. 

Vitovolt 300 moduli se razlikujejo po dizajnu in dimenzijah. Moduli serije MSBC razpolagajo z črnim eloksiranim okvirjem, posebno temnimi monokristalinskimi celicami in črno folijo.  Rezultat:  izjemen dizajn in najvišje zmogljivostne vrednosti. Posebno v kombinaciji z montažo na ravne strehe nastane tako na strehi izjemna solarna arhitektura.


Polikristalinski fotonapetostni moduli s 60 celicami, moči do 270 Wp

Podatkovni list | Tehnični podatki

Polikristalinski fotonapetostni moduli

Elektrika iz sonca. 8,5 m² fotonapetostne površine zadostuje za pokritje povprečne porabe elektrike enega državljana

Za fotonapetostno napravo se ponujata dve možnosti: proizvedena elektrika se lahko porabi za lastne potrebe ali pa se viški oddajo v javno omrežje.

Zanimanje za vgradnjo fotonapetostne naprave je vedno večje zaradi:

●  Z fotonapetostno napravo zmanjšate obremenitev okolja s škodljivimi snovmi, varujete   naravne vire ter tako vidno doprineste k varovanju okolja.
●  Sončna elektrika se lahko danes proizvaja bistveno ceneje kot so stroški nabave za hišno elektriko  
● Zvišate vrednost in atraktivnost vaše nepremičnine. Viessmann fotonapetostne naprave so narejene za več desetletno obratovanje. Zaradi enostavnega funkcijskega principa delujejo popolnoma varno.

Fotovoltaika – učinkovitejša poraba solarne električne energije

Fotovoltaika – učinkovitejša poraba solarne električne energije

Ker je lastna proizvedena električna energija cenejša od tiste iz javnegaomrežja, nudi lastna poraba finančne prednosti. Optimalna zasnova sistema v povezavi z usklajenimi komponentami tako zagotavlja visoko lastno porabo.

[1] Fotonapetostni moduli
[2] Fotonapetostni razsmernik
[3] Fotonapetostni števec
[4] Porabnik
[5] Števec toplotne črpalke
[6] Toplotna črpalka z regulacijo Vitotronic 200 (tip WO1C)
[8] Javno omrežje

Subvencije za fotonapetostne naprave

*Napotek glede vloge za subvencioniranje

Informacije in podatki, objavljeni preko spletnega povpraševanja, so skrbno izdelani. Vendar ne moremo jamčiti za pravilnost in popolnost podatkov. Merodajni so izključno veljavni zakoni, uredbe in direktive - pravno zavezujoče podatke dobite pri posameznih navedenih institucijah.

Zakonita pravica do subvencije ne obstaja. Izjeme lahko izhajajo iz zakonskih določil, npr. glede povračil za napajanje v omrežje po zakonu o obnovljivih energetskih virih in zakonu o soproizvodnji toplotne in električne energije.Dodelitev subvencijskih sredstev lahko odobri izključno posamezen pristojni urad v okviru svojih razpoložljivih sredstev

Silicijska solarna celica

Pregled

Moč
do 275 Wp
Izkoristek modula
do 16,8 %
Področje uporabe
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
Stanovanjska zgradba, gospodarski obrat, industrijski obrat, občine | Novogradnja in posodabljanje
Dodatne značilnosti
Velika mehanska obremenljivost za velike obremenitve zaradi snega in vetra/vrtinca zahvaljujoč na korozijo odpornemu aluminijastemu okvirju. Varna investicija zaradi 10-letne podaljšane garancije za proizvode in do 25-letne garancije zmogljivosti do najmanj 80 % nazivne moči s strani podjetja Viessmann.
Sestava silicijske solarne celice

Fotonapetostna polnilna črpalka v Viessmann tovarni v Allendorfu

Fotonapetostna polnilna črpalka v Viessmann tovarni v Allendorfu

Viessmannove stranke, dobavitelji in gosti imajo od nedavnega v Infocentru tovarne Viessmann v Allendorfu možnost, da napolnijo akumulator svojega električnega vozila za nadaljno pot. Šest polnilnih postaj stoji v ta namen na voljo. Električna energija izhaja 100 % od Viessmann fotonapetostne naprave na strehi črpalke. 

Tudi živo obarvan avtomobil znamke BMW i3 v vitooranžni barvni se polni tam. Ta avtomobil dopolnjuje vozni park tovarne v Allendorfu in se uporablja za poti v okolici tovarne.