Fotonapetostne naprave - električna energija iz sonca

S širitvijo obnovljivih energijskih sistemov, narašča tudi pripravljenost potrošnikov za lastno proizvodnjo elektrike. Zmogljiva fotonapetostna naprava ponuja danes možnost uporabe brezplačne sončne energije za proizvodnjo elektrike. Z instalacijo fotonapetostnih modulov signalizira uporabnik osveščeno ravnanje z okoljem, hkrati pa aktivno daje svoj doprinos pri zaščiti klime in znižanju CO2 emisij.

Ob nenehnem naraščanju stroškov energije doprinese fotonapetostna naprava k temu, da varčujete z denarjem in hkrati zmanjšate odvisnost od ponudnikov električne energije. Z upoštevanjem subvencij države in prihranki z lastno porabo se investicija že v nekaj letih. V vsakem primeru povečate tudi vrednost vaše nepremičnine.  

Fotovoltaika podjetja Viessmann nudi med seboj optimalno usklajene komponente, ki jih sestavljajo fotonapetostni moduli, razsmerniki in montažni sistemi, kakor tudi toplotne črpalke za povišanje rabe lastno proizvedene električne energije.

Visoka kvaliteta fotonapetostnih modulov zagotavlja gospodarnost in dolgo življensko dobo. Širok nabor storitev, od planiranja, izračuna, dobave in servisa preko naših kompetentnih strokovnih partnerjev zaokrožajo ponudbo fotovoltaike.

Fotonapetostne naprave in toplotne črpalke 

Od 15. januarja 2016 si lahko gospodinjstva in mali poslovni odjemalci na svojo nizkonapetostno električno instalacijo priključijo fotonapetostno napravo do 11 kVA iz obnovljivih virov energije z možnostjo merjenja na letni ravni, kot je določeno v Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur.l. 97/2015). Fotonapetostne naprave omogočajo dve možnosti: lastno proizvedena elektrika se lahko porabi v celoti ali pa se presežki dajejo v omrežje in se lahko koristijo, ko proizvodnja lastne električne energije ni zadostna ali ni mogoča. Najučinkovitejša oblika pridobivanja toplote z električno energijo je toplotna črpalka. Pri tem se iz ene kilovatne ure elektrike ob uporabi brezplačne okoljske toplote pridobi do 4 kilovatne ure toplote.

Če se s pomočjo toplotne črpalke pokriva potreba energije za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, se ne poveča samo kvota lastne porabe elektrike s fotovoltaiko, ampak omogoča cenovno ugodna solarna elektika omogoča cenovno bolj ugodno oskrbo s toploto. Kdor želi kombinirati fotovoltaiko s toplotno črpalko, se naj odloči ciljno za tisto vrsto toplotne črpalke, ki optimira lastno porabo in ki lahko svoje obratovanje prilagodi na fotonapetostni sistem. Viessmann ima za to uporabo ustrezen in usklajen sistem fotonapetostne naprave in toplotne črpalke.

 

Druck

Učinkovitejša raba solarne električne energije

Lastno proizvedena solarna električna energija je stroškovno bolj ugodna kot električna energija iz omrežja in nudi uporabniku finančne prednosti. Optimalni koncept naprave v povezavi s komponentami, ki so med seboj optimalno usklajene nudi uporabniku varnost obratovanja.

[1] Fotonapetostna naprava
[2] Razsmernik
[3] Števec
[4] Porabnik
[5] Števec energije toplotne črpalke
[6] Toplotna črpalka za Vitotronic 200 (tip WO1C)
[7] Dvosmerni električni števec
[8] Javno električno omrežje

Fotovoltaika Elektrika iz sonca

Elektrika iz sonca - z instalacijo fotonapetostne naprave Viessmann lahko vsak sam proizvaja elektriko. Pretvorba brezplačne energije sonca v električno energijo je za lastno porabo finančno privlačna zaradi prihrankov in subvencij.

Kaj morate vedeti o fotovoltaiki...