Impresum in pravna opozorila

Izdajatelj: Viessmann Climate Solutions SE

Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)

Telefon: 06452 70-0
Telefaks: 06452 70-2780
E-Mail: info@viessmann.com

Predsednik nadzordnega odbora: Prof. Dr. Martin Viessmann
Odbor: Maximilian Viessmann (Vorsitzender), Dr. Ulrich Hüllmann, Dr. Markus Klausner, Thomas Heim, Frauke von Polier
Okrožno sodišče: AG Marburg (Lahn) – HRB 7562 – Davčna številka: DE 294 946 574

Podjetje Viessmann d.o.o., Slovenija je hčerinsko podjetje matičnega podjetja Viessmann Climate Solutions SE. Viessmann d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo s sedežem Cesta XIV. divizije 116a, SI-2000 Maribor, številka vpisa v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru 1/09638/00, osnovni kapital 250.376,00 EUR, davčna številka SI56712995. Osebna odgovornost s strani direktorja podjetja Etbin Stropnik.

Viessmann d.o.o.Cesta XIV. divizije 116a, 2000 Maribor 

Telefon: +386 2 480 55 50
Telefaks: + 386 2 480 55 60
E-pošta: info@viessmann.si

Spletne strani Viessmanna so bile sestavljene z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu Viessmann ne more zagotoviti, da so vsebovane informacije brez napak ali točne. Kakršna koli odgovornost za škodo je izključena, razen če je posledica naklepa ali hude malomarnosti s strani Viessmanna.

Viessmann si pridržuje pravico, da po lastni presoji in brez predhodnega obvestila kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani.

Spletna mesta Viessmann vsebujejo povezave do drugih spletnih mest. Viessmann ni odgovoren za strategijo varstva podatkov in vsebino teh spletnih strani.

Informacije o reševanju sporov pred potrošniškimi arbitražami

Viessmann ne sodeluje v postopku reševanja sporov pred potrošniško arbitražo in k temu ni zavezan.

Viessmannov kodeks ravnanja|Code of Conduct

Skupino Viessmann sestavlja 13.000 družinskih članov, ki so se zavezali, da bodo vsak dan znova živeli tri zavezujoče vrednote – timsko usmerjenost, odgovornost in podjetnost.

Sistem za prijavo nepravilnosti / Viessmann – Integrity Line

Da bi lahko živeli v skladu s svojimi vrednotami, je pomembno, da se poučimo o morebitnem napačnem ravnanju in ga odpravimo. Nepravilno ravnanje lahko kadar koli prijavite preko našega sistema za prijavo nepravilnosti, Viessmann – Integrity Line in naših drugih kanalov za prijavo (po telefonu, e-pošti, pismu itd.).Posebna zahvala gre shutterstock.com in bildagentur.panthermedia.net za zagotavljanje slik in grafike za ponazoritev spletnega mesta.