Split toplotna črpalka Vitocal 111-S je cenovno privlačen proizvajalec energije s priznano visoko kakovostjo izdelave in učinkovitostjo podjetja Viessmann

Prednosti

 • Nizki obratovalni stroški zaradi visokega koeficienta učinkovitosti, COP vrednost po EN 14511: 5,1 (zrak 7 °C/voda 35 °C) in 3,8 (zrak 2 °C/voda 35 °C)
 • Visok COP pri pripravi tople vode, večji od 3 po EN16147
 • Reguliranje moči in DC inverter za veliko učinkovitost pri obratovanju v delnem    bremenu
 • Notranja enota vsebuje visoko učinkovito obtočno črpalko, prenosnik toplote, 3-potni preklopni ventil, varnostno skupino, membransko tlačno raztezno posodo in regulacijo (variante -E in -AC z integriranim pretočnim grelnikom ogrevalne vode) ter 210 l ogrevalnik sanitarne vode
 • Regulacija Vitotronic z grafičnim in besedilnim prikazom za preprosto upravljanje
 • Možno je reguliranje Viessmann prezračevalnih naprav
 • Povezava preko interneta s komunikacijs-kim modulom Vitocom 100 ter brezplačno aplikacijo Vitotrol App
 • Reverzibilna izvedba omogoča ogrevanje in hlajenje (varianta AC)
 • Optimirano koriščenje lastno proizvedene električne energije s fotonapetostnih naprav n.pr.: Vitovolt 300
 • Razred energijske učinkovitosti*: A++/A+
 • Razred energijske učinkovitosti pri pripravi tople vode: A
 • Novo hladilno sredstvo R32 pri toplotni črpalki moči od 4 - 8 kW, ki se odlikuje z nizkim GWP-jem (Global Warming Potenzial). S tem je nova generacija toplotnih črpalk okolju še bolj prijazna.
** Energijski razred po EU Uredbi št. 811/2013 Ogrevanje, povprečne podnebne razmere - nizkotemperaturna (35 °C) / srednjetemperaturna uporaba (55 °C)
Split toplotna črpalka zrak-voda Vitocal 111-S

Split toplotna črpalka zrak/voda Vitocal 111-S

Split toplotna črpalka zrak/voda Vitocal 111-S je sestavljena iz dveh ločenih enot: zunanja enota preko uparjalnika s hladilnim sredstvom, ki se s kompresorjem dvigne na temperaturo, potrebno za ogrevanje, odvzema okoljskemu zraku toploto.

Preko cevovoda toplota prispe v notranjo enoto in se tam preko kondenzatorja odda ogrevalnemu sistemu. Notranja enota je že tovarniško opremljena s hidravličnimi komponentami, kot so tripotni preklopni ventil, sekundarna črpalka in regulacija toplotne črpalke.   

Split izvedba za variabilno in prostorsko varčno montažo

Zaradi kompaktnih dimenzij je možno notranjo enoto, kot vsako drugo ogrevalno napravo, instalirati v kleti ali gospodarskem prostoru hiše. Notranja enota je že tovarniško opremljena z vsemi potrebnimi komponentami in integriranim 210 l ogrevalnikom sanitarne vode. Zunanjo enoto se lahko montira na zunanjo steno zgradbe ali pa postavi prosto v okolju.

Funkcionalna oprema za mnogo zahtev

Vitocal 111-S se dobavlja v dveh različicah za različen obseg zahtev. Dobavlja se kot toplotna črpalka samo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, z dodatkom hladilne funkcije „active cooling“ za temperiranje prostorov v poletnih mesecih in končno tudi z vgrajenim pretočnim grelnikom ogrevalne vode.

Energijsko varčna tehnika – izvedena za obratovanje z lastno električno energijo

Električne komponente delujejo izredno tokovno varčno. Serijsko je vgrajena visoko učinkovita obtočna črpalka za sekundarni krogotok. V delnem bremenu se kompresor modulirano natančno prilagaja trenutni potrebi po toploti in tako drži želene temperature za ogrevanje oz. hlajenje prostorov ter ogrevanje sanitarne vode. V kombinaciji s fotonapetostno napravo se lahko lastna proizvedena električna energija koristi za obratovanje toplotne črpalke.

Udobno upravljanje preko interneta

Z opcijsko dobavljivim komunikacijskim modulom Vitocom 100 je možno toplotno črpalko zrak/voda Vitocal 111-S upravljati preko interneta. Preko brezplačne aplikacije Vitotrol App je možno udobno, s pametnim telefonom, krmiliti mnogo funkcij, kot so reguliranje temperature ali party obratovanje.

 

Vitocom 100 omogoča internetno povezavo

Vmesnik med ogrevalno napravo in internetom je komunikacijski modul Vitocom 100 (tip LAN1). Za preprečevanje zlorabe podatkov uporablja Vitocom 100 visoke varnostne standarde. Modul vzpostavi kontakt tudi k Viessmann Vitodata serverju. Preko brezplačne aplikacije Vitotrol App lahko dostopate do  regulacije ogrevalne naprave. 

Komunikacijski modul Vitocom 100

Prerez notranje enote

Pregled

Nazivna toplotna moč (kW)
4,0 do 16,0 kW
COP pri ogrevanju
do 4,7 (zrak 7 °C/voda 35 °C) in do 3,9 (zrak 2 °C/voda 35 °C)
Energijski razred po EU Uredbi št. 811/2013 Ogrevanje, povprečne podnebne razmere - nizkotemperaturna (35 °C) / srednjetemperaturna uporaba (55 °C)
energieeffizienklasse.png
A++ / A+
Razred energijske učinkovitosti pri pripravi tople sanitarne vode
A
Področja uporabe
icon-wohngebaeude.png
Enodružinska hiša, novogradnja in posodabljanje, bivalentni sistemi
Regulacija
Einfaches RGB
Vitotronic 200 regulacija s tekstovnim in grafičnim prikazom, možnost rokovanja preko Viessmann App
Priprava tople sanitarne vode
210 l integriran ogrevalnik sanitarne vode
Druge značilnosti
Fleksibilna montaža zunanje enote (stoječe, na steni). Reverzibilna izvedba omogoča tako ogrevanje kot hlajenje
Prerez split toplotne črpalke zrak/vode Vitocal 111-S