Split toplotna črpalka Vitocal 100-S je cenovno privlačen proizvajalec energije s priznano visoko kakovostjo izdelave in učinkovitostjo podjetja Viessmann

 

Prednosti:
 

  • Zanesljiva toplotna črpalka po ugodni ceni
  • Fleksibilna montaža zunanje enote (stoječe ali na steno)
  • Reverzibilna izvedba omogoča ogrevanje in hlajenje (izvedba-AC)
  • Enostavno upravljanje regulacije Vitotronic z besedilnim in grafičnim prikazom
  • Optimirano koriščenje lastne električne energije s fotonapetostnih naprav
  • Razred energijske učinkovitosti*: A++ / A+
  • Novo hladilno sredstvo R32 pri toplotni črpalki moči od 4 - 8 kW, ki se odlikuje z nizkim GWP-jem (Global Warming Potenzial). S tem je nova generacija toplotnih črpalk okolju še bolj prijazna.
*Energijski razred po EU Uredbi št. 811/2013 Ogrevanje, povprečne podnebne razmere - nizkotemperaturna (35 °C) / srednjetemperaturna uporaba (55 °C)
Svetovanje

Partnerji v vaši bližini

Brezplačno, nezavezujoče in individualno svetovanje na vašem objektu.

Split toplotna črpalka zrak/voda, Vitocal 100-S

Split toplotna črpalka zrak/voda Vitocal 100-S je sestavljena iz dveh ločenih enot: zunanja enota preko uparjalnika s hladilnim sredstvom, ki se s kompresorjem dvigne na temperaturo, potrebno za ogrevanje, odvzema okoljskemu zraku toploto. Preko cevovoda toplota prispe v notranjo enoto in se tam preko kondenzatorja odda ogrevalnemu sistemu.

Notranja enota je že tovarniško opremljena shidravličnimi komponentami, kot so tripotni preklopni ventil, sekundarna črpalka in regulacija toplotne črpalke.

Split izvedba za variabilno in prostorsko varčno montažo

Zaradi kompaktnih dimenzij je možno notranjo enoto, kot vsako drugo ogrevalno napravo, instalirati v kleti ali gospodarskem prostoru hiše. Notranja enota je že tovarniško opremljena z vsemi potrebnimi komponentami. Zunanjo enoto se lahko montira na zunanjo steno zgradbe ali pa postavi prosto v okolju.

Funkcionalna oprema za mnogo zahtev

Vitocal 100-S se dobavlja v več različicah za različen obseg zahtev. Dobavlja se kot toplotna črpalka samo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, z dodatkom hladilne funkcije „active cooling“ za temperiranje prostorov v poletnih mesecih in končno tudi z vgrajenim pretočnim grelnikom ogrevalne vode.

Energijsko varčna tehnika – izvedena za obratovanje z lastno električno energijo

Električne komponente delujejo izredno tokovno varčno. Serijsko je vgrajena visoko učinkovita obtočna črpalka za sekundarni krogotok. V delnem bremenu se kompresor modulirano natančno prilagaja trenutni potrebi po toploti in tako drži želene temperature za ogrevanje oz. hlajenje prostorov ter ogrevanje sanitarne vode. V kombinaciji s fotonapetostno napravo se lahko lastna proizvedena električna energija koristi za obratovanje toplotne črpalke.

Udobno upravljanje preko interneta

Z opcijsko dobavljivim WLAN modulom Vitoconnect 100 je možno toplotno črpalko zrak/voda Vitocal 100-S upravljati preko interneta. Preko brezplačne aplikacije Vitotrol App je možno udobno, s pametnim telefonom, krmiliti mnogo funkcij, kot so reguliranje temperature ali party obratovanje.

Idealna za bivalentno ogrevanje

Pri prenovi ogrevalnega sistema je split toplotna črpalka izredno primerna za učinkovito bivalentno obratovanje. V tem primeru obratuje obstoječa ogrevalna naprava za pokrivanje vršnih bremen pri zelo nizkih zunanjih temperaturah.

Subvencioniranje

*Napotek glede vloge za subvencioniranje

Informacije in podatki, objavljeni preko spletnega povpraševanja, so skrbno izdelani. Vendar ne moremo jamčiti za pravilnost in popolnost podatkov. Merodajni so izključno veljavni zakoni, uredbe in direktive - pravno zavezujoče podatke dobite pri posameznih navedenih institucijah. Zakonita pravica do subvencije ne obstaja. Izjeme lahko izhajajo iz zakonskih določil, npr. glede povračil za napajanje v omrežje po zakonu o obnovljivih energetskih virih in zakonu o soproizvodnji toplotne in električne energije.

Dodelitev subvencijskih sredstev lahko odobri izključno posamezen pristojni urad v okviru svojih razpoložljivih sredstev.

 

Seznam toplotnih črpalk za pridobitev subvencije Eko sklad

 

Prerez notranje enote

Pregled

Nazivna toplotna moč (kW)
4,0 do 16,0 kW
COP pri ogrevanju
4,4 do 4,8 (zrak 7 °C/voda 35 °C) in 3,3 do 3,5 (zrak 2 °C/voda 35 °C)
Razred energijske učinkovitosti
energieeffizienklasse.png
Razred energijske učinkovitosti*: A++ / A+ | *Energijski razred po EU Uredbi št. 811/2013 Ogrevanje, povprečne podnebne razmere - nizkotemperaturna (35 °C) / srednjetemperaturna uporaba (55 °C)
Področja uporabe
icon-wohngebaeude.png
Eno družinska hiša, novogradnja in posodabljanje, bivalentni sistemi
Rokovanje
Einfaches RGB
Vitotronic 200 regulacija s tekstovnim in grafičnim prikazom, možnost rokovanja preko Viessmann App
Priprava tople sanitarne vode
Potreben dodaten ogrevalnik vode, da se zagotovi visoko udobje tople vode
Druge značilnosti
Fleksibilna montaža zunanje enote (stoječe, na steni). Reverzibilna izvedba omogoča tako ogrevanje kot hlajenje
Prerez split toplotne črpalke zrak/voda Vitocal 100-S