Biomasni kotli se ponujajo za različne vrste lesnega goriva. Spodaj nekaj informacij k skladiščenju in lastnosti pelet.
 

Skladiščenje lesa

Zgorevanje vlažnega lesa ni samo negospodarno, ampak lahko vodi, zaradi nizkih temperatur zgorevanja, k visokim škodljivim emisijam, kakor tudi k odlaganju katrana v dimniku. Svojo najvišjo ogrevalno vrednost ima les po najmanj triletnem sušenju v zaščitenem prostoru.

K temu nekateri nasveti:

  • Okrogla polena od 10 cm naprej priporočamo prepoloviti 
  • Lesna polena skladiščite v zračnem, po možnosti sončnem prostoru, ki je zaščiten pred dežjem 
  • Če je le mogoče, lesna polena nalagajte z veliko vmesnega prostora, da lahko zrak, ki se pretaka, lesu odvzame vlago
  • Lesna polena nalagajte na podlogo, da lahko vlažen zrak odteka
  • Svežega lesa ne skladiščite v kleti, ker se za sušenje potrebuje zrak in sonce. Nasprotno pa lahko osušen les skladiščite v zračni kleti.

Lastnosti peletov

Za izdelavo peletov po standardu ENplus ali EN ISO 17225-2 se v 100 % uporablja naravni odpadni les. Ta material je v veliki meri v obliki oblancev in žaganja kot odpadni proizvod v lesno predelovalni industriji.

Fino zrnati lesni ostanki se pod visokim tlakom stisnejo in peletirajo, se pravi da se stisnejo v cilindrično obiko. Gorivo se skladišči na suhem in se transportira. Potrebno je absolutno suho skladiščenje pelet. Samo tako se lahko zagotavlja učinkovito zgorevanje brez težav.

Peleti se ponujajo v zapakirani obliki (v vrečah). V rifuzni obliki se peleti transportirajo s silosnim kamionom in se preko cevnega sistema vpihajo v skladiščni prostor. Idealni za to so prejšnji prostori za skladiščenje olja v kleti, v kolikor se ogrevanje z oljem popolnoma nadomesti z ogrevanjem na pelete.
 

Lagerung von Holz

Die Verbrennung von feuchtem Holz ist nicht nur unwirtschaftlich, sondern kann durch niedrige Verbrennungstemperaturen auch zu hohen Schadstoffemissionen sowie Teerablagerungen im Schornstein führen. Seinen höchsten Heizwert hat Holz nach mindestens dreijähriger Trocknung an einem geschützten Ort.

Dazu einige Tipps:

  • Rundhölzer ab zehn Zentimetern Durchmesser spalten
  • Scheitholz an einem belüfteten, möglichst sonnigen Ort regengeschützt aufschichten
  • Wenn möglich, Scheitholz mit reichlich Zwischenraum stapeln, damit durchströmende Luft die entweichende Feuchtigkeit aufnehmen kann
  • Scheitholz auf einen Lagerbalken stapeln, damit feuchte Luft abströmen kann
  • Frisches Holz nicht im Keller lagern, da zur Trocknung Luft und Sonne benötigt werden, trockenes Holz kann dagegen in belüfteten Kellern aufbewahrt werden.

Eigenschaften von Pellets

Zur Herstellung von Holzpellets nach ENplus oder EN ISO 17225-2 werden zu 100 Prozent naturbelassene Holzreste verwendet. Dieser Rohstoff fällt in großen Mengen in Form von Hobel-/Sägespänen als Abfallprodukt in der holzverarbeitenden Industrie an.

Feinkörnige Holzreste werden unter hohem Druck verdichtet und pelletiert, das heißt in zylindrische Form gepresst. Der Rohstoff wird trocken gelagert und transportiert. Eine absolut trockene Lagerung ist unbedingt notwendig. Nur so lässt sich eine einwandfreie und effektive Verbrennung gewährleisten.

Pellets werden in verpackter oder loser Form angeboten. In loser Form werden die Pellets per Silopumpwagen transportiert und über ein Schlauchsystem in den Vorratsraum eingeblasen. Ideal eignet sich dafür der bisherige Heizöllagerraum im Keller, falls eine Ölheizung komplett durch eine neue Pelletheizung ersetzt wird.


Lager- und Zufuhrsysteme für Holzpellets

Lager- und Zufuhrsysteme für Vitoligno 300-H und Vitoligno 250-F


Vprašanja k lesnemu gorivu

Viessmann se zaveda svoje odgovornosti za trajnostno varovanje okolja. Na osnovi tega usmerjamo svojo filozofijo podjetja na svoje svoje proizvode.  

Lahko vsak ogreva s kotlom za les?

Viessmann kotli za les so tako udobni, da se lahko z njimi praktično vsaka eno-ali dvo družinska hiša oskrbuje s toploto. Pomembni pogoj je suh skladiščni prostor, saj vlaga lesa odločilno vpliva na kvaliteto zgorevanja. Predelave dimnika praviloma niso potrebne. Viessmannovi lesno ogrevalni sistemi se lahko idealno kombinirajo z ogrevalni sistemi za olje ali plin.   

Kako ogrevam boljše  – s poleni ali peleti?

Polena so idealna za vse, ki si lahko gorivo priskrbijo sami, n.pr. iz lastneg gozda. Les se mora primerno osušiti, kar pomeni, da mora biti primerno skladiščen, tako da vsebuje čim manj vlage. Razen tega je potreben hranilnik ogrevalne vode, da se lahko zagotovi kontinuirana oskrba s toploto.  

Peleti se stiskajo iz žagovine in imajo zaradi majhne vsebnosti vlage veliko grelno vrednost. Peleti so enostavni za transport in skladiščenje. Doziranje k lesnemu ogrevalnemu sistemu poteka avtomatično in udobno z dovodnim sistemom.

Od kod dobim lesno gorivo?

Lesno gorivo, predvsem peleti, so danes pri večini prodajalcev z gorivi že standard. Podobno kot kurilno olje se z njimi napolni prostor, ki je predviden za skladiščenje. To gre hitro in enostavno. Tudi veliki lesno predelovalni obrati z žagami nudijo pelete. Polena se lahko nabavijo cenovno ugodno tudi pri raznih kmetih, lastnikih gozdov in podobno.