Prezračevanje stanovanja icon-wp.png

Kontrolirano prezračevanje stanovanja - za zdravje in prijetno počutje kot tudi za zaščito gradbenega jedra je nujno potrebna zadostna izmenjava zraka. Rešitev prinaša prezračevalna naprava: Ustvarja potrebno izmenjavo zraka in regulira zračno vlažnost v prostorih. Sistem preprečuje tvorbo plesni in skrbi za kontrolirano zamenjava izrabljenega zraka v prostoru s svežim, prefiltriranim zunanjim zrakom in s tem za prijetno klimo v prostoru ter zaščito gradbenega jedra.