Pogosta vprašanja o partnerstvu med podjetjema Viessmann in Carrier

Odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja strank in partnerjev.

Objava partnerstva med podjetjema Viessmann Climate Solutions in Carrier lahko mnogim lastnikom Viessmannovih rešitev in partnerjem poraja vprašanja - od ozadja do učinkov sodelovanja. V tem članku smo zbrali odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.

Več informacij o partnerstvu najdete v našem sporočilu za javnost.

Pogosta vprašanja za naše stranke in partnerje

Z združitvijo podjetij Viessmann Climate Solutions in Carrier soustvarjamo eno od vodilnih podjetij za klimatske rešitve na svetu.

Pri tej združitvi bo tradicionalna blagovna znamka Viessmann ostala nespremenjena.

Prav tako bodo pri podjetju Viessmann še naprej odgovorne ustrezne kontaktne osebe.

Partnerji in stranke podjetja Viessmann Climate Solutions bodo imeli od tega novega partnerstva velike koristi:

  1. Ponudba izdelkov se bo razširila: integrirana premium ponudba podjetja Viessmann Climate Solutions bo dopolnjena z elektrificiranimi izdelki in storitvami podjetja Carrier in njegovih podznamk, npr. z rešitvami za hlajenje in prezračevanje, komercialnimi toplotnimi črpalkami, toplotnimi črpalkami zrak-zrak, klimatskimi napravami ter digitalnimi storitvami in storitvami z dodano vrednostjo. To partnerstvo bo bistveno razširilo ponudbo izdelkov, ki jih bo Viessmann Climate Solutions ponujal srednjeročno in dolgoročno.

  2. Podjetje Viessmann Climate Solutions bo s Carrierjevo globalno mrežo pridobilo boljši dostop do dobaviteljev. To pomeni, da lahko svojim partnerjem in strankam srednjeročno zagotovimo krajše dobavne roke. Izdelke bo mogoče dobaviti in namestiti hitreje, čakalne dobe pa bodo bistveno krajše. Ker se čas med dokončanjem in vgradnjo bistveno skrajša, lahko tako veliko hitreje prispevamo tudi k dekarbonizaciji celotnega stavbnega fonda.

    Cilj partnerstva s podjetjem Carrier je pomembno pospešiti prehod na ogrevanje v Nemčiji in po svetu, zlasti s povečanjem zmogljivosti.

Sedež podjetja Viessmann Climate Solutions ostaja v Allendorfu (Eder) v Nemčiji. Prav tako bo ostala nemška proizvodnja. Toplotne črpalke se bodo še naprej proizvajale v Evropi za Evropo. Sedanji izvršni odbor in vodstvena ekipa podjetja Viessmann Climate Solutions pod vodstvom generalnega direktorja Thomasa Heima bosta še naprej vodila podjetje in tako zagotavljala kontinuiteto. Hkrati se bo integrirana premium ponudba podjetja Viessmann Climate Solutions dodatno dopolnila z izdelki in storitvami podjetja Carrier. S tem se bo bistveno razširila ponudba izdelkov.

Skupina Viessmann ostaja neodvisno družinsko podjetje v popolni lasti podjetniške družine Viessmann. Transakcija je delna prodaja poslovne enote Climate Solutions. Združitev poslovne enote Climate Solution s podjetjem Carrier ne vpliva na vse druge dejavnosti in poslovna področja skupine Viessmann.

Družina Viessmann bo nadaljevala svoje podjetniške dejavnosti. Cilj je, da se poslanstvo "Oblikovanje življenjskih prostorov za prihodnje generacije" upošteva še močneje in ne le v poslovni enoti Climate Solution. Osredotoča se na dejavnosti za preprečevanjeemisij CO2, zmanjševanjeemisij CO2 in zajemanjeCO2. Te bo še naprej širil.

Prvič, nič se ne bo spremenilo: Kontaktne osebe za naše namestitvene in trgovske partnerje ter stranke bodo ostale iste - še naprej bodo na voljo našim partnerjem in strankam v običajni kakovosti.

Partnerstvo tudi ne spreminja veljavnosti obstoječih pogodb in ne vpliva na trenutne postopke dobave. Že obstoječa in delno dostavljena naročila bodo še naprej odpremljena, nova naročila pa je mogoče oddati kot običajno.

Seveda bomo še naprej izpolnjevali garancijske obljube in zagotavljali nespremenjeno oskrbo z rezervnimi deli.

Poleg tega bodo kontaktne osebe za naše namestitvene in trgovske partnerje ostale nespremenjene - našim partnerjem bodo še naprej na voljo v običajni kakovosti.

Družba Carrier v Evropi pričakuje znatno rast klimatskih rešitev v stanovanjskem in poslovnem segmentu. Po zaključku transakcije bodo Viessmannove klimatske rešitve postale ključno gonilo Carrierjeve strategije rasti v Evropi. To pomeni, da so nemški, avstrijski in švicarski trgi pomembnejši kot kdaj koli prej.

Partnerstvo s prevoznikom ne spreminja veljavnosti obstoječih pogodb in ne vpliva na trenutne postopke dobave, garancije in storitve. Oddana naročila in delno dostavljena naročila se bodo še naprej pošiljala kot običajno, nova naročila pa lahko oddate kot običajno.

Izvoz evropskih toplotnih črpalk v ZDA ni načrtovan. Toplotne črpalke se proizvajajo v Evropi za Evropo. S partnerstvom s podjetjem Carrier bomo lahko povečali svoje proizvodne zmogljivosti za toplotne črpalke in s tem pomembno pospešili globalni prehod na ogrevanje v Nemčiji in po svetu. Proizvajali bomo lahko več in hitreje ter tako zagotavljali boljše in hitrejše dobave.

Ne, ravno nasprotno: Viessmann se bo med drugim veliko bolj posvečal rešitvam, izdelkom in storitvam, povezanim z varstvom podnebja in zmanjševanjemCO2, zajemanjem in odstranjevanjemCO2 ter optimizacijoCO2. Standard kakovosti za naše vrhunske izdelke ostaja visok - in Carrier stoji za to obljubo.

Globalni energetski prehod je mogoče uspešno obvladati le, če podjetja razmišljajo, delujejo in sodelujejo globalno. Z združitvijo moči s podjetjem Carrier svoj prispevek k razogljičenju gradbenega sektorja prenašamo na naslednjo raven: z večjim pomenom in dosegom na svetovni ravni.

Cilj partnerstva s podjetjem Carrier je zagotoviti boljše in hitrejše rezultate, zlasti s povečanjem proizvodnih zmogljivosti za toplotne črpalke, s čimer bomo bistveno pospešili prehod na toplotno oskrbo v Nemčiji. Poleg tega bo mednarodno partnerstvo omogočilo večji nabor rešitev za naše stranke.

Bistvo je: 10.700 članov družine Viessmann Climate Solutions se bo s partnerstvom s podjetjem Carrier še bolj okrepilo kot izvajalci, kar jim bo omogočilo še večji in hitrejši prispevek k uspehu energetskega prehoda v stavbah v Nemčiji in Evropi.

Združitev podjetja Viessmann Climate Solutions SE s podjetjem Carrier Global Corporation ne vpliva na prejšnje zaveze o varstvu podatkov v zadevnih izjavah o zasebnosti. Zlasti ne bo prišlo do prenosa morebitnih podatkov o prospektih, strankah ali uporabnikih v prihodnje povezane družbe ali matično družbo v ZDA ali druge, tudi evropske države - brez predhodnega preverjanja varstva podatkov in izpolnitve vseh potrebnih zakonskih zahtev za to. Ukrepi, ki so za to potrebni, vključujejo, odvisno od namenov in prejemnikov, ustrezne pogodbe za sam pregled/prenos podatkov/obdelavo s strani/do/iz EU-ZDA ali tretjih držav ter podjetij s sedežem v EU, ustrezno izpolnjevanje obveznosti obveščanja in nenazadnje izpolnjevanje dodatnih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, kot jih določa evropski zakonodajalec.