Zavezanost k varovanju okolja

Kot družinsko podjetje v tretji generaciji in vodilni mednarodni proizvajalec ogrevalne tehnologije nismo zavezani samo naši družbeni odgovornosti, ampak tudi odgovornosti za varnost prihodnjih generacij. Nenehno izboljševanje virov in okolju prijaznih ukrepov v smislu trajnostnega delovanja je zato bistveni del naše korporativne filozofije.

Energetsko učinkoviti in okolju prijazni proizvodi

Zlasti pri razvoju naših izdelkov pišemo temo »trajnost« z veliko začetnico. Že med konstruiranjem je zagotovljeno, da se surovine v proizvodnem procesu uporabljajo varčno. Med obratovanjem se naši proizvajalci toplote ponašajo z visoko termično učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo. Ob koncu tehnične življenjske dobe so proizvodi Viessmann strokovno reciklirani in dragocene surovine vrnjene v cikel proizvodnje.

Prikaz: Matrix sevalni gorilnik z malo škodljivimi snovmi je bil s strani EU, odlikovan z Evropsko nagrado za okolje v industriji leta 1994
 Matrix sevalni gorilnik z malo škodljivimi snovmi je bil s strani EU, odlikovan z Evropsko nagrado za okolje v industriji
Zertifikat na področjo okoljskega audita (EMAS)

Okoljski management že leta etabliran v podjetju

Že desetletja izvajamo koncept integrirane zaščite okolja po celotni vrednostni verigi. Celotno varstvo okolja v procesu in proizvodu ima absolutno prednost pred poznejšo odpravo že nastale škode.

Sistem okoljskega ravnanja, ki se izvaja že vrsto let, organizira in nadzoruje izvajanje okoljske politike. Nenehno se spremlja doseganje ciljev okoljske politike. Kot prva družba na področju ogrevalne tehnologije in kot druga družba v Zvezni republiki Nemčiji, so bile naprave Viessmann s svojimi lokacijami v Allendorfu potrjene leta 1995 v skladu z Evropsko uredbo o okoljski presoji (EMAS).


Okoljska politika

Osnova za okoljsko politiko so Viessmann načela in vrednoste. Grundlage für die Umweltpolitik sind die Viessmann Markenwerte. Upravni odbor skupine Viessmann določa naslednja načela delovanja za vse zaposlene

Stalno izboljševanje okoljske učinkovitosti

Prizadevamo si za nenehno izboljševanje okoljske uspešnosti, pri čemer je treba upoštevati vse zakonske zahteve.

Da bi dosegli stalno izboljševanje okoljske uspešnosti, se uporablja najboljša razpoložljiva tehnika ob upoštevanju ekonomske upravičenosti.

Sodelavci

Za izvajanje okoljske politike je potrebno sodelovanje vseh zaposlenih. Zato so zaposleni vseh oddelkov celovito obveščeni, usposobljeni in vključeni v koncept varovanja okolja.

Vpliv na okolje

Da bi se izognili onesnaževanju okolja, se dejavnosti in postopki ter novi proizvodi in oprema vnaprej ocenijo glede njihove okoljske združljivosti. Učinek na okolje se redno ocenjuje in čim bolj zmanjša, kadar koli je to mogoče.

Surovine se uporabljajo zmerno in predelajo čim bolj popolno za izdelke z najmanjšo možno porabo energije. Neizogibne emisije in odpadki so čim manjši, kadar je to ekonomsko izvedljivo.

Upravljanje

Prizadevanja za nenehno izboljševanje okoljske uspešnosti se nanašajo enako na dejavnosti načrtovanja in upravljanja ter na zagotavljanje storitev.

Motnje poslovanja

Ustrezni preventivni ukrepi zmanjšujejo motnje pri delovanju in njihov vpliv na okolje.

Kontrola

Skladnost z okoljsko politiko se redno spremlja in ocenjuje.

Pogodbeni partnerji in stranke

Pogodbeni partnerji morajo uporabljati enake okoljske standarde kot za svoje lastne zaposlene. Naše stranke so usposobljene za okoljske vidike, povezane z ravnanjem z našimi izdelki.

Javnost

Z javnostjo poteka reden dialog o dejavnostih in vplivih podjetja na okolje.

Prašno lakiranje brez topil

ISO 14001

Teme energetske učinkovitosti, ohranjanja virov in trajnostnega upravljanja postajajo vse bolj pomembne. V ta namen pomembno prispevajo sistemi upravljanja v skladu z mednarodno uveljavljenimi standardi, saj redne revizije preverjajo skladnost z notranjimi in zunanjimi specifikacijami ter predpisi ter povečujejo možnosti za optimizacijo.

Standardiziran sistem okoljskega ravnanja po mednarodno veljavnem standardu ISO 14001 bo uveden v celotni skupini Viessmann. Spodaj so potrdila certificiranih družb v skupini Viessmann.

Prikaz: Prašno lakiranje brez topil