Internetni vmesnik Vitoconnect OT2

Vitoconnect OT2 za OpenTherm je vmesnik med ogrevalnim kotlom in aplikacijo (App) za
upravljanje ogrevalne naprave ter za daljinsko vzdrževanje preko Vitoguide. S kablom se
se neposredno priključi na regulacijo Vitotronic.

V Vitoconnect OT2 se je vgradila obširna varnostna zasnova, ki je uspešno prestala CE
preizkus.

Dobavni obseg

●WLAN modul za povezavo z DSL ruterjem, za montažo na steno
● Omrežni priključni vodnik z vtičnim omrežnim delom (dolžina 1,5 m)
● Povezovalni vodnik z OpenTherm priključkom WLAN modul/regulacija kotla (dolžina 3 m)

Komunikacija

● Preko vmesnika Opentherm s kotlovno regulacijo
● Preko WLAN z DSL ruterjem

Priključki

● Vtičniomrežni del za oskrbo z napajanjem (230 V / 50 Hz)
● Priključni vodnik WLAN modul/OpenTherm priključek
● WLAN komunikacija za povezavo z internetom

Opozorila!

● Pred zagonom se morajo preveriti pogoji sistema za komunikacijo preko lokalnih IP   omrežij / WLAN.
● Za obratovanje Vitoconnect OT2 je potreben prost internetni priključek s podatkovnim pavšalom (po času in obsegu neodvisna pavšalna tarifa).

Svetovanje

Partnerji v vaši bližini

Vnesite vašo poštno številko in kraj


Podprte regulacije

Vitoconnect OT2 je združljiv z vsemi novimi ogrevalnimi napravami Viessmann z OpenTherm vmesnikom, ki so bile proizvedene od oktobra 2017 dalje in dodatno z naslednjimi modeli:

●  Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
●  Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)Opozorila

Firewall-nastavitve

●  Port 443 (HTTPS) Port 123 (NTP) morata biti odprta 
●  MAC-naslov je natisnjen na nalepki naprave


Slika prikazuje Optolink priključek

Vitoconnect OPTO

Če ima vaš proizvajalec toplote OPTOLINK vmesnik (na sliki obkrožen rdeče), potrebujete Vitoconnect OPTO.