Viessmann split toplotne črpalke

Emisije hrupa in potreba po prostoru igrajo pri toplotnih črpalkah zrak-voda bistveno vlogo.Split toplotne črpalke ne samo, da upoštevajo ta dva faktorja, ampak jih v praksi, pri ogrevalnih sistemih optimalno udejanjajo.
 

Zgradba in način delovanja split toplotne črpalke

Split toplotna črpalka je sestavljena iz notranje in zunanje enote, pri čemer so v zunanjo enoto vgrajene vse komponente, ki bi lahko povzročale hrup. K temu sodijo ventilator, uparjalnik in kompresor.

Notranja enota je temu primerno kompaktna in se lahko v hiši postavi zelo fleksibilno. V njej se nahajajo uparjalnik, obtočna črpalka, regulacija in varnostna tehnika. Je izredno tiha, kar je zasluga medsebojno usklajenih komponent in predhodno premišljenem protihrupnem dizajnu.

Proces pridobivanja toplote se lahko poljubno ponovi

Med obratovanjem, sesa v zunanji enoti vgrajen ventilator aktivno zunanji zrak in ga usmerja dalje na uparjalnik (prenosnik toplote). V tem cirkulira hladilno sredstvo, ki se pri nizkih temperaturah ogreje. Po tem ko je hladilno sredstvo spremenilo agregatno stanje, potuje dalje kot topla para h kompresorju, ki ga poganja elektrika. Ta komprimira paro in jo s dvigne na željen nivo temperature.   

Nadalje potuje vroča para preko ozkih cevi hladilnega sredstva k uparjalniku, ki je vgrajen v notranjo enoto. Tam prenese vroča para svojo termično energijo na ogrevalni sistem in se postopoma ohladi. Ker je še vedno pod visokim tlakom, mora prvo preko ekspanzijskega ventila obnoviti svojo izhodno stanje. Ko je ta korak zaključen, se lahko začne proces znova.   

Toplotna črpalka za izkoriščanje toplote iz zraka

Split toplotne črpalke zrak/voda

Toplota iz zraka

[1] Vitocal split toplotna črpalka zrak/voda, notranja enota
[2] Vitocal split toplotna črpalka zrak/voda, zunanja enota
[3] Ogrevalnik sanitarne vode

Subvencije za split toplotne črpalke

Obratovanje split toplotne črpalke omogoča dolgoročno nizke ogrevalne stroške in pri tem varuje okolje. S tem uporabniki toplotnih črpalk prispevajo svoj delež pri ohranju okolja in zaščiti klime. Pri tem jih spodbujajo privlačne subvencije Eko sklada.

Prednosti split toplotnih črpalk

Bistvena prednost split toplotnih črpalk je skoraj neslišno delovanje. Konstrukcija naprave je zgrajena tako, preprečujejo nizke frekvence, ki jih običajno zaznavamo kot posebej moteče. K temu sodi tudi to, da imajo vse split toplotne črpalke podjetja Viessmann nočno obratovanje, kjer se hrupnost ventilatorja še dodatno zmanjša. Vgradnja na območja s posebno strogimi zahtevami glede emisij hrupa, kot n.pr. vrstne hiše se tako lahko izvede brez pomisleka.

Možno hlajenje in ogrevanje

Zraven malo potrebnega prostora v hiši in tihega delovanja, so split toplotne črpalke pripravljene za reverzibilno delovanje. S tem lahko, npr. s pomočjo konvektorjev, v poletnih mesecih svoje prostore hladite in jih ustrezno temperirate. Toplotne črpalke se lahko postavljajo tudi modularno. Nadaljne prednsoti split toplotnih črpalk so: 

  • Nizki obratovalni stroški in visoka učinkovitost v vseh točkah obratovanja
  • Regulacija Vitotronic z besedilnim in grafičnim prikazom za enostavno upravljanje
  • Pripravljena za povezavo na solarno napravo
  • Veliko udobje pri rokovanju z daljinskim upravljanjem via ViCare App, pametnim telefonom ali tablico
  • Subvencija Eko sklad pri posodabljanju do 3.200 €

Split toplotne črpalke so primerne tako za novogradnje kot posodobitve ogrevalnih sistemov.

Montažo in povezavo obeh enot v zaprt hladilni ssitem mora biti izveden s strani certificiranega strokovnega podjetja, saj se preverja tudi tesnost sistema.