Moderne Gasheizung - So funktioniert Brennwerttechnik

Učinkovito ogrevanje na plin, zahvaljujoč kondenzacijski tehniki  

Kondenzacijska tehnika ne izkorišča samo toplote, ki nastaja kot izmerjiva temperatura dimnih plinov pri zgorevanju plina (ogrevalna moč), temveč tudi dodatno vsebino pare, ki jo dimni plini vsebujejo (kondenzacijska moč). Kondenzacijski kotli so zmožni skoraj popolnoma odvzeti toploto dimnim plinom in jo pretvoriti v toploto za ogrevanje.

Kondenzacijski kotli razpolagajo z visoko zmogljivimi prenosniki toplote, ki poskrbijo, da dimni plini, preden se v dimniku ohladijo in izpuhtijo, ciljno kondenzirajo in nato to ustvarjeno kondenzacijsko toploto dodatno prenesejo v ogrevalni sistem.

S to tehnologijo doseže plinski kondenzacijski kotel normiran izkoristek do 98% (Hs). S tem deluje ogrevanje na plin, s kondenzacijskim kotlom, posebaj energijsko varčno, kar ugodno vpliva na okolje, kakor tudi na vašo denarnico. 

Ogrevalna moč (Hs)
Ogrevalna moč (Hs) je definirana pri popolnem zgorevanju prosto uporabljene toplote, vključno s kondenzacijsko toploto, ki se nahaja v pari ogrevalnih plinov.
Matrix-Gas-Brenner-XL.jpg

Plinski gorilnik MatriX

Plinski gorilnik MatriX predstavlja mejnik iz ogrevalne tehnike podjetja Viessmann. Zaradi uporabe mreže iz plemenitega jekla MatriX se odlikuje z dolgo dobo uporabe. Gorilnik ni občutljiv na visoke temperaturne obremenitve.

Plinski kondenzacijski kotli

Pri kondenzacijski tehniki se ne koristi le toplota, ki nastane pri zgorevanju kurilnega olja ali plina, temveč dodatno tudi toplota, ki ostane pri običajni ogrevalni tehniki neizkoriščena. Kondenzacijski kotli skoraj v popolnosti odvzemajo toploto, ki se nahaja v dimnih plinih, in jo dodatno pretvarjajo v ogrevalno toploto. Za to so kondenzacijski kotli Viessmann opremljeni s prenosniki toplote Inox-Radial iz plemenitega jekla, ki dimne pline pred odvajanjem v dimnik ohladijo do te mere, da v njih vsebovana vodna para načrtno kondenzira in se pridobljena toplota dodatno prenaša v ogrevalni sistem.