Vitomax 300-HW M92A – za temperature vtoka do 150 °C


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Zgorevanje z malo škodljivih snovi z nizkimi emisijami dušikovih oksidov
  • Varni odvod toplote; preprosta hidravlična vključitev
  • Nizke sevalne izgube zaradi optimalne toplotne izolacije
  • Stikalna omara Vitocontrol za vse za kotel specifične regulacijske in krmilne priprave
  • Dopusten v skladu z Direktivo o tlačni opremi 97/23/ES


Obratovanje z nizkimi emisijami daleč pod mejnimi vrednostmi

Vitomax 200-HW visokotlačni vročevodni kotel na olje/plin za temperature vtoka do 150 °C. Njegov obratovalni tlak sega od 6 do 16 bar. Toplotna moč je med 2,1 in 6 MW.

Optimalno dimenzioniranje plamenice omogoča obratovanje z nizkimi emisijami ob polnem bremenu in trajnem obratovanju. Emisije NOx pri obratovanju na plin trivlečnega kotla (serija Low-NOx) so pod 70mg/Nm³, pri obratovanju na olje pod 150 mg/Nm³.

Za kotel Vitomax minimalen volumski pretok ogrevalne vode ni potreben:
Obširne vodne stene in velika količina vode skrbijo za dobro lastno cirkulacijo.

Dodatne kotlovske črpalke niso potrebne, kar občutno olajša hidravlično vključitev.


Konstrukcija za preprosto vzdrževanje

Kot vsi kotli serije Vitomax ima tudi Vitomax 300-HW številne kontrolne in revizijske odprtine. S tem proizvajalci toplote Vitomax izpolnjujejo vse pogoje za čim daljše roke za preglede.

Zasučna vrata kotla z enostavnim odpiranjem olajšajo vzdrževanje in čiščenje. Komponent, kot so plinske armature ali gorilniki, ni treba demontirati. To dejstvo prispeva k nizkim obratovalnim stroškom.

Zaradi vodno hlajenih uvodnic gorilnika niso več potrebni postopki sušenja za obzidave, kar občutno skrajša čas za izročitev v obratovanje.

Kontakt

Kontaktna oseba

Pristojen inženir za prodajo in načrtovanje vam bo z veseljem pomagal in vam svetoval.

g. Branko Perkovič

+386 2 480 55 69 Pošiljanje elektronske pošte

Podobni proizvodi