Vitomax 300-LW M82A – za vročo vodo do 120 °C


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Zgorevanje z malo škodljivih snovi z nizkimi emisijami dušikovih oksidov
  • Varni odvod toplote; preprosta hidravlična vključitev
  • Nizke sevalne izgube zaradi optimalne toplotne izolacije
  • Stikalna omara Vitocontrol za vse za kotel specifične regulacijske in krmilne priprave
  • Dopusten v skladu z Direktivo o tlačni opremi 97/23/ES ali Direktivo o plinskih napravah 90/396/EGS


Vročevodni kotel v izvedbi Low-NOx

Vitomax 300-LW M82A je nizkotlačni vročevodni kotel za temperature vtoka do 120 °C, obratovalnim tlakom 6, 10 in 16 bar ter toplotno močjo od 2,1 do 6,0 MW.

Trivlečni kotel (serija LowNOx) odlikuje nizka obremenitev gorilnega zgorevalnega prostora z zgorevanjem z malo škodljivih snovi in nizkimi emisijami dušikovih oksidov. Pri obratovanju na plin so emisije NOx pod 70mg/Nm³, pri obratovanju na olje pod 150 mg/Nm³.

Neodvisno od uporabljenega goriva zagotavlja moč od 2,1 do 6,0 MW brez reduciranjem moči.

Obširne vodne stene in velika količina vode skrbijo za dobro lastno cirkulacijo in varno odvajanje toplote.

Dodatne kotlovske črpalke niso potrebne, kar občutno olajša hidravlično vključitev.

Nizki upori na strani ogrevalnih plinov zaradi optimalne oblike ogrevalnih površin in dimne cevi.


Čas je denar

To še posebej velja za industrijske in gospodarske obrate, kjer morajo biti ogrevalne centrale pogosto pripravljene za obratovanje v najkrajšem možnem času, da se tako pravočasno zagotovi toplota za proizvodnjo.

Konfekcionirana oprema za zaščito do 110 °C in 120 °C zmanjša čas načrtovanja in zniža stroške.

Zaradi vodno hlajenih uvodnic gorilnika niso več potrebni postopki sušenja za obzidave, kar občutno skrajša čas za izročitev v obratovanje.

Kontakt

Kontaktna oseba

Pristojen inženir za prodajo in načrtovanje vam bo z veseljem pomagal in vam svetoval.

g. Branko Perkovič

+386 2 480 55 69 Pošiljanje elektronske pošte