Vitomax 300-LT M343B – za temperature vtoka do 110 °C


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Pretvorba uporabljene energije do 96 %
  • Kondenzacijska tehnika poveča energijski doprinos za do 10 %
  • Varčna poraba energije zaradi obratovanja s postopoma znižano temperaturo kotlovne vode
  • Stikalna omara Vitocontrol za vse za kotel specifične regulacijske in krmilne priprave
  • Dopusten v skladu z Direktivo o plinskih napravah 2009/142/ES (po posamičnem prevzemu tudi v skladu z Direktivo o tlačni opremi 97/23/ES)


Ta kotel postavlja nova merila

Vročevodni kotel Vitomax 300-LT v območju moči do 6 MW postavlja nova merila: Nizkotemperaturni trivlečni kotel z večslojnimi konvektivnimi ogrevalnimi površinami iz cevi Duplex in nizko obremenitvijo gorilnega prostora omogoča temperature vtoka do 120 °C.

Cevi duplex tako omogočajo zelo nizke temperature vtoka (38 °C pri obratovanju na olje, 45 °C pri obratovanju na plin).

Že tako velik normiran izkoristek je z dopolnitvijo s prenosnikom toplote dimni plini/voda Vitotrans 300 mogoče še povečati.

Ta ogrevalni kotel odlikujejo nizke emisije škodljivih snovi kot tudi njegovo preprosto vzdrževanje.

Poleg odlične tehnologije je tudi oblika ogrevalnega kotla prejela odliko: leta 2014 je podjetje za kotel prejelo nagrado German Design Award GOLD.


Enostavna hidravlična vključitev

Pri kotlu Vitomax 300-LT minimalen volumski pretok ogrevalne vode ni potreben. Obširne vodne stene in velika količina vode skrbijo za dobro lastno cirkulacijo in varno odvajanje toplote.

Dodatne kotlovske črpalke niso potrebne, kar občutno olajša hidravlično vključitev.

Konfekcionirana oprema za zaščito pri 110 °C in 120 °C zmanjša čas načrtovanja in zniža stroške.

Kontakt

Kontaktna oseba

Pristojen inženir za prodajo in načrtovanje vam bo z veseljem pomagal in vam svetoval.

g. Branko Perkovič

+386 2 480 55 69 Pošiljanje elektronske pošte