Vitomax 200-LW M62A – obratovalni tlak do 16 bar


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Zgorevanje z malo škodljivih snovi z nizkimi emisijami dušikovih oksidov
  • Varni odvod toplote; preprosta hidravlična vključitev
  • Nizke sevalne izgube zaradi optimalne toplotne izolacije
  • Stikalna omara Vitocontrol za vse za kotel specifične regulacijske in krmilne priprave
  • Dopusten v skladu z Direktivo o tlačni opremi 97/23/ES ali Direktivo o plinskih napravah 90/396/EGS


Vročevodni kotel do temperature vtoka 120 °C

Vitomax 200-LW tip M62A je vročevodni kotel za temperature vtoka do 120 °C. Njegov zanesljiv obratovalni tlak je 6, 10 in 16 bar, toplotna moč pa od 2,3 do 6,0 MW.

Za hitro montažo in izročitev v obratovanje podjetje Viessmann celotne vročevodne naprave Vitomax ponuja kot predmontirane sisteme.


Po meri in z ustreznimi komponentami

Viessmann tudi za te naprave (110 °C ali 120 °C) nudi usklajen pribor. Na primer priprave za rekuperacijo toplote, za porazdelitev toplote in sisteme za vzdrževanje tlaka.

Kontaktna oseba

Kontakt

Pristojen inženir za prodajo in načrtovanje vam bo z veseljem pomagal in vam svetoval.

g. Branko Perkovič

+386 2 480 55 69 Pošiljanje elektronske pošte