Vitobloc 200 tip EM-50/81


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Gospodarno proizvajanje električne energije in toplote za lastno porabo
  • Gotovo ožičena in tovarniško preverjena
  • Štiricilindrski plinski Ottov motor z mirnim tekom (možen biološki zemeljski plin)
  • Priznani sistemi daljinskega nadzora preko spletnega brskalnika


Zanesljiva tehnika

Viessmann naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) Vitobloc 200 so sistemi, pripravljeni za obratovanje. Na enotnem okvirju so nameščeni motor, generator, zvočno izolirano ohišje in regulacija.

Naprave SPTE so idealne pri stalni potrebi po toploti, če je na voljo dolg obratovalni čas za proizvajanje električne energije. To velja na primer za hotele, stanovanjske objekte s 30 do 50 stanovanji, počitniška naselja, kopališča, nakupovalna središča ter v industrijskih, trgovskih in gospodarskih obratih.

Moduli SPTE Vitobloc 200 EM-50/81 zagotavljajo 50 kWel in 81 kWth. S priklopljenim kondenzacijskim prenosnikom toplote se ogrevalnemu sistemu lahko dovaja dodatnih 16 kWth.


Velika gospodarnost zaradi dolgih intervalov vzdrževanja

Daljši intervali vzdrževanja zaradi integriranega dovoda mazalnega olja zmanjšajo obratovalne stroške in čase mirovanja. V celoti za priključitev pripravljene in tovarniško testirane enote zagotavljajo minimalne instalacijske posege in preverjene vrednosti moči.

Svetovanje

Partnerji v vaši bližini

Viessmannovi strokovni partnerji v vaši bližini vam nudijo brezplačno, neobvezujoče in individualno svetovanje.


Subvencioniranje

*Napotek glede vloge za subvencioniranje

Informacije in podatki, objavljeni preko spletnega povpraševanja, so skrbno izdelani. Vendar ne moremo jamčiti za pravilnost in popolnost podatkov. Merodajni so izključno veljavni zakoni, uredbe in direktive - pravno zavezujoče podatke dobite pri posameznih navedenih institucijah.

Zakonita pravica do subvencije ne obstaja. Izjeme lahko izhajajo iz zakonskih določil, npr. glede povračil za napajanje v omrežje po zakonu o obnovljivih energetskih virih in zakonu o soproizvodnji toplotne in električne energije.

Dodelitev subvencijskih sredstev lahko odobri izključno posamezen pristojni urad v okviru svojih razpoložljivih sredstev.

Prerez proizvoda

Vitobloc-200_EM-50-70-140-Schnitt.png