Srce SPTE naprave: plinski Otto motor

Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) - gospodarna proizvodnja toplote in elektrike

Plinska SPTE naprava proizvaja hkrati toploto in električno energijo. S svojo zmogljivostjo je primerna za stanovanjske zgradbe in večje objekte. Na topli strani deluje SPTE naprava paralelno z ogrevalnim kotlom. Oba proizvajalca toplote sta priključena v sistem ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode.  

Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije za obratovanje z zemeljskim plinom

Z več kot 25 let izkušenj na tem področju proizvodov podjetje Viessmann nudi učinkovite sisteme obratovanja na plin za soproizvodnjo toplote in električne energije. Poleg serijskih proizvodov podjetje ponuja tudi naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote, ki so posebej prilagojene posameznim potrebam strank.