Vitobloc 200 tip EM-6/15 - naprava SPTE začetnega razreda


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Gospodarno proizvajanje električne energije in toplote za lastno porabo
  • Gotovo ožičena in tovarniško preverjena
  • Tricilindrski plinski motor z mirnim tekom
  • Interval vzdrževanja: 6000 obratovalnih ur brez dolivanja olja
  • Privlačni programi subvencioniranja (predvsem v Nemčiji)
  • Razred energijske učinkovitosti: A++


Košček neodvisnosti

Mini naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije Vitobloc 200 EM-6/15 uporabniku prinesejo neodvisnost od javnih podjetij za oskrbo z električno energijo. Naprava SPTE sočasno proizvaja električno energijo in toploto. Električni tok lahko porabite sami ali pa ga proti plačilu oddajate v javno omrežje. S toploto se ogreva.

Mini naprave SPTE so idealne za majhne gospodarske obrate, hotele, gostinske objekte, avtohiše, vrtnarije, kopališča in večstanovanjske objekte. Kompaktni moduli SPTE zagotavljajo 6 kWel in 14,8 kWth. Z integrirano kondenzacijsko tehniko se do 94 odstotkov uporabljenega goriva pretvori v energijo.


Velika gospodarnost

Tovarniško so moduli Vitobloc 200 opremljeni z obsežno tehnično opremo. Sem sodijo števci električnega toka in elastične povezave za plin, odpadni plin, odvodni zrak in ogrevalno vodo. To prihrani čas in stroške pri projektiranju, montaži in izročitvi v obratovanje.

Interval vzdrževanje znaša 6000 ur brez dolivanja olja. Tako je na leto potrebno le eno servisiranje.

Svetovanje

Partnerji v vaši bližini

Viessmannovi strokovni partnerji v vaši bližini vam nudijo brezplačno, neobvezujoče in individualno svetovanje.


Subvencioniranje

*Napotek glede vloge za subvencioniranje

Informacije in podatki, objavljeni preko spletnega povpraševanja, so skrbno izdelani. Vendar ne moremo jamčiti za pravilnost in popolnost podatkov. Merodajni so izključno veljavni zakoni, uredbe in direktive - pravno zavezujoče podatke dobite pri posameznih navedenih institucijah.

Zakonita pravica do subvencije ne obstaja. Izjeme lahko izhajajo iz zakonskih določil, npr. glede povračil za napajanje v omrežje po zakonu o obnovljivih energetskih virih in zakonu o soproizvodnji toplotne in električne energije.

Dodelitev subvencijskih sredstev lahko odobri izključno posamezen pristojni urad v okviru svojih razpoložljivih sredstev.

Prerez proizvoda

Vitobloc-200_EM-6-9-Schnitt.png