Das Herzstück des BHKW: der gasbetriebene Ottomotor.

Po meri narejeni energijski koncepti za uporabo v področjih srednjih moči

Naprava za soproizvodnjo toplotne in električne energije (SPTE naprava), ki obratuje na plin, proizvaja istočasno toploto in elektriko. S svojo zmogljivostjo je primerna za stanovanjske kakor tudi gospodarske objekte. Na toplotni strani deluje SPTE naprava paralelno s kotlom za ogrevanje. Oba proizvajalca toplote sta priklopljena na ogrevalno napravo za ogrevanje ogrevalne in sanitarne vode.