Velike toplotne črpalke

Naravna toplota je sodobna in gospodarna alternativa fosilnim gorivom. Je brezplačna in zagotavlja neodvisnost od oskrbe z oljem in plinom. S toplotno črpalko je mogoče pokriti 80 % celotne potrebe po energiji s koriščenjem energije iz narave, kar je izjemno učinkovito in okolju prijazno.