Soproizvodnja toplote in električne energije icon-gas.png

Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) do 530 kWel in 660 kWth. Z več kot 25 let izkušenj na tem področju proizvodov podjetje Viessmann nudi učinkovite sisteme z obratovanjem na plin za soproizvodnjo električne energije in toplote. Poleg serijskih proizvodov podjetje ponuja tudi naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote, ki so posebej prilagojene posameznim potrebam strank.