Soproizvodnja toplote in električne energije icon-gas.png

Z več kot 25 let izkušenj na tem področju proizvodov podjetje Viessmann nudi učinkovite sisteme obratovanja na plin za soproizvodnjo toplote in električne energije. Poleg serijskih proizvodov podjetje ponuja tudi naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote, ki so posebej prilagojene posameznim potrebam strank.