Smart Home - inteligenten dom

V času digitalizacije je en pojem vedno znova omenjan: Smart Home. Vendar ga ni mogoče enotno definirati. Pod pojmom Smart Home večina ljudi razume pametno hišo, v kateri predmeti med seboj komunicirajo in jih je možno krmiliti z internetno sposobnimi napravami, kot so pametni telefoni, tablice in govorni asistenti. Smart Home deluje, poenostavljeno povedano, po načelu: vnos, obdelava in izdaja.

 

Tako deluje Smart Home

Tako deluje Smart Home

Kakšno je delovanje Smart Homa v praksi, se lahko najbolje razloži na primeru Viessmannove aplikacije ViCare.

Vnos: s pomočjo pametnega telefona ali tablice se zažene aplikacija. Odpre se uporabniška površina in prikažejo se številne funkcije, med drugim nastavitev želene temperature.Ko uporabnik aplikacije pritisne na ustrezno upravljalno področje, se izda ukaz.

Obdelava: Del vsakega pametnega doma je tako imenovan
Smart Home nadzorni center, v primeru ViCare App se imenuje internetni vmesnik. Ukaz, ki je bil izdan preko WLAN-a (doseže se naj želena temperatura) prejme in obdela nadzorni center. Ob WLAN obstajajo za uporabo Smart Home priprav tudi drugi standardi prenosa, kot so Bluetooth, Z-Wave in KNX, pri čemer zadnji deluje vodniško povezano.

Izdaja: Po obdelavi sledi izvedba ukaza preko izdajne naprave. Ta je v tem primeru ogrevalna naprava, ki k ogrevalnim telesom transportira toliko ogrevalne vode, da je dosežena želena temperatura. Odvisno od uporabljene izdajne naprave se uporabnika obvešča o rezultatu ukaza.

Prednosti, ki jih nudi Smart Home

Ob zgoraj navedenem primeru se v praksi najdejo tudi druga področja uporabe za Smart Home naprave, npr. za svetila, glasbene naprave ali vhodna vrata. Nadaljnji primer so robotski sesalniki, pametni pralni stroji, nadzorne kamere in celo kavni avtomati. Z uporabo zasledujejo lastniki hiš več ciljev, najpomembnejši med njimi pa so varčevanje z energijo, povečanje udobja in varnost.

ViCare App za pametni telefon

Kako s Smart Home varčujemo z energijo

Obstaja več možnosti varčevanja z energijo. Ena od njih je uporaba pametne in učinkovite ogrevalne tehnike. Na tem področju je varčevalni potencial ogromen, ker se največji del potrebe po energiji v gospodinjstvu porabi za proizvajanje toplote.

Pametne ogrevalne sisteme podjetja Viessmann ne odlikujejo le visoki izkoristki in dolga življenjska doba, temveč tudi to, da so zasnovani za uporabo v Smart Home. Mnogi ogrevalni sistemi se lahko z nekaj vmesniki povežejo z internetom in tako spremenijo v digitalni ogrevalni sistem. Pogoj za to je na eni strani vgradnja internetnega vmesnika (Vitoconnect ali Vitocom 100), na drugi strani pa instalacija aplikacije za krmiljenje ogrevanja (ViCare ali Vitotrol).

Daljinsko krmiljenje preko aplikacije

S pametnim telefonom ali tablico lahko lastnik naprave intuitivno upravlja ogrevalno napravo in ogrevalno moč prilagodi svoji potrebi po toploti. Številni načini, ko je funkcija pomočnika pri različnih preklopnih časih za vsak dan ali način odsotnosti, pomagajo dolgotrajno zmanjšati stroške za energijo. Varčevanje z energijo je seveda možno tudi s pametnim sistemom osvetljave. Ta npr. skrbi za to, da je osvetljava vklopljena le takrat, ko so stanovalci prisotni. Ob odsotnosti stanovalcev se osvetljava avtomatsko izklopi.

SmartHome sredi narave

Večje udobje preko daljinskega upravljanja

Ob prihranku stroškov Smart Home poveča tudi udobje upravljanja, kajti mnoga dejanja niso več potrebna. Za nastavitev želene temperature stanovalcem ni treba več obračati gumbov na termostatu. Če želite, da ostanejo prostori nenačrtovano dalj časa topli, zadostuje en sam ukaz preko pametnega telefona.

Če ste veliko na poti in se pri tem ne želite odreči toplotnemu udobju ob vaši vrnitvi domov, je za vas optimalna rešitev krajevno in časovno neodvisno daljinsko upravljanje preko pametnega telefona. Alternativno se lahko ogrevalnatehnika kombinira z drugimi Smart Home sistemi, ki podpirajo tako imenovano funkcijo geolokacije. Na osnovi GPS podatkov povezanih preko pametnih telefonov sistem prepozna trenutno lokacijo stanovalcev. Če se približujejo domu, se prostori avtomatsko ogrejejo na njihovo želeno temperaturo.

Za vsako priložnost primeren program

Povečanje udobja je možno tudi z drugimi Smart Home sistemi na področju razsvetljave in
zabave. Razsvetljavo je možno krmiliti glede na potrebo z enim samim ukazom. Zatemnjena
svetloba za večer ob televizorju ali svetla luč za branje, vse to deluje na primer preko govorjenih ukazov. Tudi glasbeni sistem ali televizor je možno nastaviti tako, da ob vsaki priložnosti predvaja ustrezno skladbo oz. ustrezen program. Da to vse poteka nemoteno, se morajo ukazi v naprej postaviti enoznačno.

Varnost z inteligentnimi Smart Home sistemi

Ob prihranku stroškov in povečanju udobja povečajo Smart Home sistemi, kot je pametno, digitalno ogrevanje, tudi obratovalno varnost. V primeru ogrevanja premišljeni uporabniški programi, kot so ViCare in Vitotrol tekoče obveščajo stanovalce in jih pravočasno opozorijo, ko je potrebno ukrepati. Če naprava obratuje optimalno, se ozadje aplikacije obarva zeleno. Rumeno polje nakazuje, da je potrebno vzdrževanje. Pri rdeči se avtomatsko vzpostavi stik s
strokovnjakom. Na ta način se tveganje izpada v ogrevalni sezoni zmanjša na minimum.

Za večjo varnost skrbijo tudi drugi Smart Home sistemi. Tako se lahko npr. vrata in okna opremijo s senzorji. Če pride do nenavadnega, sunkovitega giba, se sproži alarm. Istočasno prejme lastnik sporočilo na svoj pametni telefon in lahko hitro ukrepa. Tudi nadzorne kamere se lahko inteligentno mrežno povežejo. Uporabnik jih lahko daljinsko aktivira in preverja, ali je doma vse v redu. Pametni osvetljevalni sistemi za območje vhoda varujejo pred spotikom in sočasno odvračajo vlomilce.

Izčrpne informacije o uporabniških programihpodjetja Viessmann najdete na strani Upravljanje Viessmann ogrevanja in Apps. Tam boste tudi našli, zakaj aplikacije niso pomembne le za končne uporabnike, temveč tudi za naše strokovne partnerje.