Vitocrossal 300 CT3B - vrhunski razred za gospodarske obrate in skupnosti


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

Pretvorba uporabljene energije v toploto do 98 odstotkov
- zanesljivo obratovanje in dolga doba uporabe zaradi nerjavečega prenosnika toplote Inox-Crossal
- samočistilni učinek prenosnika toplote zaradi gladkih površin iz plemenitega jekla
- alternativno dobavljiv z gorilnikom ELCO ali plinskim nadtlačnim gorilnikom Weishaupt
- dva nastavka povratka za kondenzacijsko optimirano hidravlično priključitev


Kondenzacijska tehnika do 314 kW

Vitocrossal 300 CT3B je plinski kondenzacijski kotel s površino prenosnika toplote Inox-Crossal in sevalnim MatriX gorilnikom.

Gorilnik zagotavlja moč do 314 kW in v odvisnosti od potrebe prilagodi proizvajanje toplote energetsko varčno med 30 in 100 odstotki. Nadaljnje značilnosti so izredno tiho, gospodarno in okolju prijazno obratovanje.

Alternativno se lahko kotel dobavi z gorilnikom ELCO ali s plinskimi nadtlačnimi gorilniki Weishaupt.

Zasnova površin prenosnika toplote v kotlu Vitocrossal 300 omogoča veliko zmogljivost pri majhnih dimenzijah in teži.

Za enostaven vnos se lahko kondenzacijski kotel dobavi v dveh delih.


Udobna regulacija Vitotronic

Uporabniku naprave in strokovnemu podjetju se enostavno upravljanje z regulacijo Vitotronic v enaki meri obrestuje: krmilni meni je urejen logično in lahko razumljivo, osvetljen, kontrasten in enostavno berljiv.

Funkcija pomoči v primeru dvoma pokaže nadaljnje korake za vnos. Grafični uporabniški vmesnik služi tudi za prikaz ogrevalnih krivulj in solarnega donosa priključenega termičnega solarnega sistema.

Beratung - kostenlos & unverbindlich

Partner vor Ort

Eine individuelle Beratung erhalten Sie bei Ihrem Viessmann Fachpartner vor Ort. Bitte geben Sie für die Suche Ihre Postleitzahl, für genauere Treffer Ihre komplette Anschrift ein.

Svetovanje

Partnerji v vaši bližini

Viessmannovi strokovni partnerji v vaši bližini vam nudijo brezplačno, neobvezujoče in individualno svetovanje.


Mit ELCO oder Weishaupt Gas-Gebläsebrennern erhältlich

Der Vitocrossal 300, Typ CT3B ist ein bodenstehender Gas-Brennwertkessel mit Inox-Crossal-Wärmetauscherfläche. Die Gas-Brennwertkessel Vitocrossal 300 sind ab Werk mit ELCO oder Weishaupt Gas-Gebläsebrennern erhältlich.

Ausgereifte Brennwerttechnik

Die Konstruktion der Inox-Crossal-Wärmetauscherflächen ermöglicht hohe Leistungen des Vitocrossal 300 bei weiterhin moderaten Abmessungen und geringem Gewicht. Darüber hinaus kann der Vitocrossal 300 in zwei Teile zerlegt angeliefert werden, was die Einbringung erleichtert.

Die hochwirksame Wärmeübertragung und die hohe Kondensationsrate ermöglichen Norm-Nutzungsgrade bis 98 % (Hs). Diese hohen Norm-Nutzungsgrade werden durch das Kreuzstromprinzip von Heizgas und Kesselwasser sowie die intensive Verwirbelung der Heizgase durch die Heizfläche erreicht.

Beim Vitocrossal 300 ist durch den zweiten Rücklaufstutzen eine für die Brennwertnutzung besonders günstige hydraulische Anbindung möglich.

Komfortable und leistungsstarke Regelung Vitotronic mit Farb-Touch-Display

Komfortable und leistungsstarke Regelung Vitotronic

Die Vitotronic Regelung mit großem Farb-Touch-Display erlaubt eine schnelle Inbetriebnahme mittels Assistenzfunktion sowie eine einfache Bedienung. Über die integrierte LAN-Schnittstelle lässt sich der Kessel zur Fernüberwachung direkt mit dem Internet verbinden. Das Service-Tool Vitosoft 300 kommuniziert direkt per WLAN. Über das Energie-Cockpit der Regelung lassen sich die Energieverbräuche transparent visualisieren.

Aufeinander abgestimmt: Systemtechnik

Aufeinander abgestimmt: Systemtechnik

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Entsprechend dieses Grundsatzes bietet Viessmann nicht nur einzelne Heizungskomponenten, die die hohen Viessmann Standards in puncto Qualität, Zuverlässigkeit und Effektivität erfüllen. Sämtliche Produkte sind vielmehr eingebunden in ein abgestimmtes Komplettsystem, in dem alle Bauteile genau zueinander passen. Denn nur das perfekte Zusammenspiel systemintegrierter Komponenten schöpft das ganze Leistungspotenzial innovativer Spitzentechnik aus.

Die Viessmann Systemtechnik umfasst alles, was eine zuverlässige und wirtschaftliche Heizung ausmacht. Die Vitotronic Regelung mit Funk-Fernbedienung genauso wie leistungsfähige Vitocell Warmwasserspeicher für besten Warmwasserkomfort bis hin zu hochwertigen Solaranlagen zur kostensparenden Heizungsunterstützung.

warmwasserspeicher.jpg

Med seboj usklajeno: Sistemska tehnika

"Celota je več, kot le vsota posameznih delov". V skladu s tem načelom podjetje Viessmann ne ponuja le posameznih ogrevalnih komponent, ki izpolnjujejo visoke Viessmannove standarde glede kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti. Prav nasprotno, vsi naši proizvodi so vključeni v usklajen celostni sistem, v katerem se vsaka komponenta do potankosti prilega vsem drugim komponentam. Kajti le do popolnosti razdelano součinkovanje v sistem integriranih komponent lahko izkoristi celoten zmogljivostni potencial inovativne vrhunske tehnike.

Viessmannova sistemska tehnika zajema vse, s čimer se ponaša zanesljivo in gospodarno ogrevanje. Od regulacije Vitotronic z brezžičnim daljinskim upravljanjem preko zmogljivih ogrevalnikov sanitarne vode Vitocell za največje udobje tople vode pa vse do kakovostnih solarnih sistemov za varčno podporo ogrevanja.