Vitocrossal 200 CM2 - univerzalna rešitev za novogradnje in posodabljanje


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Plinski kondenzacijski kotel, 400 do 620 kW
  • Samočistilni učinek zaradi gladke površine iz plemenitega jekla
  • Po izbiri obratovanje odvisno ali neodvisno od zraka v prostoru
  • Vsi hidravlični priključki kotla se lahko montirajo od zgoraj
  • Enostavno upravljanje regulacije Vitotronic z besedilnim in grafičnim prikazom


Za enokotlovne in večkotlovne naprave

Vitocrossal 200 CM2 je univerzalno uporaben plinski kondenzacijski kotel. Pri temperaturi ogrevalne vode 50/30 °C znaša njegova moč 400 do 620 kW, pri 80/60 °C pa od 370 do 575 kW.

Kot enokotlovna ali večkotlovna naprava je enako primeren za stanovanjske zgradbe in industrijske obrate kot tudi za lokalna ogrevalna omrežja ter večje javne zgradbe in gospodarske obrate.

Poseduje površino prenosnika toplote Inox-Crossal z robustnim sevalnim MatriX gorilnikom. Modulacijsko območje od 20 do 100 odstotkov omogoča varčno porabo energije.

Vitocrossal 200 lahko obratuje tako odvisno kot tudi neodvisno od zraka v prostoru.


Udobna in zmogljiva regulacija

Za gospodarno in zanesljivo obratovanje ogrevalnega sistema skrbi komunikativen digitalni regulacijski sistem Vitotronic 300, ki je za udobno upravljanje nameščen stransko na kotlu.

Krmilijo se lahko do štirje ogrevalni kotli s postopoma znižano temperaturo kotlovne vode ter sistemi z enim ali dvema ogrevalnima krogotokoma z opcijskimi mešalnimi ventili.

Beratung - kostenlos & unverbindlich

Partner vor Ort

Eine individuelle Beratung erhalten Sie bei Ihrem Viessmann Fachpartner vor Ort. Bitte geben Sie für die Suche Ihre Postleitzahl, für genauere Treffer Ihre komplette Anschrift ein.

Svetovanje

Partnerji v vaši bližini

Viessmannovi strokovni partnerji v vaši bližini vam nudijo brezplačno, neobvezujoče in individualno svetovanje.


Vielseitig einsetzbar

Der Vitocrossal 200, Typ CM2 ist ein bodenstehender Gas-Brennwertkessel, erhältlich von 400 bis 620 kW. Als Einkessel- oder Mehrkesselanlage ist er für Wohnanlagen genauso geeignet wie für Nahwärmenetze, größere öffentliche und gewerbliche Gebäude und industrielle Anlagen.

Ausgereifte Brennwerttechnik

Die Inox-Crossal-Heizfläche aus Edelstahl Rostfrei bietet für die Brennwertnutzung ideale Voraussetzungen. Die glatte Edelstahlheizfläche lässt das in der Brennwertnutzung anfallende Kondenswasser einfach nach unten abfließen. Das bewirkt in Verbindung mit der glatten Edelstahloberfläche einen permanenten Selbstreinigungseffekt – was die hohe Brennwertnutzung auf Dauer sicherstellt, die Nutzungsdauer erhöht und den Wartungsaufwand verringert.

Die hochwirksame Wärmeübertragung und die hohe Kondensationsrate ermöglichen Norm-Nutzungsgrade bis 98 % (Hs).

Raumluftunabhängiger Betrieb

Der raumluftunabhängige Betrieb ist möglich und erlaubt eine flexible Aufstellung des Brennwertkessels innerhalb des Gebäudes.

Komfortable und leistungsstarke Regelung Vitotronic mit Farb-Touch-Display

Komfortable und leistungsstarke Regelung Vitotronic

Die Vitotronic Regelung mit großem Farb-Touch-Display erlaubt eine schnelle Inbetriebnahme mittels Assistenzfunktion sowie eine einfache Bedienung. Über die integrierte LAN-Schnittstelle lässt sich der Kessel zur Fernüberwachung direkt mit dem Internet verbinden. Das Service-Tool Vitosoft 300 kommuniziert direkt per WLAN. Über das Energie-Cockpit der Regelung lassen sich die Energieverbräuche transparent visualisieren.

MatriX-Zylinderbrenner

Die Gas-Brennwertkessel Vitocrossal 200 sind ab Werk mit einem MatriX-Zylinderbrenner, Modulationsbereich 20 bis 100 Prozent, erhältlich.

MatriX-Zylinderbrenner
warmwasserspeicher.jpg

Med seboj usklajeno: Sistemska tehnika

"Celota je več, kot le vsota posameznih delov". V skladu s tem načelom podjetje Viessmann ne ponuja le posameznih ogrevalnih komponent, ki izpolnjujejo visoke Viessmannove standarde glede kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti. Prav nasprotno, vsi naši proizvodi so vključeni v usklajen celostni sistem, v katerem se vsaka komponenta do potankosti prilega vsem drugim komponentam. Kajti le do popolnosti razdelano součinkovanje v sistem integriranih komponent lahko izkoristi celoten zmogljivostni potencial inovativne vrhunske tehnike.

Viessmannova sistemska tehnika zajema vse, s čimer se ponaša zanesljivo in gospodarno ogrevanje. Od regulacije Vitotronic z brezžičnim daljinskim upravljanjem preko zmogljivih ogrevalnikov sanitarne vode Vitocell za največje udobje tople vode pa vse do kakovostnih solarnih sistemov za varčno podporo ogrevanja.