Vitocrossal 200 CM2 - univerzalna rešitev za novogradnje in posodabljanje


Naslednje prednosti se vam bodo obrestovale

  • Plinski kondenzacijski kotel, 400 do 620 kW
  • Samočistilni učinek zaradi gladke površine iz plemenitega jekla
  • Po izbiri obratovanje odvisno ali neodvisno od zraka v prostoru
  • Vsi hidravlični priključki kotla se lahko montirajo od zgoraj
  • Enostavno upravljanje regulacije Vitotronic z besedilnim in grafičnim prikazom


Za enokotlovne in večkotlovne naprave

Vitocrossal 200 CM2 je univerzalno uporaben plinski kondenzacijski kotel. Pri temperaturi ogrevalne vode 50/30 °C znaša njegova moč 400 do 620 kW, pri 80/60 °C pa od 370 do 575 kW.

Kot enokotlovna ali večkotlovna naprava je enako primeren za stanovanjske zgradbe in industrijske obrate kot tudi za lokalna ogrevalna omrežja ter večje javne zgradbe in gospodarske obrate.

Poseduje površino prenosnika toplote Inox-Crossal z robustnim sevalnim MatriX gorilnikom. Modulacijsko območje od 20 do 100 odstotkov omogoča varčno porabo energije.

Vitocrossal 200 lahko obratuje tako odvisno kot tudi neodvisno od zraka v prostoru.


Udobna in zmogljiva regulacija

Za gospodarno in zanesljivo obratovanje ogrevalnega sistema skrbi komunikativen digitalni regulacijski sistem Vitotronic 300, ki je za udobno upravljanje nameščen stransko na kotlu.

Krmilijo se lahko do štirje ogrevalni kotli s postopoma znižano temperaturo kotlovne vode ter sistemi z enim ali dvema ogrevalnima krogotokoma z opcijskimi mešalnimi ventili.

Svetovanje

Partnerji v vaši bližini

Viessmannovi strokovni partnerji v vaši bližini vam nudijo brezplačno, neobvezujoče in individualno svetovanje.


Prerez proizvoda

Pregled

Zmogljivost (kW)
400 do 620 kW
Normiran izkoristek
97 % (Hs)/108 % (Hi)
Energieeffizienzklasse
-
Gorivo
icon-gas.png
Zemeljski plin E in utekočinjen plin P
Področje uporabe
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Velike stanovanjske zgradbe, gospodarski obrat, občine, novogradnja in posodabljanje
Upravljanje
Zmogljiva regulacija Vitotronic 300, mogoče je krmiliti do štiri ogrevalne kotle s postopoma znižano temperaturo kotlovne vode ter naprave z enim in dvema ogrevalnima krogoma z opcijskim mešalnim ventilom.
Ogrevanje sanitarne vode
Potreben(-ni) je/so dodatni ogrevalnik(-i) sanitarne vode, da je zagotovljeno veliko udobje tople vode
Dodatne značilnosti
Z moduliranim cilindričnim MatriX gorilnikom
Vitocrossal-200_CM2-620-kW-Schnitt.png

warmwasserspeicher.jpg

Med seboj usklajeno: Sistemska tehnika

"Celota je več, kot le vsota posameznih delov". V skladu s tem načelom podjetje Viessmann ne ponuja le posameznih ogrevalnih komponent, ki izpolnjujejo visoke Viessmannove standarde glede kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti. Prav nasprotno, vsi naši proizvodi so vključeni v usklajen celostni sistem, v katerem se vsaka komponenta do potankosti prilega vsem drugim komponentam. Kajti le do popolnosti razdelano součinkovanje v sistem integriranih komponent lahko izkoristi celoten zmogljivostni potencial inovativne vrhunske tehnike.

Viessmannova sistemska tehnika zajema vse, s čimer se ponaša zanesljivo in gospodarno ogrevanje. Od regulacije Vitotronic z brezžičnim daljinskim upravljanjem preko zmogljivih ogrevalnikov sanitarne vode Vitocell za največje udobje tople vode pa vse do kakovostnih solarnih sistemov za varčno podporo ogrevanja.