Hibridno ogrevanje – kombinacija različnih virov energije

Kdor gradi novogradnjo ali želi posodobiti ogrevanje, stoji velikokrat pred vprašanjem - kateri proizvajalec toplote pride v poštev pri meni? S katerim gorivom želim ogrevati?

V okviru posodobitve ogrevalnega sistema se uporabniki pogosto znajdejo pred težko odločitvijo, kateri energent naj izberejo. Ker doseže proizvajalec toplote uporabno vrednost tudi do več kot 20 let, se zaradi gibanja cen različnih energentov v zadnjih letih, pogosto odločitev za posodbljanje ogrevalnega sistema po nepotrebnem prestavi za nedoločen čas.

Izhod iz te situacije nudijo sistemi, ki se napajajo iz različnih virov energije. Takšni sistemi so n.pr. bivalentni sistemi s toplotno črpalko. Pod izrazom bivalentno ogrevanje, razumemo ogrevalne naprave s toplotno črpalko na elektriko v kombinaciji z minimalno enim fosilnim proizvajalcem toplote in nadrejeno regulacijo.

Gas-Hybrid-Kompaktgerät Vitocaldens 222-F

Način delovanja hibridnega sistema

V tekočem obratovanju toplotna črpalka v visokem deležu pokriva osnovno breme z brezplačno energijo iz okolja. Zunanja enota odvzema zunanjemu zraku vsebovano toploto in jo s procesom toplotne črpalke dvigne na temperaturo vtoka do 55 °C.

Plinska kondenzacijska naprava se vključi samo takrat, kadar je na osnovi prednastavljenega načina obratovanja, to smiselno. To pomeni za uporabnika nižji stroški ogrevanja ali manj emisij CO2 ali pa povečano udobje pri pripravi tople vode.

Zaradi visokega deleža toplotne črpalke, do 80 % v letnem delovnem številu ta sistem odlikujejo nizki obratovalni stroški.

Hibridne naprave icons-wp-gas-oel-75x25.png

Hibridne naprave predstavljajo novo kategorijo naprav, ki s kombinacijo različnih virov energije, bolj kot kdarkoli izpoljnjujejo pogoje po spremembi ogrevalnih sistemov. Uporabnik tako ni več odvisen od enega samega energenta in lahko tako najboljše izkoristi prednosti vsakega.