Frischwasser-Module.jpg

Možnosti kombinacij s Solar-Divicon

Moduli za pripravo tople sanitarne vode Vitotrans 353 so izjemno ustrezni za uporabo v povezavi s termičnim solarnim sistemom. Zelo dobra ohladitev ogrevalne vode s ploščnim prenosnikom toplote modela Vitotrans 353 omogoča povečanje učinkovitosti solarnega krogotoka, saj je zaradi hladnega povratka mogoče znižati srednjo temperaturo solarnega krogotoka.

Moduli za pripravo tople sanitarne vode

Moduli za pripravo tople sanitarne vode služijo za udobno in higienično ogrevanje sanitarne vode po pretočnem principu. Drugače kot v običajnih ogrevalnikih sanitarne vode se sanitarna voda ne uporablja za shranjevanje energije, ampak se ogreje šele po potrebi z zmogljivim ploščnim prenosnikom toplote. Energija za ogrevanje sanitarne vode prihaja iz hranilnika ogrevalne vode, ki se lahko ogreva z različnimi sistemi – s solarnim sistemom ali kotlom na lesno biomaso, običajnim ogrevalnim kotlom na olje/plin, toplotnimi črpalkami in drugimi sistemi.