Vročevodni kotel icons-gas-oel-25x25.png

Energetsko varčna proizvodnja toplote z malo škodljivih snovi kot tudi zanesljivo obratovanje in dostopnost naprav predstavljajo bistvene zahteve za ogrevalne centrale velikih industrijskih obratov. To zahteva kompetentno svetovanje, obsežno ponudbo storitev in proizvajalcev toplote, ki s svojimi obratovalnimi značilnostmi zagotavljajo gospodarno in napredno proizvajanje toplote.