Visokotlačni kotli za koriščenje odpadne toplote za proizvajanje vroče vode

Zaradi gospodarskih in zakonskih danosti se kotli za koriščenje odpadne toplote v veliki meri uporabljajo v kombinaciji s plinskimi turbinami in napravami za soproizvodnjo toplote in električne energije. A tudi v industrijskih procesih je koriščenje odvajane toplote z uporabo kotlov za koriščenje odpadne toplote zaradi naraščajočih stroškov energije vedno bolj pogosta.