Visokotlačni vročevodni kotel

Energetsko varčna proizvodnja toplote z malo škodljivih snovi kot tudi zanesljivo obratovanje in dostopnost naprav predstavljajo bistvene zahteve za ogrevalne centrale velikih stanovanjskih zgradb. To zahteva kompetentno svetovanje, obsežno ponudbo storitev in proizvajalcev toplote, ki s svojimi obratovalnimi značilnostmi zagotavljajo gospodarno in napredno proizvajanje toplote.