Certifikati

DIN_EN_ISO_9001_2008_de.jpg

Certificiranje po DIN EN ISO 9001:2008

Podjetje Viessmann je bilo prvič leta 1994 certificirano po DIN EN ISO 9001. Certificiranje se preverja letno.

Maja/junija 2015 so sistem upravljanja kakovosti pri podjetju Viessmann preverili revizorji inštituta za testiranje in certificiranje VDE. Revizija je bila uspešno zaključena. Inštitut za testiranje in certificiranje VDE je potrdil, da naš sistem upravljanja kakovosti ustreza zahtevam DIN EN ISO 9001:2008. Certifikat po DIN EN ISO 9001:2008, ki velja do 30.05.2018, je bil na novo izdan zaradi razširitve področja veljavnosti certificiranja.

Certificiranje našega sistema upravljanja kakovosti je za nas ključni pogoj za proizvajanje vrhunske kakovosti.

Certificiranje po Uredbi o okoljskem pregledu (EMAS)

Zahvaljujoč vzornemu in naprednemu okoljskemu upravljanju velja podjetje Viessmann kot okoljski pionir. Podjetje ni certificirano samo v skladu s standardom za varovanje okolja EN ISO 14001, temveč dodatno sodeluje tudi v sistemu okoljskega pregleda EU (EMAS) – ene najstrožjih uredb na področju varstva okolja. V skladu z uredbo je treba določiti merljive okoljske cilje, ki niso del trenutne okoljske zakonodaje.

Podjetje Viessmann je tretje podjetje v Evropi in drugo v Nemčiji, ki je izpolnilo zahteve okoljskega pregleda. Vsaka tri leta mora neodvisni okoljski preveritelj ponoviti preverjanje, dodatno pa je treba vsako leto izvesti nadzorno preverjanje. Uredba EMAS obstaja od leta 1993 in čeprav so postopno številna druga podjetja izpolnila zahteve okoljskega pregleda, je podjetje Viessmann še vedno v prednostnem položaju – kot edino podjetje v panogi, ki je preverilo vse svoje nemške lokacije.

EMAS_de.jpg
din_en_iso_14001_de.jpg

Certificiranje po DIN EN ISO 14 001:2009-11

Poleg evropskega okoljskega pregleda z njegovimi strogimi zahtevami glede okoljske preglednosti obstaja tudi mednarodni standard DIN EN ISO 14 001 za izvajanje splošnega sistema ravnanja z okoljem.

Tudi cilj tega standarda je stalno izboljševanje varstva okolja v podjetjih. V primerjavi z okoljskim pregledom se izvaja brez izdaje okoljske izjave, ki jo preveri eksterni okoljski preveritelj in se nato objavi.

Certificiranje po DIN EN ISO 50001:2011-12

Za svoj sistem upravljanja z energijo na lokaciji v Allendorfu je podjetje Viessmann certificirano po DIN EN ISO 50001:2011-12.

Za doseganje ciljev energetske in podnebne politike je ključnega pomena izboljšanje energijske učinkovitosti. Energijska učinkovitost je tako pomemben del učinkovite rabe virov. Na podlagi tega se bo standardiziran sistem za upravljanje z energijo v naslednjih letih postopoma uveljavil kot standard za industrijska podjetja.

DIN_EN_ISO_50001_de.jpg
ISO_29990_2010.jpg

Certificiranje po ISO 29990:2010

Kompletna ponudba podjetja Viessmann in večletne izkušnje enega izmed vodilnih proizvajalcev sistemov ogrevalne tehnike so osnova za široke temelje znanja, na katerih lahko gradijo naši tržni partnerji.

2013 je bila akademija Viessmann s strani TÜV Süd certificirana po DIN ISO 29990 in tako izpolnjuje visoke standarde storitev za učne storitve ter zahteve glede dosledne kakovosti sistema upravljanja kakovosti izobraževanja in dodatnega usposabljanja. Tako se lahko naši tržni partnerji zanašajo na obsežno praktično znanje visoke in preverjene kakovosti.

Certificiranje po OHSAS 18001:2007

Sistem upravljanja varnosti pri delu in varovanja zdravja vseh družb Viessmann Group v Allendorfu je certificiran po OHSAS 18001 (Occupational Health And Safety Assessment Series).

OHSAS_18001_2007.jpg