Gospodarna oskrba s paro, električno energijo, toploto in hladom

Učinkoviti energetski sistemi in naprave za industrijsko uporabo so ključnega pomena pri zniževanju obratovalnih stroškov in emisij škodljivih snovi ter s tem poskrbijo za prednost pred konkurenco. Viessmann v ta namen ponuja obširne sistemske rešitve, ki zagotavljajo gospodarno oskrbo s paro do 120 ton na uro, toploto do 120 MW, hlad do 2 MW in električni tok do 50 MW. V ta namen se lahko uporabijo vsi nosilci energije – fosilna goriva, biomasa in odpadna toplota kot tudi toplota iz zemlje ali zunanjega zraka ali pri industrijskih procesih nastala odvajana toplota.

Viessmann razvija in realizira celostne energetske koncepte, ki temeljijo na upoštevanju celotnega sistema, sestavljenega iz proizvajanja energije, napajalne strukture in porabe. Analiza vseh procesov je osnova za določanje potenciala in usklajevanje vseh sistemskih komponent. Obširne storitve od načrtovanja do izročitve v obratovanje ter vse do servisa zaključijo celotno ponudbo.

> Rešitve za proizvajanje energije (PDF)

Iščem izdelek za dopolnitev , ki obratuje na .