Učinkoviti energetski sistemi za koriščenje v gospodarskih obratih

Kompletna ponudba podjetja Viessmann za gospodarske obrate obsega učinkovite energetske sisteme za gospodarno oskrbo s toploto, paro, hladom in električno energijo. Poleg tega je mogoče uporabljati vse nosilce energije – plin, olje, biomasa in sončna energija ter tudi toplota iz zemlje in zunanjega zraka ali toplota, ki nastaja pri proizvodnih postopkih.

Kompletna ponudba vključuje komponente regulacijske tehnike ter komponente za daljinski nadzor in daljinsko upravljanje kot tudi obsežne storitve od načrtovanja prek vročitve v obratovanje vse do servisiranja. Portfelj poleg tega obsega razvoj in realizacijo celostnega energetskega koncepta za proizvodni obrat in njegove ponudnike storitev, npr. na področju gostinstva.

> Individualne rešitve ... (PDF)

> Rešitve za proizvajanje energije ... (PDF)  

Iščem izdelek za dopolnitev , ki obratuje na .