Posamezne rešitve za industrijsko uporabo do 120 MW toplote in 120 ton pare na uro

  • Parni kotel
  • Vročevodni kotel
  • Kotel za koriščenje odpadne toplote
  • Naprave na biomaso
  • Bioplinske naprave: mokra in suha fermentacija
  • Priprava bioplina in dovajanje v omrežje zemeljskega plina

Podrobne informacije o programu proizvodov bioplinskih naprav in naprav za pripravo bioplina ter o storitvah na tem področju najdete na naših spletnih straneh

> www.schmack-biogas.com

> www.carbotech.info

viessmann_allendorf.jpg

Kontaktna oseba


Visokotlačni vročevodni kotli, visokotlačni parni kotli, kotli za koriščenje odpadne toplote, kurilne naprave na les

Viessmann d.o.o.
C. XIV. divizije 116a
2000 Maribor 

Telefon: 02 480 55 50
Telefaks: 02 480 55 60

E-pošta: info@viessmann.si