Kontakt

za visokotlačni vročevodni kotli, visokotlačni parni kotli, kotli za koriščenje odpadne toplotekurilne naprave na les, za toplotne črpalke in SPTE

Viessmann d.o.o.
Cesta XIV. divizije 116a
SI-2000 Maribor

Telefon: +386 2 480 55 50
Telefaks: +386 2 480 55 60

E-pošta: info@viessmann.si