EnEV 2014 & EEWärmeG 2011

Uredba o varčevanju z energijo (EnEV)

Če danes gradite hišo, Uredba EnEV predpisuje izgradnjo energetsko učinkovite zgradbe. To pomeni, da potreba po primarni energiji za opremo naprave in toplotne izgube skozi ovoj zgradbe ne smejo presegati določenih mejnih vrednosti. Ustrezne karakteristične vrednosti energije so navedene v energijskem spričevalu vaše hiše. Nova Uredba EnEV 2014 velja od maja 2014 dalje. Dopolnilo zakona bo od leta 2016 še poostrilo energijski standard: dopustna potreba po primarni energiji se zniža za 25 odstotkov in toplotna zaščita gradbenega ovoja zgradbe mora izpolnjevati nove minimalne standarde.

Katere standarde iz Uredbe EnEV mora izpolnjevati vaša hiša je odvisno od tega, kdaj ste vložili zahtevo za gradbeno dovoljenje: trenutno veljajo določila Uredbe EnEV 2014, od 1. januarja 2016 pa poostrena Uredba EnEV 2014. Podrobnosti in številne dodatne informacije o tem najdete v novi seriji strokovnih publikacij EnEV 2014 podjetja Viessmann.

Če izkoriščate obnovljive vire energije s solarnimi sistemi, toplotnimi črpalkami ali napravami za soproizvodnjo toplote in električne energije, vam je to v korist tudi preko energetske bilance po Uredbi EnEV. Že Uredba EnEV 2009 dovoljuje, da se končni potrebi po energiji prišteje lastni tok, če za njegovo proizvodnjo izkoriščate obnovljive vire energije. Uredba EnEV 2014 zdaj podrobno ureja, kako vaš projektant izračunava tok, ki ga je dovoljeno prišteti.


> Fachreihe EnEV 2014 (PDF 6 MB)

> Karakteristične vrednosti proizvodov po EnEV, dobavni program 2014 (PDF 1 MB)

> Informacije glede ocene po EnEV Vitovalor 300-P (PDF 128 KB)

> Vitovalor 300-P | Orodje za oceno faktorja primarne energije fp (ZIP / XLSM 76 KB)

> Ocena po EnEV in KfW za plinski adsorpcijski ogrevalni kotel Vitosorp 200-F (PDF 192 KB)


Energetska enakovrednost proizvodov Viessmann z ozirom na standardno opremo naprave po DIN 4701-10 (2003-2008, priloga C.1-4)

Stanje 01.03.2015

Sledeči proizvodi izpolnjujejo ali celo presegajo po EnEV karakteristične vrednosti posamezne standardne opreme naprave po DIN 4701-10 (2003-2008, priloga C.1-4). Zato se lahko uporabijo za izpolnitev EnEV-dokazila, izračunano z vrednostmi standardne opreme naprave posamezne skupine proizvodov (npr. plinski kondenzacijski kotel).

Za optimalen rezultat EnEV-dokazila priporočamo, da namesto standardnih vrednosti pri individualnem izračunu EnEV uporabite dejanske karakteristične vrednosti proizvoda. Karakteristične vrednosti najdete v dokumentu Karakteristične vrednosti proizvodov po EnEV, dobavni program 2014.

> Karakteristične vrednosti proizvodov po EnEV, dobavni program 2014 (PDF 1 MB)
 


Oljni kondenzacijski kotli

(ustreza skupini proizvodov izboljšanih kondenzacijskih kotlov)

Vitorondens 200-T (tip BR2A)
Vitorondens 200-T (tip J2RA)


Plinski kondenzacijski kotli

(ustreza skupini proizvodov izboljšanih kondenzacijskih kotlov)

Vitodens 100-W (tip B1KA)
Vitodens 100-W (tip B1HA)
Vitodens 200-W (tip B2KA)
Vitodens 200-W (tip B2HA)
Vitodens 222-W (tip B2LA)
Vitodens 222-F (tip B2TA)
Vitodens 222-F (tip B2SA)


Toplotne črpalke

zemlja/voda

Vitocal 200-G (tip BWC)
Vitocal 222-G (tip BWT)
Vitocal 242-G (tip BWT)
Vitocal 300-G (tip BW/BWS/BWC)
Vitocal 333-G (tip BWT)
Vitocal 343-G (tip BWT)
Vitocal 350-G (tip BW/BWS)

voda/voda

Vitocal 300-G (tip BW/BWS/BWC)
Vitocal 350-G (tip BW/BWS/BWC)

zrak/voda

Vitocal 200-S (tip AWB)
Vitocal 222-S (tip AWT)
Vitocal 242-S (tip AWT)
Vitocal 200-A (tip AWCI-AC)
Vitocal 300-A (tipi AWC-I_AC/AW-O-AC 301.A, .B)
Vitocal 350-A (tip AWH-I/AWH-O 351.A


Prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote

Naprava / maksimalni volumski pretok zraka (cbm/h)

Vitovent 200-D / do 55
Vitovent 300 / do 180
Vitovent 300-W / do 300
Vitovent 300-W / do 400
Vitovent 300-F / do 280


Termični solarni sistemi

Pri tem morate upoštevati, da so za standardno opremo termičnih solarnih sistemov v DIN 4701-10 predpisane določene kolektorske površine. Zato ne moremo pavšalno navajati energetskih enakovrednosti. Vedno je priporočljivo naknadno izračunati posamezno dokazilo EnEV s specifičnimi karakterističnimi vrednostmi sončnih kolektorjev Viessmann.

> Energetska enakovrednost proizvodov Viessmann (PDF 62 KB)


Zakon o ogrevanju z uporabo obnovljivih virov energije (EEWärmeG 2011 - kratko: Zakon o ogrevanju)

Vzporedno z EnEV vas ta zakon zavezuje, da v svoji novi hiši – če uporabna površina presega 50 kvadratnih metrov – za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ter za hlajenje koristite tudi delež obnovljivih virov energije. Alternativno lahko energijsko učinkovitost svoje hiše povečate s priznanimi nadomestnimi ukrepi.

Zakon določa tudi, kako koristiti obnovljivo energijo in kateri delež potrebe po toploti in hlajenju morate z njimi najmanj pokriti:

  • Termični solarni sistem: Solarne naprave s certifikatom "Solar Keymark": majhne hiše z najmanj 0,04 m²/uporabne površine in velike stanovanjske zgradbe z 0,03/0,04 m²/uporabne površine
  • Biološki plin: uporaba v napravah za soproizvodnjo toplote in električne energije (KWK) ali v energetsko učinkovitih ogrevalnih kotlih in pokrivanje najmanj 30 % potrebe po toplotni energiji
  • Biološko olje: uporaba po trajnostnem principu proizvedenega biološkega olja v energetsko učinkovitih ogrevalnih kotlih in pokrivanje najmanj 50 % potrebe po toplotni energiji
  • Biomasa (les): uporaba le v sistemih z izjemno visokim izkoristkom in pokrivanje najmanj 50 % potrebe po toplotni energiji
  • Geotermalna energija in toplota okoliškega zraka: Uporaba učinkovitih, izjemnih toplotnih črpalk: pokrivanje najmanj 50 % potrebe po toplotni in hladilni energiji
  • Obnovljivi hlad: iz notranjosti zemlje, podtalnice in površinskih vod ali uporaba obnovljive toplote z zelo dobro tehniko

Če te energetske vire koristite še bolj učinkovito, kot je predpisano, vas država nagradi s finančno podporo.