Pasivno ali aktivno hlajenje

Hlajenje deluje po dveh različnih metodah. Pasivno hlajenje: pri tem medij oziroma podtalnica preko prenosnika toplote odvzema toploto iz ogrevalnega krogotoka in jo odvaja na prosto. Ta funkcija se imenuje tudi "natural cooling", saj za hlajenje uporablja naravno temperaturo okolice. Z izjemo regulacije in obtočne črpalke je toplotna črpalka pri tem izklopljena. Aktivno hlajenje: pri tem se način delovanja toplotne črpalke enostavno obrne. To hlajenje poteka z reverzibilnim načinom obratovanja. To pomeni, da se krogotok hladilnega sredstva interno obrne ali izvede z eksternim preklopom primarnih in sekundarnih priključkov. Kot pri hladilniku toplotna črpalka tako aktivno proizvaja toploto. V tem primeru govorimo o aktivnem hlajenju "active cooling"